Overeenkomst Profileringsfonds

Maandenlang is de Universitaire Studentenraad al in gesprek met de Rector en Dienst Studentenzaken om de vernieuwde regeling FOndS vast te kunnen stellen; met uiteindelijk een resultaat waar alle partijen zeer tevreden over zijn. Uit het Profileringsfonds komen onder andere de bestuursbeurzen die beschikbaar worden gesteld door de universiteit voor bestuurders van allerlei studentenorganisaties.

Eigenlijk zou de regeling vorig jaar herzien moeten worden maar dit werd uitgesteld naar 2014. De Universitaire Studentenraad heeft zich hard gemaakt voor onder andere de fulltime bestuurders, de medezeggenschapsbeurzen en het vergemakkelijken van de toetsingsprocedure. De 18 EC-regeling, die stelt dat fulltime bestuurders 18 EC naast hun bestuurswerk moeten halen, was een van de grote discussiepunten aangezien het College van Bestuur en de Universitaire Studentenraad het hierover niet eens konden worden. Het idee van het behalen van 12 EC, zodat er in ieder geval 1 vak per half jaar gehaald moest worden, werd helaas ook niet aangenomen. In ieder geval wist de USR wel te voorkomen dat de te behalen vakken niet alleen binnen het curriculum behaald mochten worden.

De beurzen voor de hele medezeggenschap zijn wel enigszins gered. Elk gremium zou haast gehalveerd worden in het aantal beurzen; hier heeft de USR een stokje voor weten te steken door de halvering te beperken tot het verlies van 1 à 2 bestuursbeurzen. Het College en de USR zijn het er beiden over eens dat een actieve en kritische medezeggenschap via deze weg behouden kan blijven.

Een ander positief punt is dat besturen voortaan langer de tijd hebben met de aanvraag voor de beurzen. De toetsing van verenigingen zal voortaan ook transparanter geschieden op basis van een vast aantal beurzen gekoppeld aan het ledenaantal. Daarnaast zal er een extra cursus ‘Toetsing door de Toetsingscommissie’ aangeboden worden door de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds. Ten slotte vallen pre-masterstudenten voortaan ook binnen de regeling zodat zij voortaan ook bestuursbeurzen kunnen ontvangen.