Bring Your Own Device

De verdwijning van computers in het MMS en de Vide is tijdelijk stilgelegd en de aandacht is gevestigd op het aantal computerwerkplekken in het nieuwe Grotiusgebouw. Toch heeft de Universitaire Studentenraad (USR) nog steeds haar bedenkingen bij de manier waarop de Radboud Universiteit (RU) en de faculteiten omgaan met het principe Bring Your Own Device (BYOD).

BYOD houdt in dat studenten en medewerkers hun eigen devices (laptops, tablets, smartphones, etc.) meenemen naar de universiteit. Dit proces is al een aantal jaren geleden begonnen en steeds meer studenten nemen dan ook hun eigen apparaten mee. Dit moet wel betekenen dat de universiteit hierop inspeelt door voor een goede draadloze netwerkverbinding te zorgen, noodzakelijke software aan te bieden en ook genoeg stopcontacten en kluisjes te faciliteren.

De RU en de faculteiten zijn er in de ogen van de USR nog niet klaar voor om computers te verwijderen, ook niet als daar BYOD-werkplekken voor terugkomen. Bij een presentatie, gegeven door de Wageningen University, werd aangegeven dat daar op facilitering van BYOD wordt ingezet, maar de bestaande computerwerkplekken in eerste instantie behouden blijven. Het verwijderen van computerwerkplekken omdat studenten meer eigen laptops meenemen is daar dus niet aan de orde.

De USR hoopt dat deze manier van handelen overgenomen wordt door de RU en de faculteiten alhier, waardoor er zowel goede faciliteiten zijn voor vaste werkplekken als BYOD-werkplekken en dat de overgang geleidelijk gaat.

Wat is er allemaal gebeurd na de GV van 27 januari?

De Overlegvergadering (OGV) van 27 januari was een lange zit, het was dan ook een van de spannendste. De notitie van de USR-werkgroep Loopbaanbegeleiding werd besproken, de verdwijning van de computers in het MMS, de verhoging van de pre-mastertarieven en de kwestie omtrent de judicia.

De notitie van de Loopbaanbegeleiding werd met open armen ontvangen en de Rector gaf aan benieuwd te zijn naar de Career Week die van 10 tot 14 maart zal duren. Hij verwees ook naar de verschillende (studenten)organisaties die hier een belangrijke rol in kunnen spelen.

Daarnaast stond de verdwijning van het aantal computerwerkplekken op de campus op de agenda. Tijdens de OGV werd aangegeven dat de verdwijning van de computers bij de Faculteit der Letteren in het MMS en de Vide zal worden stopgezet totdat er een betere invulling kan worden gegeven voor de bezuinigingen.
Niet alleen bij de Faculteit bij Letteren maar ook bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is dit een heikel punt aangezien er in het Grotiusgebouw slechts 20! computerwerkplekken gefaciliteerd zullen worden. In dezelfde brief geeft het College aan dat er nauwlettend gekeken wordt naar deze faculteit. Eventuele aanpassingen zouden dan nog gedaan kunnen worden.
De USR wil geen onzekerheden en stelt daarom bij de volgende GV nog wat specifiekere vragen over de situatie van het MMS. Daarnaast zal er gevraagd worden naar de Rechtenfaculteit, het moet natuurlijk niet zo zijn dat het eerst mis gaat voordat er computerwerkplekken bij komen.

Volgende punt ging over de verhoging van de pre-mastertarieven. De USR was er fel op tegen dat de pre-masters van meer dan 30 EC aanzienlijk duurder werden. Het College gaf aan dat ze graag nogmaals in gesprek wilden gaan om 1) het een en ander te verduidelijken aan de regeling, 2) de onduidelijkheden in de brief voor te leggen en 3) zal er gekeken worden of de regeling aangepast zou kunnen worden.
Het gesprek liep uit op een teleurstelling. Er werd meegedeeld dat het College achter de verhoging stond en dat ze niet willen afwijken van de wijziging. De eerste brief werd alleen wat aangepast. De USR maakt nu duidelijk hoe je alsnog de verhoging kan ontwijken door bijvoorbeeld een bachelorvak open te laten staan.

Wat betreft de kwestie omtrent de Judicia gaf het College aan nogmaals in gesprek te willen gaan over de Judicia. De regeling zal terechtkomen in de modelOER en de FSR’en kunnen hier dus over stemmen. Morgen zal er een bijeenkomst zijn van haast alle FSR’en en de USR om te praten over deze kwestie en uiteindelijk zal er een stuk komen uit deze bijeenkomsten die voorgelegd wordt aan het College.

De volgende OGV zal zijn op 10 maart om 13:30 in de Senaatszaal bij de Aula en is toegankelijk voor iedereen!