Nationale Studentenenquête 2014 – Doe mee!

Wie kan er beter oordelen over jouw opleiding dan jijzelf? Help je opleiding om de kwaliteit van het onderwijs en de voorzieningen te verbeteren!

Vanaf zondag 19 januari worden jullie allemaal uitgenodigd om deel te nemen aan de Nationale Studentenenquête (NSE). Namens de opleiding vragen we ook jou om je mening te geven. Hiermee kunnen we het onderwijs verder verbeteren, zowel voor jou als studenten na jou.

Doe mee en win!
Als je meedoet, maak je ook nog kans op leuke prijzen, o.a:

 • 5x een iPhone
 • 5x een iPad Air
 • 265x een bol.com bon
 • En extra voor studenten van de Radboud Universiteit:
  • Bioscoopbonnen
  • Dinercheques
  • Een jaar lang gratis sporten op het Universitair Sportcentrum
  • En een bierarrangement bij Café Jos!

 

Meedoen via internet

Meedoen kan eenvoudig door te klikken op de link in de e-mail die je op je studentmail ontvangt.

Of surf direct naar www.nse.nl en vraag daar je persoonlijke code op!

 

Namens je opleiding danken we je alvast hartelijk voor je deelname!

http://www.youtube.com/watch?v=Cz0XlwnN5zg&feature=youtu.be

Studeren met een functiebeperking aan de Faculteit der Managementwetenschappen

Tijdens de tentamens van januari heeft de FSR FdM een enquête gehouden onder studenten met een functiebeperking. Dit is een weinig zichtbare, maar erg kwetsbare groep studenten. Hoewel de RU goed scoort op het gebied van faciliteiten en begeleiding voor deze groep wilde de FSR graag weten hoe zij de recente rendementsmaatregelen (BSA, strenge knip, onderwijsintensivering, etc) ervoer. Op basis van de uitslag van de enquête is een notitie geschreven die is besproken in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) van 11 juni. De belangrijkste uitkomsten zijn dat een overgrote meerderheid (84 %) van de studenten met een functiebeperking op de FdM dyslexie heeft, dat veel van hen moeite hebben met zelfstudie als gevolg van de intensivering en dat het nodig is om docenten beter voor te lichten over functiebeperkingen. De FSR ziet graag dat dit universiteitsbreed opgepakt wordt.

Door op de link te klikken kun je de hele notitie lezen, met daarin alle resultaten en adviezen.

 

Notitie FSR FdM functiebeperking

Refter gaat allergenen vermelden

De Refter gaat, na een verzoek van de Universitaire Studentenraad, expliciet bij maaltijden de allergenen vermelden. Nu worden slechts de ingrediënten vermeld, waardoor gasten van het universiteitsrestaurant lang niet altijd weten of zij de maaltijd wel mogen hebben. Uit de enquête over restauratieve voorzieningen bleek dit ook al een nadrukkelijke wens te zijn van veel studenten. De USR vindt het belangrijk dat iedereen, ook studenten en medewerkers met een voedselallergie, terecht kunnen bij de Refter én duidelijk is wat er in de maaltijden zit.

Over de Refter en het Facilitair Bedrijf gesproken: volgende week maandag wordt het rapport over de restauratieve voorzieningen met het College van Bestuur besproken. De USR is zéér benieuwd naar de reactie van het CvB op de aanbevelingen die worden gedaan. Uiteraard is er na de overlegvergadering met het College van Bestuur op deze website een verslag te vinden van die vergadering. Daarin zal uitgebreid stil worden gestaan bij de restauratieve voorzieningen.

USR presenteert rapport restauratieve voorzieningen

Afgelopen tijd heeft de Universitaire Studentenraad (USR) hard gewerkt aan een uitgebreid rapport over de restauratieve voorzieningen. De USR is in gesprek getreden met medewerkers, outletmanagers en de directie. Daarnaast zijn studenten en medewerkers bevraagd in een goed ingevulde enquête die was uitgezet door de USR. Vanochtend is het rapport uitgereikt aan het College van Bestuur (CvB) en het rapport zal op 15 april besproken worden in de overleg-GV.

Huidige situatie zorgwekkend
In het rapport wordt eerst de huidige situatie geanalyseerd. Die blijkt zorgwekkend in de ogen van de USR. De ingezette koers leidt tot een onhoudbare situatie op lange termijn, waardoor catering in eigen beheer financieel onhoudbaar kan worden. In het verleden zijn de prijzen vaak gestegen, maar inmiddels is een grens overschreden. De prijsverhogingen hebben niet geleid tot een stijging van de omzet, maar juist tot een omzetdaling. Verder kan het Facilitair Bedrijf op sommige onderdelen omschreven worden als ‘vastgeroest’. Er is onvoldoende ondernemersgeest.  Het assortiment sluit niet aan op de wensen van de consument en tot nu toe werd weinig actie ondernomen om op de behoeften van consumenten in te spelen.

