De Radboud Career Week: een stap richting betere loopbaanbegeleiding

Naar aanleiding van de notitie over Loopbaanbegeleiding vanuit de 17e Universitaire Studentenraad betreft Loopbaanbegeleiding middels een Radboud Career week, is er antwoord gekomen vanuit het College van Bestuur.

In de Gezamenlijke Vergadering van maandag 27 januari is duidelijk geworden wat de mening van het College van Bestuur is ten opzichte van de Career Week. Zij gaf aan positief te staan tegenover het voorstel dat is opgesteld door de Universitaire Studentenraad en Dienst Studentenzaken/Career Services.

Met de week, die zal plaatsvinden in de week van 10 maart, hoopt de USR het onderwerp “Loopbaanbegeleiding” goed aan te kaarten. Door hier een groot evenement aan te koppelen die verschillende aspecten van het onderwerp naar voren laat komen wordt verwacht dat hier in de toekomst meer aandacht voor uitgaat.

De week zal onder andere het volgende met zich meebrengen:
– Workshops (bv. CV-/Sollicitatie-/Pitch workshops)
– Bedrijfspresentaties van grote internationals
– Vaste punten voor CV-checks
– Netwerkborrels
– Masterclasses

DE USR is tevreden met de reactie en hoopt dit evenement samen met Dienst Studentenzaken/Career Service tot een groot succes te brengen.