Van XP naar Windows 7

Het ICT Servicecentrum is momenteel druk bezig met een grote vervangingsactie. Alle Windows XP-werkplekken op de universiteit moeten worden vervangen door Windows 7-werkplekken, omdat Windows XP vanaf mei niet langer wordt ondersteund. In totaal moeten 4.400 werkplekken eind april vervangen zijn. In de komende 5 weken zullen nog 1.950 werkplekken vervangen worden.

Meer informatie en nieuws over het ICT Servicecentrum vind je op: http://www.ru.nl/ictservicecentrum/

 

 

USR zegt nee tegen ICT-bezuinigingen

De USR heeft een brief gestuurd naar het C0llege van Bestuur over de terugloop van het aantal computerwerkplekken op de campus. Dit beleid wat nu wordt gevoerd is enigszins tegenstrijdig omdat het niet in lijn is met de inspanningen en uitlatingen van het College betreffende het gebruik van ICT. De USR vindt het dan ook vreemd dat er juist minder computerwerkplekken beschikbaar worden gesteld terwijl de nadruk van onderwijs geven verschuift naar het intensiever gebruik van ICT.

Momenteel wordt er ingezet op het zogeheten ‘Bring your own device’. Echter blijkt uit de Algemene Studentenenquête van 2012 dat 41% van de studenten het meebrengen van eigen laptops onhandig vindt en daarbij het werken op een desktop fijner vindt. Ook beschikken de computers van de RU over allerlei programma’s die je anders zou moeten aanschaffen voor op je laptop. Daarnaast zijn er onvoldoende oplaadplekken en kluisjes voor je laptop.

Zowel het Grotiusgebouw, als het MultiMedia Studiecentrum, als de Vide zouden gaan beschikken over minder computers. In plaats hiervan komen er laptopwerkplekken. Aangezien de Faculteit der Letteren 1 miljoen euro moet bezuinigen in 2014 is er besloten de computers weg te halen om zo het onderwijs te ontzien, in de ogen van de USR een wijs besluit. Echter zouden we graag zien dat de financiering voor de computers komt uit de centrale middelen waardoor de computers kunnen blijven en de bezuiniging toch door kan gaan. Het MMS is een werkplek wat gebruikt wordt door meerdere faculteiten vanwege de centrale ligging en vanwege de mogelijkheid om te werken in groepen (wat in veel bibliotheken niet mogelijk is).

De USR pleit ervoor om de financiering uit de financiële middelen te halen en wacht het antwoord van het College af.

In de zomer 500 nieuwe pc’s en Windows 7

Nieuwe PCIn de maanden juli en augustus worden op de Radboud Universiteit 500 werkplekken vervangen. In de UB en in de bibliotheek van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zullen de huidige computers worden vervangen door zogenaamde ‘all-in-one’ pc’s, waarbij de systeemkast en het beeldscherm zijn geïntegreerd. Momenteel staan in de Leeszaal van de UB al vier nieuwe pc’s, waarbij gebruikers meteen problemen kunnen doorgeven bij de Gebruikersdienst ICT. De nieuwe pc’s zullen niet alleen veel sneller zijn, ook zal hier Windows 7 op zijn geïnstalleerd.

De USR heeft dit collegejaar veel overleg gehad met de Gebruikersdienst ICT en heeft vaak aangedrongen op snellere computers en een beter besturingssysteem. In de recente USR-notitie ‘Studeren op de Campus’ wordt ook aangegeven dat de computers nog te traag zijn en dat snelle, goede ondersteuning ontbreekt. Uit de enquête die eerder dit jaar door de USR werd afgenomen bleek dat er bij studenten nog veel onvrede heerst over de huidige ICT voorzieningen. De USR is erg blij dat de signalen zijn opgepikt en dat er met de klachten aan de slag is gegaan.

Wanneer de pc’s precies worden vervangen is nog onbekend, maar dit zal in ieder geval voor de start van het nieuwe collegejaar gebeuren. Momenteel zijn er redelijk wat pc’s in de UB te vinden die defect zijn, deze zullen voor de vervanging niet meer gerepareerd worden.