Judicia voorlopig gered!

Vanochtend vond er een gesprek plaats tussen het presidium van de Universitaire Studentenraad (USR) en Rector Magnificus Bas Kortmann. Eén van de onderwerpen was hier natuurlijk het judiabeleid van de Radboud Universiteit. Eerder dit jaar stelde het College van Bestuur (CvB) namelijk voor alle judicia af te schaffen met uitzondering van cum laude. De USR protesteerde heftig in de Gezamenlijke Vergadering en noemde alternatieven.  Hierop besloot het CvB het voorstel van de USR af te wachten, voordat knopen zouden worden doorgehakt. Dit bood de USR de mogelijkheid om gezamenlijk met de andere medezeggenschapsorganen van de Radboud Universiteit in gesprek te gaan. Hoewel het voorstel nog niet volledig ingewilligd wordt, is het hoge woord inmiddels gevallen. In het model Onderwijs en Examenreglement (OER) zullen geen wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het jaar 2013.
Dit houdt in dat studenten ook volgend jaar, naast het judicum cum laude,  nog steeds in aanmerking kunnen komen voor de judicia bene meritum en summa cum laude. De USR is erg verheugd met dit voorstel van het CvB. Jip Mennen voorzitter van de USR plaats nog wel één kanttekening: ‘hoewel dit natuurlijk erg goed nieuws is voor de studenten is het zo dat de USR geen formeel instemmingsrecht heeft. Het model OER wordt voorgelegd aan de faculteiten en deze kunnen nog steeds besluiten tot wijziging. De onderhandelingspositie van de Facultaire Studentenraden wordt natuurlijk wel gesterkt met dit besluit over het model OER.

radboud_universiteit_nijmegen_erasmusgebouw_492x327

CvB spreekt waardering uit over USR-notitie communicatie

Afgelopen overlegvergadering werd de notitie ‘Communicatie- en informatievoorziening’ van de USR besproken met het College van Bestuur. In deze notitie pleit de studentenraad voor een betere communicatie van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en een duidelijke en consequentie communicatiestructuur op faculteiten en opleidingen. De notitie (.pdf) werd goed ontvangen door het CvB, sterker nog: de voorzitter van het CvB sprak zijn waardering uit over de notitie. ‘Het is een degelijke analyse met veel werkbare actiepunten. Goede communicatie vereist een inspanning van zender en ontvanger’.

In de Gezamenlijke Vergadering werd ook aangegeven dat de afstemming tussen facultaire en universitaire communicatie verbeterd moet worden. Ook met het verspreiden van de OER wordt aan de slag gegaan. Er komt een centrale website met links naar de facultaire sites waar de OER-informatie te vinden is, in de Studentenportal komen links naar de verschillende facultaire websites en in september krijgen alle studenten een e-mail waarin de plaats van het Studentenstatuut en de OER worden genoemd. Ook wordt in die mail aangegeven wat het belang van de OER is.

Daarnaast zijn er verschillende afspraken met faculteiten gemaakt over een betere communicatie naar studenten. De USR houdt de ontwikkelingen in de gaten en zal ook een overzicht van deze afspraken toegestuurd krijgen.