Judicia voorlopig gered!

Vanochtend vond er een gesprek plaats tussen het presidium van de Universitaire Studentenraad (USR) en Rector Magnificus Bas Kortmann. Eén van de onderwerpen was hier natuurlijk het judiabeleid van de Radboud Universiteit. Eerder dit jaar stelde het College van Bestuur (CvB) namelijk voor alle judicia af te schaffen met uitzondering van cum laude. De USR protesteerde heftig in de Gezamenlijke Vergadering en noemde alternatieven.  Hierop besloot het CvB het voorstel van de USR af te wachten, voordat knopen zouden worden doorgehakt. Dit bood de USR de mogelijkheid om gezamenlijk met de andere medezeggenschapsorganen van de Radboud Universiteit in gesprek te gaan. Hoewel het voorstel nog niet volledig ingewilligd wordt, is het hoge woord inmiddels gevallen. In het model Onderwijs en Examenreglement (OER) zullen geen wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het jaar 2013.
Dit houdt in dat studenten ook volgend jaar, naast het judicum cum laude,  nog steeds in aanmerking kunnen komen voor de judicia bene meritum en summa cum laude. De USR is erg verheugd met dit voorstel van het CvB. Jip Mennen voorzitter van de USR plaats nog wel één kanttekening: ‘hoewel dit natuurlijk erg goed nieuws is voor de studenten is het zo dat de USR geen formeel instemmingsrecht heeft. Het model OER wordt voorgelegd aan de faculteiten en deze kunnen nog steeds besluiten tot wijziging. De onderhandelingspositie van de Facultaire Studentenraden wordt natuurlijk wel gesterkt met dit besluit over het model OER.

radboud_universiteit_nijmegen_erasmusgebouw_492x327

USR schrijft Judiciavoorstel

Naar aanleiding van de GV van 27 januari, waarin het College aangaf het Judiciastelsel te willen veranderen, heeft de USR een brief geschreven, in samenwerking met diverse medezeggenschapsgremia, met een voorstel voor deze wijziging.

Het College gaf aan dat ze voortaan alleen nog cum laude zouden willen hanteren, iets waar de USR niet mee eens is. De USR zou graag zien dat zowel cum laude, summa cum laude als bene meritum behouden zouden blijven. Door deze judicia te blijven erkennen zouden studenten nog steeds gemotiveerd blijven om deze te behalen en daarnaast maakt een judicium een positieve indruk bij werkgevers.

Het College en de USR zijn beide van mening dat er meer uniformering zou moeten zijn op dit vlak. Omdat een judicium bij studies met 9 vakken makkelijker te behalen is dan bij een studie met 18 vakken moet hier juist naar gekeken worden. Ook pleit de USR voor de herkansing van voldoendes waarbij het hoogste cijfer telt. Het zou immers niet zo mogen zijn dat studenten die na het behalen van een vijf willen herkansen, zodat ze een judicium krijgen, een vier behalen waarna ze hun bachelor mogelijkerwijs niet behalen.