USR zegt nee tegen ICT-bezuinigingen

De USR heeft een brief gestuurd naar het C0llege van Bestuur over de terugloop van het aantal computerwerkplekken op de campus. Dit beleid wat nu wordt gevoerd is enigszins tegenstrijdig omdat het niet in lijn is met de inspanningen en uitlatingen van het College betreffende het gebruik van ICT. De USR vindt het dan ook vreemd dat er juist minder computerwerkplekken beschikbaar worden gesteld terwijl de nadruk van onderwijs geven verschuift naar het intensiever gebruik van ICT.

Momenteel wordt er ingezet op het zogeheten ‘Bring your own device’. Echter blijkt uit de Algemene Studentenenquête van 2012 dat 41% van de studenten het meebrengen van eigen laptops onhandig vindt en daarbij het werken op een desktop fijner vindt. Ook beschikken de computers van de RU over allerlei programma’s die je anders zou moeten aanschaffen voor op je laptop. Daarnaast zijn er onvoldoende oplaadplekken en kluisjes voor je laptop.

Zowel het Grotiusgebouw, als het MultiMedia Studiecentrum, als de Vide zouden gaan beschikken over minder computers. In plaats hiervan komen er laptopwerkplekken. Aangezien de Faculteit der Letteren 1 miljoen euro moet bezuinigen in 2014 is er besloten de computers weg te halen om zo het onderwijs te ontzien, in de ogen van de USR een wijs besluit. Echter zouden we graag zien dat de financiering voor de computers komt uit de centrale middelen waardoor de computers kunnen blijven en de bezuiniging toch door kan gaan. Het MMS is een werkplek wat gebruikt wordt door meerdere faculteiten vanwege de centrale ligging en vanwege de mogelijkheid om te werken in groepen (wat in veel bibliotheken niet mogelijk is).

De USR pleit ervoor om de financiering uit de financiële middelen te halen en wacht het antwoord van het College af.