Aanbevelingen
In het rapport worden veel concrete aanbevelingen aan het CvB gedaan om de restauratieve voorzieningen te verbeteren. Één van de aanbevelingen is het aanbieden van een warme maaltijd voor maximaal €4,-. Daarnaast kan het Facilitair Bedrijf beter en vaker worden ingezet als cateraar. Nu zijn er nog te veel organisatieonderdelen van de RU die gebruik maken van externe cateraars.

Ook is gebleken dat outletmanagers onvoldoende vrijheid hebben om te experimenteren met nieuwe producten, terwijl outletmanagers goed weten wat  speelt op de werkvloer en wat de wensen van de consument zijn. Daarnaast zet de USR vraagtekens bij de wenselijkheid van de situatie waarin het Facilitair Bedrijf middels zijn huur bijdraagt aan de betaalbaarheid van andere locaties. Normaal gesproken vindt een herverdeling plaats binnen de verschillende onderdelen van de universiteit. In het geval van het Facilitair Bedrijf  betaalt uiteindelijk vooral de consument bij een aankoop  voor bijvoorbeeld de huur van het USC en  laboratoria.

Verder constateert de USR dat de CAO van universiteiten meer kosten oplevert dan de CAO contractcatering. Door een gezonde balans te houden tussen vaste medewerkers en flexwerkers/studenten kunnen de meerkosten binnen de perken blijven en opwegen tegen de voordelen die het in eigen beheer houden van de restauratieve dienst kan bieden.

Eerder al heeft de USR bij het Facilitair Bedrijf aangedrongen op een beter aanbod in het ‘middensegment’. Naar aanleiding hiervan is sinds kort het USR-broodje verkrijgbaar en dit broodje wordt erg goed verkocht! In een week tijd zijn er meer dan 2.600 van deze broodjes over de toonbank gegaan. Daarnaast is het Facilitair Bedrijf  een  tweede broodje voor minder dan €2,- aan het ontwikkelen. Komende weken wordt duidelijk wat voor broodje dat precies wordt. Naar aanleiding van aanbevelingen van de USR worden studenten al meer betrokken door het Facilitair Bedrijf. Zo is er afgelopen vrijdag een proefmiddag georganiseerd, waarbij studenten konden  de smaak, hoeveelheid en uitstraling van nieuwe gerechten konden beoordelen.

In het rapport worden nog veel meer aanbevelingen gedaan. Het volledige rapport is hier te lezen.

Facilitair Bedrijf neemt eerste aanbeveling USR over

Afgelopen maanden is de Universitaire Studentenraad druk bezig geweest met het analyseren van de Restauratieve Voorzieningen. Zo werd er een uitgebreide enquête afgenomen, werden er veel gesprekken met medewerkers van het Facilitair Bedrijf gevoerd en waren er enkele constructieve overleggen met het management.  De USR wil graag de restauratieve voorzieningen verbeteren en werkt daarom aan een uitgebreide rapportage met een analyse over de situatie van het Facilitair Bedrijf. Het is de bedoeling deze binnen enkele weken af te ronden en in de Gezamenlijke Vergadering met het College van Bestuur te bespreken.

Daarnaast heeft de USR al enkele aanbevelingen, die uit de enquête naar voren kwamen, aan het Facilitair Bedrijf gedaan. Het Facilitair Bedrijf was hier  erg blij mee en is hier direct mee aan de slag gegaan. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er vanaf vandaag een belegd broodje voor €1,85 te verkrijgen is. Verder is het Facilitair Bedrijf actief bezig met het beter in kaart brengen van de wensen van studenten. Zo heeft De Refter vorige week formulieren uitgedeeld waarin gevraagd wordt wat je graag ’s avonds wilt eten. Op dit formulier kun je bij 48 verschillende gerechten je voorkeur aangeven.

Het Facilitair Bedrijf en de USR blijven met elkaar in gesprek. Ook na de rapportage willen we er graag samen voor zorgen dat de restauratieve voorzieningen zoveel mogelijk voldoen aan de wensen van studenten.

Voor nu kijkt de USR uit naar de verdere behandeling van het volledige rapport met het College van Bestuur, de Ondernemingsraad en het Facilitair Bedrijf.

Refter