Wat is er allemaal gebeurd na de GV van 27 januari?

De Overlegvergadering (OGV) van 27 januari was een lange zit, het was dan ook een van de spannendste. De notitie van de USR-werkgroep Loopbaanbegeleiding werd besproken, de verdwijning van de computers in het MMS, de verhoging van de pre-mastertarieven en de kwestie omtrent de judicia.

De notitie van de Loopbaanbegeleiding werd met open armen ontvangen en de Rector gaf aan benieuwd te zijn naar de Career Week die van 10 tot 14 maart zal duren. Hij verwees ook naar de verschillende (studenten)organisaties die hier een belangrijke rol in kunnen spelen.

Daarnaast stond de verdwijning van het aantal computerwerkplekken op de campus op de agenda. Tijdens de OGV werd aangegeven dat de verdwijning van de computers bij de Faculteit der Letteren in het MMS en de Vide zal worden stopgezet totdat er een betere invulling kan worden gegeven voor de bezuinigingen.
Niet alleen bij de Faculteit bij Letteren maar ook bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is dit een heikel punt aangezien er in het Grotiusgebouw slechts 20! computerwerkplekken gefaciliteerd zullen worden. In dezelfde brief geeft het College aan dat er nauwlettend gekeken wordt naar deze faculteit. Eventuele aanpassingen zouden dan nog gedaan kunnen worden.
De USR wil geen onzekerheden en stelt daarom bij de volgende GV nog wat specifiekere vragen over de situatie van het MMS. Daarnaast zal er gevraagd worden naar de Rechtenfaculteit, het moet natuurlijk niet zo zijn dat het eerst mis gaat voordat er computerwerkplekken bij komen.

Volgende punt ging over de verhoging van de pre-mastertarieven. De USR was er fel op tegen dat de pre-masters van meer dan 30 EC aanzienlijk duurder werden. Het College gaf aan dat ze graag nogmaals in gesprek wilden gaan om 1) het een en ander te verduidelijken aan de regeling, 2) de onduidelijkheden in de brief voor te leggen en 3) zal er gekeken worden of de regeling aangepast zou kunnen worden.
Het gesprek liep uit op een teleurstelling. Er werd meegedeeld dat het College achter de verhoging stond en dat ze niet willen afwijken van de wijziging. De eerste brief werd alleen wat aangepast. De USR maakt nu duidelijk hoe je alsnog de verhoging kan ontwijken door bijvoorbeeld een bachelorvak open te laten staan.

Wat betreft de kwestie omtrent de Judicia gaf het College aan nogmaals in gesprek te willen gaan over de Judicia. De regeling zal terechtkomen in de modelOER en de FSR’en kunnen hier dus over stemmen. Morgen zal er een bijeenkomst zijn van haast alle FSR’en en de USR om te praten over deze kwestie en uiteindelijk zal er een stuk komen uit deze bijeenkomsten die voorgelegd wordt aan het College.

De volgende OGV zal zijn op 10 maart om 13:30 in de Senaatszaal bij de Aula en is toegankelijk voor iedereen!

De Radboud Career Week: een stap richting betere loopbaanbegeleiding

Naar aanleiding van de notitie over Loopbaanbegeleiding vanuit de 17e Universitaire Studentenraad betreft Loopbaanbegeleiding middels een Radboud Career week, is er antwoord gekomen vanuit het College van Bestuur.

In de Gezamenlijke Vergadering van maandag 27 januari is duidelijk geworden wat de mening van het College van Bestuur is ten opzichte van de Career Week. Zij gaf aan positief te staan tegenover het voorstel dat is opgesteld door de Universitaire Studentenraad en Dienst Studentenzaken/Career Services.

Met de week, die zal plaatsvinden in de week van 10 maart, hoopt de USR het onderwerp “Loopbaanbegeleiding” goed aan te kaarten. Door hier een groot evenement aan te koppelen die verschillende aspecten van het onderwerp naar voren laat komen wordt verwacht dat hier in de toekomst meer aandacht voor uitgaat.

De week zal onder andere het volgende met zich meebrengen:
– Workshops (bv. CV-/Sollicitatie-/Pitch workshops)
– Bedrijfspresentaties van grote internationals
– Vaste punten voor CV-checks
– Netwerkborrels
– Masterclasses

DE USR is tevreden met de reactie en hoopt dit evenement samen met Dienst Studentenzaken/Career Service tot een groot succes te brengen.