USR wil vak- en tentameninschrijving koppelen

Deze week heeft de Universitaire Studentenraad een oproep verstuurd aan het College van Bestuur om de vak- en tentameninschrijving te koppelen. Wanneer een student zich aanmeldt voor een vak, dan staat die ook meteen aangemeld voor het tentamen: wat betreft de USR een logische stap. Nu moeten studenten zich veelal uiterlijk 10 dagen vantevoren aanmelden voor het tentamen en wanneer ze te laat zijn, moet een boete betaald worden die uiteenloopt van €5,- tot €25,-.

Op de faculteiten Sociale wetenschappen en Medische wetenschappen blijkt dit systeem goed te werken en studenten zijn er over het algemeen erg tevreden over. Natuurlijk blijft het mogelijk om je uit te schrijven voor een tentamen, omdat er nog altijd genoeg redenen blijven om niet aan een tentamen deel te nemen. Het omslachtige systeem van na-inschrijving zal niet langer bestaan door deze koppeling, waardoor ook de administratieve en personele belasting zal verdwijnen. Hierdoor ontstaat ook veel meer duidelijkheid: op iedere faculteit wordt hetzelfde systeem gehanteerd. Studenten die aan verschillende faculteiten onderwijs volgen worden dan niet meer benadeeld door de verschillende procedures.

De  USR voorziet weinig problemen als dit nieuwe systeem wordt ingevoerd. Zo worden nu al zalen voor de tentamens ruim vantevoren geboekt, terwijl een groot deel van de studenten zich nog niet heeft ingeschreven. Daarbij moet dus al een schatting worden gemaakt van hoeveel studenten daadwerkelijk het tentamen zullen maken: dat zal door de koppeling van vak- en tentameninschrijving niet veranderen.

Tot slot is het niet maken van een tentamen veelal een bewuste keuze. Daarentegen wordt het wél maken van een tentamen als vanzelfsprekend gezien na het volgen van een vak. Daarom zal er bij de bewuste keuze een tentamen niet te maken eerder worden gedacht aan uitschrijving.