Dag van de Medezeggenschap

Op woensdag 26 maart vindt de Dag van de Medezeggenschap plaats. Wil jij volgend jaar meepraten over het onderwijs op jouw opleiding of faculteit ga op deze dag dan langs bij jouw Facultaire Studentenraad of de Universitaire Studentenraad! Zij zullen je alles vertellen over de medezeggenschap en hoe ook jij je steentje kan bijdragen op het gebied van onderwijs en faciliteiten voor studenten. Nieuwsgierig? Hieronder vind je een overzicht van wat er deze dag te doen is en waar je informatie kunt krijgen.

Universitaire Studentenraad

De Universitaire Studentenraad zal tijdens de middagpauze van 12.30u – 13.30u met een kraampje op het Pieter Bondamplein (Cultuurcafé)staan. Hier zullen ze laten zien waar zij dit jaar mee bezig zijn. Voor welke onderwerpen zetten zij zich dit jaar in? Wat hebben zij tot nu toe bereikt?Bovendien kun je hier informatie inwinnen over de medezeggenschap in het algemeen en waar jij je volgend jaar voor in zou kunnen zetten!

Facultaire Studentenraad Letteren

De Facultaire Studentenraad Letteren zal je vanaf 10.00 uur over de studenten-medezeggenschap informeren door middel van een heuse spOERtocht! Je vindt ons op het Erasmusplein of in de Refter (afhankelijk van het weer), waar wij je/jullie op een tocht van ong. 15 minuten over de campus sturen. Tijdens deze spOERtocht leren je wat over de faculteit, de medezeggenschap en de OER. Op het einde van de tocht wacht je iets lekkers te eten en te drinken, en de mogelijkheid om met leden van de FSRL te kletsen. Ga dus als onderbreking van het studeren even een stukje wandelen over de campus en doe mee aan de spOERtocht!

Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen

Morgen deelt de FSR Managementwetenschappen snoep uit om de medezeggenschap onder de aandacht te brengen. Heb jij vragen over de medezeggenschap op onze universiteit en faculteit of wil je misschien volgend jaar zelf in de FSR, kom dan morgen in de lunchpauze naar de Thomas van Aquinostraat ter hoogte van TvA 5!

Wat is er allemaal gebeurd na de GV van 27 januari?

De Overlegvergadering (OGV) van 27 januari was een lange zit, het was dan ook een van de spannendste. De notitie van de USR-werkgroep Loopbaanbegeleiding werd besproken, de verdwijning van de computers in het MMS, de verhoging van de pre-mastertarieven en de kwestie omtrent de judicia.

De notitie van de Loopbaanbegeleiding werd met open armen ontvangen en de Rector gaf aan benieuwd te zijn naar de Career Week die van 10 tot 14 maart zal duren. Hij verwees ook naar de verschillende (studenten)organisaties die hier een belangrijke rol in kunnen spelen.

Daarnaast stond de verdwijning van het aantal computerwerkplekken op de campus op de agenda. Tijdens de OGV werd aangegeven dat de verdwijning van de computers bij de Faculteit der Letteren in het MMS en de Vide zal worden stopgezet totdat er een betere invulling kan worden gegeven voor de bezuinigingen.
Niet alleen bij de Faculteit bij Letteren maar ook bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is dit een heikel punt aangezien er in het Grotiusgebouw slechts 20! computerwerkplekken gefaciliteerd zullen worden. In dezelfde brief geeft het College aan dat er nauwlettend gekeken wordt naar deze faculteit. Eventuele aanpassingen zouden dan nog gedaan kunnen worden.
De USR wil geen onzekerheden en stelt daarom bij de volgende GV nog wat specifiekere vragen over de situatie van het MMS. Daarnaast zal er gevraagd worden naar de Rechtenfaculteit, het moet natuurlijk niet zo zijn dat het eerst mis gaat voordat er computerwerkplekken bij komen.

Volgende punt ging over de verhoging van de pre-mastertarieven. De USR was er fel op tegen dat de pre-masters van meer dan 30 EC aanzienlijk duurder werden. Het College gaf aan dat ze graag nogmaals in gesprek wilden gaan om 1) het een en ander te verduidelijken aan de regeling, 2) de onduidelijkheden in de brief voor te leggen en 3) zal er gekeken worden of de regeling aangepast zou kunnen worden.
Het gesprek liep uit op een teleurstelling. Er werd meegedeeld dat het College achter de verhoging stond en dat ze niet willen afwijken van de wijziging. De eerste brief werd alleen wat aangepast. De USR maakt nu duidelijk hoe je alsnog de verhoging kan ontwijken door bijvoorbeeld een bachelorvak open te laten staan.

Wat betreft de kwestie omtrent de Judicia gaf het College aan nogmaals in gesprek te willen gaan over de Judicia. De regeling zal terechtkomen in de modelOER en de FSR’en kunnen hier dus over stemmen. Morgen zal er een bijeenkomst zijn van haast alle FSR’en en de USR om te praten over deze kwestie en uiteindelijk zal er een stuk komen uit deze bijeenkomsten die voorgelegd wordt aan het College.

