Maak kennis met: Anna Verhoek (assessor FdM)

‘Ik ben Anna Verhoek, 21 jaar en zit in mijn vierde jaar (bachelor) van de studie Bestuurskunde. Sinds september 2013 ben ik de student-assessor van onze faculteit. Dit betekent dat ik wekelijks ongeveer twee uur vergader met het faculteitsbestuur over onderwijs, onderzoek en meer algemenere zaken. Voor ons als studenten is natuurlijk vooral het onderwijs van belang en ik probeer dan ook zo goed mogelijk de stem van de student te laten horen in deze vergaderingen.

Oorspronkelijk kom ik uit een klein dorpje ergens in Twente, maar al ruim drie jaar woon ik in het centrum van Nijmegen. Elke zaterdag ben ik te vinden bij de scouting als begeleider van kinderen tussen de twaalf en vijftien jaar oud. Daarnaast drink ik als de meeste studenten graag een biertje of wijntje.

Ook het komende half jaar ga ik mijn best doen om de student een stem te geven in de faculteit. Als je vragen of opmerkingen hebt kun je me altijd mailen (assessor@fm.ru.nl) en dan kunnen we jouw probleem proberen op te lossen!’

Maak kennis met: Gijs Hablous

De FSR Managementwetenschappen behartigt inmiddels alweer een half jaar de belangen van studenten. Maar wie zijn jullie vertegenwoordigers eigenlijk? Het is hoog tijd om nader kennis met ze te maken. Vandaag: Gijs Hablous.

‘Graag stel ik mij aan alle studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen voor. Mijn naam is Gijs Hablous, 20 jaar en vierdejaars student Politicologie. Op dit moment ben ik bezig met het afronden van mijn bachelor.

Het besluit om mij afgelopen collegejaar verkiesbaar te stellen voor de FSR had vooral te maken met problemen waar ik zelf als student tegen aan liep, zoals de gang van zaken bij bepaalde vakken of de manier van toetsing. Onderwijs en studiebegeleiding kan altijd beter. Als FSR-lid en medezeggenschapper merk je wat er speelt en krijg je een uniek inkijkje in het bestuur van een faculteit of universiteit. De afgelopen tijd heb ik me voornamelijk bezig gehouden met verbeteringen voor de facultaire website, de komende tijd gaat het werven van verkiezingskandidaten voor volgend studiejaar een belangrijke rol spelen. Wil jij invloed hebben op het beleid van het Faculteitsbestuur? Stel je dan kandidaat voor de volgende medezeggenschapsverkiezingen. Mocht je nu al idee├źn hebben over wat beter kan of moet, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen.

Naast studentvertegenwoordiger ben ik redacteur bij het Algemeen Nijmeegs Studentenblad (ANS). Ook ben ik voorzitter van de reiscommissie van studievereniging ismus, met zes commissieleden organiseren we dit jaar een studiereis naar Vilnius en Riga.’

Maak kennis met: Stijn van den Eijnden

De FSR Managementwetenschappen behartigt inmiddels alweer een half jaar de belangen van studenten. Maar wie zijn jullie vertegenwoordigers eigenlijk? Het is hoog tijd om nader kennis met ze te maken. Vandaag: Stijn van den Eijnden.

‘Mijn naam is Stijn van den Eijnden en ik ben 24 jaar oud. Dit jaar ben ik begonnen met mijn master Politicologie, specialisatie internationale betrekkingen. Graag ben ik bezig met gezelligheid, sport en ander studentenvertier. Natuurlijk is er ook in mijn studententijd ruimte voor serieuzere zaken en daarom zet ik mijzelf graag voor de FSR managementwetenschappen in.

Tot nu toe ben ik voor de FSR vooral bezig geweest met de facultaire website en met de nieuwbouw van de faculteit. Mijn belangrijkste doel is echter het behartigen van jullie belangen. Wanneer er dan ook iets speelt op de faculteit kun je dit altijd aan mij laten weten. Jullie input is belangrijk voor het aanpakken van problemen op onze faculteit.
Ik zie uit naar de tweede helft van mijn jaar bij de FSR en hoop er voor te zorgen dat belangrijke zaken kunnen worden aangepakt!’

Maak kennis met: Mart Gronheid

De FSR Managementwetenschappen behartigt inmiddels alweer een half jaar de belangen van studenten. Maar wie zijn jullie vertegenwoordigers eigenlijk? Het is hoog tijd om nader kennis met ze te maken. Vandaag: Mart Gronheid.

‘Via deze weg mag ook ik mijzelf aan jullie voorstellen als facultaire studentvertegenwoordiger voor het collegejaar 2013-2014. Mijn naam is Mart Gronheid, 22 jaar, rasechte Nijmegenaar en vierdejaars student Bedrijfskunde, dit jaar bezig met het afronden van mijn bachelor.

Hoewel ik deze zomer vanwege hardnekkige blessures gestopt ben met voetballen, blijft sporten een van mijn grootste passies, zo kun je me vaak tegenkomen bij het USC of wanneer ik een rondje brug-tot-brug ren. Er is nog een andere reden dat ik vaak in het Gymnasion te vinden ben, dit is vanwege mijn functie als studentmedewerker op de afdeling debiteuren van de universiteit. In deze rol ben ik ruim twee jaar actief als contactpersoon tussen de faculteiten en klanten van de RU. Vandaar het logisch gevolg dat ik dit jaar binnen de FSR de taak van penningmeester op me neem. Behalve deze verantwoordelijkheid hou ik me bezig met alle onderwerpen die op tafel komen. Deze onderwerpen kunnen vanuit de faculteit komen, maar (zoals mijn mede-medezeggenschappers ook al stressen) het liefst vanuit jullie. Schroom dus niet een berichtje te sturen over wat op deze faculteit beter kan of beter moet!’

Maak kennis met: Lotte van Middelaar

De FSR Managementwetenschappen behartigt inmiddels alweer een half jaar de belangen van studenten. Maar wie zijn jullie vertegenwoordigers eigenlijk? Het is hoog tijd om nader kennis met ze te maken. Vandaag: Lotte van Middelaar.

Ik ben Lotte van Middelaar en ik ben 21 jaar. In september ben ik begonnen met de master Business Administration, specialisatie strategic human resource management.

Afgelopen zomer heb ik het interdisciplinaire honours programma afgerond. Naast mijn studie werk ik met veel plezier als studentvoorlichter bij Dienst Studentenzaken. Ik heb contact met scholieren over onze bacheloropleidingen per telefoon, chat en e-mail. Verder ga ik graag een rondje hardlopen of een uurtje spinnen.

Dit jaar neem ik als enige vrouw plaats in de Facultaire Studentenraad. Ik ben verantwoordelijk voor het contact met de USR en de verschillende opleidingscommissies. Ik vind het belangrijk dat de studenten van onze faculteit goed worden vertegenwoordigd. Daar zetten wij ons volledig voor in, maar goede input is onmisbaar! Mocht je dus tegen problemen aanlopen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.