Verslag Rector on Tour Faculteiten Letteren en Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Donderdag 6 februari bezocht onze rector Bas Kortmann de faculteiten Geesteswetenschappen bij het Rector on Tour evenement. De Geesteswetenschappen betreffen de Faculteit der Letteren en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, dus waren studenten van beide faculteiten aanwezig. Nadat iedereen koffie of thee en iets lekkers op had, was ook de rector gearriveerd en kon de discussie van start gaan. Juul van Ewijk, vorig jaar assessor van de Faculteit Letteren, leidde het gesprek en legde de rector en de studenten een aantal prikkelende stellingen en vragen voor. Op de Twitter van NU! Medezeggenschap (@NUmedezeggensch) is een verslag in tweets te lezen. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze geslaagde middag!

De eerste vraag die de rector werd gesteld betrof het idee van de magnetronstudent: snel, makkelijk en allemaal hetzelfde. Rendementsmaatregelen zoals bijvoorbeeld het bindend studieadvies kunnen ertoe leiden dat studenten sneller gaan afstuderen en daardoor minder tijd hebben om zich te ontplooien, zowel op als buiten de universiteit. De rector was het echter helemaal niet eens met dit idee en sprak zich uit voor de ontwikkeling die studenten moeten kunnen doormaken tijdens hun studententijd en de ervaringen die ze op kunnen doen. Sommige studenten reageerden hier echter op door te zeggen dat door de aanwezigheidsplicht, en zelfs ‘ophokuren’ in verband met de onderwijsintensivering, veel minder tijd overblijft voor de dingen die de student zelf belangrijk vindt. Op deze manier wordt studenten dus geen ruimte geboden om zich vrij te ontplooien. De rector begreep dit, en noemde de opleidingscommissies als instrument hierin om te zorgen dat de kwaliteit en vorm van het onderwijs goed blijft. Ook zei hij dat je na de universiteit natuurlijk nog niet compleet ontwikkeld bent: vorming vindt juist ook daarna plaats. Verder wordt besproken of het voor geesteswetenschappers belangrijker is om je breed te oriënteren dan op andere faculteiten, maar dit blijkt een lastige discussie.

Het volgende onderwerp is het nut van de Geesteswetenschappen. Er zijn veel bezuinigingen en er wordt vooral veel geld aan bijvoorbeeld topsectoren besteedt. De rector gaf hierop direct aan allergisch te zijn voor te term topsectoren, en dat de Geesteswetenschappen wel degelijk belangrijk zijn. Ook beroepsperspectieven vormen hierbij geen probleem: een van de aanwezigen merkt op dat Geesteswetenschappers niet significant meer problemen hebben met het vinden van werk binnen twee jaar na afstuderen. Hierop volgt ook discussie over het feit dat beroepsperspectieven vaak niet duidelijk zijn voor geesteswetenschappers. Dit is misschien een punt van aandacht, maar volgens de rector men moet zich ook realiseren dat de universiteit geen beroepsopleiding is.

Als laatste werd nog ingegaan op de huisvesting van de geesteswetenschappers. Ze zitten dan wel in het hoogste, maar ook een van de oudere gebouwen op de campus, terwijl bijvoorbeeld de Faculteit Rechten een splinternieuw gebouw krijgt. Is dat terecht? De rector merkte hierbij op dat er wel ook gewerkt wordt aan het Erasmusgebouw: op dit moment vindt op een van de bovenste verdiepingen een pilot plaats voor een meer transparante indeling. Ook is hier wellicht sprake van een ‘Calimero-gevoel’ bij de Geesteswetenschappen. Er werd daarna nog verder gediscussieerd over werkplekken op de campus, waarbij de rector ook de werkgroep ‘Studeren op de campus’ noemde, waar hij ook zelf in zit. Kortom: er wordt aan gewerkt.

