Vervroegde masterinschrijving mogelijk op RU

Voor studenten die op het punt staan hun bachelor te halen is er toch nog hoop om studiefinanciering te krijgen voor hun master. Op de RU is er altijd het beleid geweest dat studenten via een tussentijdse inschrijving elk moment kunnen instromen in hun master. Deze tussentijdse inschrijving is aan te vragen is bij de examencommissie. Het college van bestuur heeft besloten niks te wijzigen aan deze inschrijfprocedure en daarmee blijft deze optie open. Hiermee is het mogelijk om voor 1 september 2015 aan je master te beginnen en op deze manier behoud je je recht op een basisbeurs.

Deze herinschrijvingen zijn een legale maas in de wet die niet door het ministerie tegen gehouden zal worden.

De herinschrijvingen zijn een taak van de examencommissies van de opleidingen. De USR roept de examencommisies dan ook op om hier zo flexibel mogelijk mee om te gaan en ook tijdens de zomervakantie studenten de mogelijkheid te geven zich tussentijds in te schrijven.