Debat: De promovendifabriek en wegwerpwetenschappers

Uitnodiging – Invitation (English below)

Debat: De promovendifabriek en wegwerpwetenschappers

SiT – H.NU – PON – RPN – VAWO

Op maandag 26 mei organiseert het Promovendi Overleg Nijmegen (PON) en het Radboud Postdoc Netwerk (RPN) in samenwerking met  de VAWO (vakbond voor de wetenschap) een debat met als thema “de promovendifabriek en wegwerpwetenschappers: zorgen ten aanzien van kwantiteit en kwaliteit in het WO”.

Er heerst een groeiend gevoel van onvrede onder medewerkers van de Nederlandse universiteiten over onder andere de verregaande economisering van universiteiten, de toegenomen publicatiedruk en de nadruk op kwantiteit in plaats van kwaliteit in het onderwijs. Deze onvrede leidde in korte tijd tot de oprichting van verschillende initiatieven zoals Science in Transition en Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU). Ook lokaal spreken Nijmeegse promovendi hun zorgen uit. Op 26 mei gaan afgevaardigden van deze bewegingen het debat aan met een panel van genodigden, promovendi, postdocs en andere medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De centrale thema’s bij deze bijeenkomst zijn het groeiende aantal promovendi en het oprukken van de tijdelijke aanstellingen aan de Nederlandse universiteiten. Onlangs bleek dat het percentage tijdelijke aanstellingen onder gepromoveerde wetenschappers de afgelopen jaren flink gegroeid is en momenteel ruim 40% bedraagt. In dit debat wordt de (on)wenselijkheid van deze ontwikkeling besproken en wordt ingegaan op de consequenties hiervan voor de kwaliteit van onderzoek en onderwijs. De voertaal van het debat is Engels.

Programma:
Voorzitter:

  • Prof. Klaas Landsman

Sprekers:

  • Prof. Frank Huisman, Descartes Centre Universiteit Utrecht & UMC Utrecht, mede-initiatiefnemer Science in Transition.
  • Dr. Willem Halffman, FNWI, Radboud Universiteit, mede-initiatiefnemer H.NU
  • Drs. Karlien Mul, PhD student, Radboud UMC, Radboud Universiteit, PON

Aansluitend:

  • Debat met panelleden en zaal

Het debat vindt plaats op 26 mei

Tijd: 15:30-17:30

Locatie:

Spinozagebouw zaal SP 2

Montessorilaan 3

6525HR Nijmegen

Aanmelden kan via: debat26mei@gmail.com

NB

‘s Avonds organiseert het Soeterbeeck Programma i.s.m. Nijmegen Political Philosophy Workshop (NPPW) en VOX , een breder debat over de huidige staat en de toekomst van de universiteit. ‘De staat van de universiteit – op zoek naar een nieuw vertrouwen’. Met Willem Halffman (wetenschapssocioloog, RU), Klaas Landsman (hoogleraar mathematische fysica, RU), Gerard Meijer (voorzitter CvB, RU), Jip Mennen  (voorzitter USR, RU), Esther-Mirjam Sent (hoogleraar Economie, RU) en Bart Verheijen (promovendus Nederlandse taal en cultuur, RU). Kijk voor meer informatie op: www.ru.nl/sp 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Invitation

Debate: the PhD factory and disposable scientists

SiT – H.NU – PON – RPN – VAWO

 

On Monday May 26th, The PhD Organisation Nijmegen (PON) and Radboud Postdoc Network (RPN), together with the Scientists’ Union (VAWO), will organise a debate themed “the PhD factory and disposable scientists: current concerns in academia”.

Employees at Dutch universities experience a growing sense of unease regarding processes of managerialisation at universities, increasing publication pressure, and the growing emphasis on quantity rather than quality in academic education. These and similar concerns were the cause of several initiatives to discuss and improve upon the state of academia, such as Science in Transition and Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU). These issues are salient among PhD students and postdocs in Nijmegen as well. This is why representatives from these initiatives will be present on May 26th to discuss the current concerns in academia with our panel and with the audience, consisting of PhD students, postdocs and other employees at Radboud University Nijmegen.

The central themes of the discussion are the increasing number of PhD students and the similar growth of temporary contracts, as opposed to tenured positions, at Dutch universities. The proportion of staff with temporary contracts has risen to over 40% of all post-PhD positions at Dutch universities in recent years. These developments, and their consequences for research and education, will be addressed during the discussion. The entire event will take place in English.

Programme:

Chair:

  • Prof. Klaas Landsman

Speakers:

  • Prof. Frank Huisman, Descartes Centre Universiteit Utrecht & UMC Utrecht, one of the founders of Science in Transition.
  • Dr. Willem Halffman, FNWI, Radboud Universiteit, one of the founders of H.NU
  • Drs. Karlien Mul, PhD student, Radboud UMC, Radboud Universiteit, board member of PON

Presentations followed by:

  • Debate with panel and audience

 

The debate takes place on Monday, May 26th 15:30-17:30

Spinoza building, lecture hall SP 2

Montessorilaan 3

6525HR Nijmegen

Subscribe through: debat26mei@gmail.com