Notitie Cultuurcentrum

De komende Gezamenlijke Vergadering zal de notitie ‘Cultuurcentrum op de campus’ worden besproken. Zonder al te veel in de details te treden, aangezien de notitie al erg voor zichzelf spreekt, ziet de USR graag een centrum waar plek is voor cultuur en kunst. Het is vreemd dat de Radboud Universiteit als bijna enige universiteit niet beschikt over een dergelijk centrum.

Culturele verenigingen zouden graag een plek willen hebben op de campus waar ze terecht kunnen. Dit zou bijdragen aan de binding met de universiteit en zou de zichtbaarheid vergroten van deze verenigingen. Daarnaast zou een cultuurcentrum een plek creëeren voor culturele en creatieve cursussen zoals fotografie, schilderen, toneel en dans.

Voor een idee van een cultuurcentrum verwijzen we je graag door naar het Vrijhof van de Universiteit Twente. http://www.cultuur.utwente.nl/