De volgende OGV zal zijn op 10 maart om 13:30 in de Senaatszaal bij de Aula en is toegankelijk voor iedereen!

Verslag Rector on Tour Faculteiten Letteren en Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Donderdag 6 februari bezocht onze rector Bas Kortmann de faculteiten Geesteswetenschappen bij het Rector on Tour evenement. De Geesteswetenschappen betreffen de Faculteit der Letteren en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, dus waren studenten van beide faculteiten aanwezig. Nadat iedereen koffie of thee en iets lekkers op had, was ook de rector gearriveerd en kon de discussie van start gaan. Juul van Ewijk, vorig jaar assessor van de Faculteit Letteren, leidde het gesprek en legde de rector en de studenten een aantal prikkelende stellingen en vragen voor. Op de Twitter van NU! Medezeggenschap (@NUmedezeggensch) is een verslag in tweets te lezen. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze geslaagde middag!

De eerste vraag die de rector werd gesteld betrof het idee van de magnetronstudent: snel, makkelijk en allemaal hetzelfde. Rendementsmaatregelen zoals bijvoorbeeld het bindend studieadvies kunnen ertoe leiden dat studenten sneller gaan afstuderen en daardoor minder tijd hebben om zich te ontplooien, zowel op als buiten de universiteit. De rector was het echter helemaal niet eens met dit idee en sprak zich uit voor de ontwikkeling die studenten moeten kunnen doormaken tijdens hun studententijd en de ervaringen die ze op kunnen doen. Sommige studenten reageerden hier echter op door te zeggen dat door de aanwezigheidsplicht, en zelfs ‘ophokuren’ in verband met de onderwijsintensivering, veel minder tijd overblijft voor de dingen die de student zelf belangrijk vindt. Op deze manier wordt studenten dus geen ruimte geboden om zich vrij te ontplooien. De rector begreep dit, en noemde de opleidingscommissies als instrument hierin om te zorgen dat de kwaliteit en vorm van het onderwijs goed blijft. Ook zei hij dat je na de universiteit natuurlijk nog niet compleet ontwikkeld bent: vorming vindt juist ook daarna plaats. Verder wordt besproken of het voor geesteswetenschappers belangrijker is om je breed te oriënteren dan op andere faculteiten, maar dit blijkt een lastige discussie.

Het volgende onderwerp is het nut van de Geesteswetenschappen. Er zijn veel bezuinigingen en er wordt vooral veel geld aan bijvoorbeeld topsectoren besteedt. De rector gaf hierop direct aan allergisch te zijn voor te term topsectoren, en dat de Geesteswetenschappen wel degelijk belangrijk zijn. Ook beroepsperspectieven vormen hierbij geen probleem: een van de aanwezigen merkt op dat Geesteswetenschappers niet significant meer problemen hebben met het vinden van werk binnen twee jaar na afstuderen. Hierop volgt ook discussie over het feit dat beroepsperspectieven vaak niet duidelijk zijn voor geesteswetenschappers. Dit is misschien een punt van aandacht, maar volgens de rector men moet zich ook realiseren dat de universiteit geen beroepsopleiding is.

Als laatste werd nog ingegaan op de huisvesting van de geesteswetenschappers. Ze zitten dan wel in het hoogste, maar ook een van de oudere gebouwen op de campus, terwijl bijvoorbeeld de Faculteit Rechten een splinternieuw gebouw krijgt. Is dat terecht? De rector merkte hierbij op dat er wel ook gewerkt wordt aan het Erasmusgebouw: op dit moment vindt op een van de bovenste verdiepingen een pilot plaats voor een meer transparante indeling. Ook is hier wellicht sprake van een ‘Calimero-gevoel’ bij de Geesteswetenschappen. Er werd daarna nog verder gediscussieerd over werkplekken op de campus, waarbij de rector ook de werkgroep ‘Studeren op de campus’ noemde, waar hij ook zelf in zit. Kortom: er wordt aan gewerkt.

Hierop werd de middag afgerond, ook omdat de temperatuur in E2.55 hoog opliep. Wie weet is de zuurstofvoorziening in sommige lokalen een discussieonderwerp voor volgende keer? Het was in ieder geval een zeer boeiende middag waarin studenten veel van zich lieten horen en waar we ook de rector beter hebben leren kennen.

Rector on Tour: Faculteit der Letteren en Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

erasmus

Het is alweer tijd voor de tweede Rector on Tour dit collegejaar! Vier keer per jaar zal de rector een faculteit bezoeken om daar in gesprek te gaan met  studenten over allerlei zaken die ze aangaan. 6 februari van 16:00 tot 17:30 zal hij de Faculteit der Letteren en Faculteit der    Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen gaan bezoeken. Erasmusgebouw: meer dan een magnetron? luidt de titel en er  zullen  verschillende onderwerpen aan worden  gehaald. Een van de onderwerpen is de keuze van de Radboud Universiteit om aan de ene kant te  investeren in een brede universiteit of aan de andere kant te investeren in de zogeheten ‘topsectoren’.