Hierop werd de middag afgerond, ook omdat de temperatuur in E2.55 hoog opliep. Wie weet is de zuurstofvoorziening in sommige lokalen een discussieonderwerp voor volgende keer? Het was in ieder geval een zeer boeiende middag waarin studenten veel van zich lieten horen en waar we ook de rector beter hebben leren kennen.

De Rector gaat weer on Tour

Op 6 februari zal de Rector Magnificus (prof.mr. Kortmann) de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bezoeken en aan de hand van kritische stellingen over het onderwijs in discussie gaan met de rechtenstudent. De activiteit vindt plaats in CC4, start om 12:30 uur en zal tot 13:30 uur duren. Iedere rechtenstudent is welkom en kan tevens genieten van een gratis lunch met koffie/thee. Op deze middag zullen verschillende onderwerpen aan bod komen. Studenten zullen met de rector in discussie gaan over de numerus fixus, het verplichte onderwijs in de master en de aankomende bachelorscriptie. Moet de universiteit de student wel zo betuttelen met het verplichte onderwijs, of weet jij wel hoe je je het beste kan voorbereiden op de masterscriptie? Heb jij zo je eigen ideeën over deze onderwerpen en wil je je mening graag aan de rector voorleggen: kom dan naar deze bijzondere activiteit! We hopen jullie allemaal te zien op 6 februari!

Verslag Rector on Tour [01]

Afgelopen woensdag vond Rector on Tour plaats voor de faculteiten Letteren en Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Hier een verslag.

Het is woensdagmiddag 14 november en rector Bas Kortmann brengt een bezoek aan de Faculteit der Letteren en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Voor alle studenten aan deze faculteiten is het dé gelegenheid om eens te horen wat de rector nu precies vindt, maar vooral om ook zelf een geluid te laten horen. Dit is mogelijk aan de hand van een aantal actuele stellingen.

Arbeidsmarkt oriëntatie als vast onderdeel in het curriculum wordt als eerste besproken. Bijna iedereen is het ermee eens dat studenten behoefte hebben aan ondersteuning bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Op dit moment is niet overal de oriëntatie op dezelfde manier onderdeel van de opleiding of op dezelfde manier ingevuld, maar Kortmann ziet het liefst dat alumni ‘uit het veld’ hun verhaal komen doen bij de studenten. Ook ziet hij graag dat de oriëntatie als een rode draad door opleidingen heen loopt, ondanks de kritiek van enkele aanwezigen op het verplichte karakter hiervan: “Een opleiding probeert het beste aanbod voor studenten te verzorgen. Een verplicht onderdeel arbeidsmarktoriëntatie is hier blijkbaar inherent aan en moet zeker niet als een last worden ervaren.”.

Het volgende discussiepunt is de onderwijsintensivering. Is dit een vorm van verschoolsing of een daadwerkelijke bijdrage aan studierendement? Onder de studenten heerst verdeeldheid. Sommigen geven aan opgezadeld te worden met zogenaamde ‘ophokuren’, waarin de extra colleges niets bijdragen aan het studieprogramma. Andere aanwezigen blijken door de aanwezigheidsplicht moeilijkheden te hebben met het combineren van studie en werk of een actief studentenleven.

Kortmann veegt beide argumenten tegen de intensivering van tafel: “Op de bètafaculteit wordt pas intensief onderwijs gegeven en daar hoort men nooit klachten over ‘verschoolsing’.” De rector snijdt een gevoelig onderwerp aan: de lage studierendementen bij de opleiding Filosofie. Naar aanleiding van deze resultaten bleek dat ook studenten vragen naar maatregelen om de rendementen te verhogen. Beter en intensiever onderwijs zou hierop het antwoord zijn. Voor opmerkingen over de invulling van de extra college-uren verwijst de rector door naar de opleidingscommissies.

En hoe zit het met combineren van studie met werk of activiteiten van verenigingen? Kortmann geeft het voorbeeld van twee wedstrijdroeisters van Phocas die hij onlangs sprak: door een strakke planning te hanteren en prioriteiten te stellen, weten zij hun studie Geneeskunde prima te combineren met het roeien. Een voorbeeld voor allen?

