Wat staat er op de agenda?

Na een relatief korte vergadering in april is er dit keer een bomvolle agenda voor de komende overlegvergadering van 19 mei.

Er staan voornamelijk veel studentonderwerpen op de agenda waar wij als Universitaire Studentenraad erg tevreden mee zijn!
De onderwerpen zijn:

Studeren op de Campus – een werkgroep heeft gewerkt aan een rapport waarin een aantal concrete acties staan met betrekking tot het verblijf van studenten op de campus. De werkgroep, waarin ook een aantal USR-leden plaats hebben genomen, hebben een aantal onderwerpen als prioriteit aangewezen. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een supermarkt op de campus, meer ‘huiskamers’ op de campus en een gebied op de campus dat langer en constanter open blijft (UB-USC-Erasmusgebouw). Voor het complete rapport klik je hier  terecht. Ook wordt er gepleit voor meer studentenbanen en betere voorzieningen voor cultuur op de campus.

Studentenstatuut – in het Studentenstatuut staat een beschrijving van de universiteitsbrede rechten en plichten van studenten. Deze beschrijving is gebaseerd universitaire of landelijke regels. Deze regels kunnen bijvoorbeeld gaan over studiepunten, financiële ondersteuning en inschrijftermijnen. De GV kreeg de opdracht om het te controleren op volledigheid maar er waren geen opmerkelijke zaken te bespeuren.

Diversiteit op de Campus – er is door de werkgroep Diversiteit op de Campus van de Universitaire Studentenraad een notitie opgesteld om extra aandacht te besteden aan allerlei verschillende groepen op de campus. Denk aan moslims, homoseksuelen, studerende ouders en christelijke studenten. Een verslag hiervan kan je hier zien net als de complete notitie die hier te lezen is. Inmiddels zijn er al besprekingen geweest met de organisatie van de Introductie van de RU en er is aangegeven dat verschillende voorbeelden uit de notitie worden gebruikt als casus bij de mentorvoorbereidingsdagen. Zo wordt de introductie voor iedereen aangenamer en kunnen studenten zich makkelijker thuisvoelen op de campus.

Algemene Studentenenquête er is een rapport van de algemene studentenenquête naar de GV gestuurd. Hierin staan de voornaamste punten die aandacht krijgen n.a.v. de enquête die ingevuld is door studenten van de RU. Het pre-advies is hier voor geschreven en zal een dezer dagen verschijnen. Maar op de pagina van Nu!Medezeggenschap op Facebook is er al een impressie te lezen.

Internationalisering – ook is de notitie internationalisering naar de GV gestuurd. Deze notitie is een samenwerking van de USR en de OR. Voor het hele rapport kan je hier terecht.

Een volle agenda dus een leuke vergadering staat ons te wachten! Kom vooral langs op 19 mei om 13:30 in de Senaatszaal van de Aula.

Wat te doen als je naar het buitenland wilt?

Van dinsdag 19 februari tot donderdag 21 februari vinden de Wil Weg Dagen plaats op de campus. Tijdens deze dagen vinden op alle faculteiten en bij een aantal opleidingen voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Tijdens de bijeenkomsten word je uitgebreid geïnformeerd over de stappen die je moet ondernemen en kun je je laten inspireren door de verhalen van studenten die je voorgingen.

Heb jij plannen om in de komende tijd het buitenland op te zoeken in het kader van je studie?
Klik hier om te kijken bij welke bijeenkomst je moet zijn!

Daarnaast is er op donderdag 21 februari om 19:15 in CC3 een inspirerende filmavond, georganiseerd door International Student Organisations Nijmegen (ISON). De film L’Auberge Espagnole wordt dan vertoond, waarin een Franse student met een Erasmusbeurs naar Spanje gaat.