Kom gezellig langs om mee te praten samen met de rector en geniet uiteraard van de gratis taart!
 6 februari 2014
16:00-17:30
 Erasmusgebouw 2.55

 

 

Voor meer informatie:

https://www.facebook.com/events/251955288313901/
http://www.ru.nl/usr/rector_on_tour/actueel/

Veranderingen in het MMS/Vide

Beste studenten,

Zoals sommigen misschien gehoord hebben zullen er in het Vide en in het MMS op de Letteren Faculteit een aantal PC-werkplekken vervangen worden. Hieronder volgt een uitleg van wat er precies gaat veranderen, wanneer dit gebeurt, en waarom dit gebeurt.

De Letterenfaculteit heeft in 2014 aanzienlijk minder geld tot haar beschikking. In 2014 zal er één miljoen euro bezuinigd moeten worden. De hele zomervakantie heeft het Faculteitsbestuur maatregelen bedacht die zo min mogelijk pijn doen in de Faculteit. Het grootste deel van de bezuinigingen zijn gedaan op het gebied van het onderzoek dat aan de Faculteit gedaan wordt. Onderwijs is daarentegen zo veel mogelijk ontzien. Een van de weinige maatregelen die het onderwijs raken is het vervangen van de computers in het MMS en in het Vide, aangezien deze met wat gezien moet worden als een soort ‘huur’ van 650 euro per jaar, een hoge kostenpost zijn. Dit is voor de vele studenten die graag hier studeren erg vervelend, maar deze maatregel zorgt dat er niet extra gekort hoeft te worden op andere aspecten van onderwijs, zoals de docerende staf van onze Faculteit. Iets wat in onze ogen alleen maar schadelijker zou zijn voor de studenten.

Aan de hand van een notitie geschreven door de FSRL zal de omvorming van het Vide en het MMS in drie fases plaatsvinden. Begin januari zullen zes PC-werkplekken helemaal achterin het MMS omgezet worden tot groepswerkplekken. Hierbij zullen naast iedere PC die achterin blijft staan twee laptopwerkplekken ontstaan. Daarnaast zullen er ook 6 PC-werkplekken in TP4 omgezet worden in laptopwerkplekken. In de krokusvakantie (15 t/m 23 februari) zal de grootste verandering plaatsvinden. Het gehele Vide zal omgevormd worden tot een laptopstudieruimte. Dit betekent dat 36 PC-werkplekken hier tot een evenrededig of iets groter aantal laptopwerkplekken omgevormd zullen worden (momenteel wordt nog naar deze exacte inrichting gekeken). Hier zijn echter een aantal randvoorwaarden aan verbonden die gehaald moeten worden wil dit doorgaan. De randvoorwaarden zijn:

– De Wi-Fi-voorziening is adequaat.

– Het aanschaffen en gebruiken van software op laptops is goed mogelijk.

– Printen vanaf een laptop werkt goed.

– Koptelefoons kunnen geleend worden via de balie.

 Aan het eind van december willen wij, met de hulp van een groep studenten, deze randvoorwaarden testen. Hierbij zullen we met een groep studenten de faciliteiten zoals het Wi-Fi netwerk, de printvoorziening en software bereikbaarheid testen. Hiermee willen we kijken of er aan bovenstaande randvoorwaarden voldaan is. (Als je ons hierbij wilt helpen, mail ons dan vooral!) De software die op de PC’s van het MMS staat kunnen studenten van onze universiteit aanschaffen voor een paar euro’s via surfspot.nl. Over de details van de toetsing van de randvoorwaarden en mogelijke deelname zullen wij in de komende weken nog communiceren. De laatste verandering zal in mei of juni plaatsvinden. Dan zullen nog vijftien PC-werkplekken verdwijnen of omgezet worden tot groepswerkplekken. Hieraan voorafgaand zullen we als FSRL de situatie evalueren en kijken of deze laatste verandering te verantwoorden is.

We begrijpen, en delen, de zorgen van de studenten en vinden het zelf ook onzettend vervelend dat de PC-werkplekken gaan verdwijnen. Wij hopen echter deze verandering zo soepel mogelijk te laten gaan. Daarnaast is deze bezuiniging in onze ogen het ‘mindere kwaad’. Studenten zullen te zijner tijd uitgenodigd worden om input te geven over de lay-out van het Vide en mogelijke andere suggesties te doen.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over deze wijzigingen of andere zaken, dan kan je ons altijd mailen op fsrletteren@gmail.com. Wil je ons face-to-face spreken, dan kan je altijd mailen voor een afspraak of langskomen op onze open middag in E12.18. De volgende zal op dinsdag 17 december van 12.00 tot 15.00 zijn.

De Facultaire Studentenraad Letteren en de assessor van de Faculteit