Dan het afschaffen van opleidingen met een instroom van minder dan 15 studenten. Een onderwerp dat op de betreffende faculteiten zeker relevant is: onlangs werd de studie Islam & Arabisch geschrapt en deels ondergebracht bij opleiding Religiewetenschappen. Aanwezige studenten stemmen veelal tegen het afschaffen en ook Kortmann is het hier niet mee eens. Hij onderstreept het belang van de verweving van onderwijs en onderzoek en ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid om opleidingen toch aan te blijven bieden.

Het laatste pijnpunt dat wordt besproken is de verhoging van de prijzen van de restauratieve voorzieningen op de campus. Zou uitbesteding van deze voorzieningen leiden tot een aanbod dat goedkoper en van meer kwaliteit is?
De rector deelt de studenten onmiddellijk mee dat dit helaas niet het geval is: de kosten blijven hetzelfde, door hoge huurprijzen en personeelskosten.

Het College van Bestuur kan ook niet langer de restaurants van het universiteitsterrein subsidiëren, zoals dat voorheen wel gebeurde. Er moet bezuinigd worden en onderzoek en onderwijs moeten worden ontzien. Dan wordt er al gauw gespaard op de extra voorzieningen van de campus. De oplossing? Kortmann vindt de prijzen ook uit de pan rijzen en adviseert de studenten zijn eigen tactiek: neem je eigen broodje mee en spaar zo je geld. “De beste manier om lagere prijzen af te dwingen, is niks meer af te nemen.”

Uiteindelijk krijgen de studenten de kans om vragen te stellen aan de heer Kortmann. Kortmann deelt met aanwezigen een beknopte levensgeschiedenis en legt uit hoe hij het liefst meer geld zou willen steken in beurzen, bestemd voor internationalisering en het leenstelsel. Uiteindelijk maakt hij graag nogmaals gebruik van de gelegenheid om zijn onvrede over het regeerakkoord te uiten, maar vooral om nog eens te benadrukken hoe goed onze universiteit het eigenlijk doet in de onderwijs- én onderzoekswereld. “De universiteit doet het gewoon hartstikke goed. Draag dit uit en wees er trots op!”

14 november: Rector on Tour

“Arbeidsmarktoriëntatie moet een vaste plaats hebben in het curriculum!”

“Door de onderwijsintensivering studeert een student beter af!”

Heb jij altijd al op een informele en ontspannende wijze met de Rector Magnificus in gesprek willen gaan? Of lijkt het je leuk om gewoon een discussie bij te wonen over wat er voor studenten speelt op de universiteit?

Grijp dan nu je kans!

Op woensdag 14 november komt de Rector Magnificus naar de faculteit Letteren en de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. We zullen om 12.00 beginnen met het discussiëren over een aantal stellingen over onderwerpen zoals de onderwijsintensivering, arbeidsmarktoriëntatie, de prijzen in de Refter en de het bestaansrecht van kleine studies.

Rond 13.00 zal de bijeenkomst over gaan in een informele gratis lunch. Ook wanneer het programma al begonnen is, ben je nog van harte welkom om binnen te komen.

Oftewel

Wat:                Gesprek met de Rector Magnificus over uitdagende onderwerpen
Wanneer:        Woensdag 14 november, vanaf 12.00
Waar:              Lokaal E2.050

We hopen dat jij erbij bent en met ons de stem van de studenten laat horen!

Rector on Tour bij Medische Wetenschappen

Op woensdag 18 april aanstaande zal Rector Magnificus van de Universiteit (Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann) de medische faculteit bezoeken. Van 12:30 tot 13:30  kunnen jullie de belangrijkste man op het gebied van onderwijs en onderzoek leren kennen. De discussie zal worden aangegaan en scherpe stellingen zullen worden geponeerd. Natuurlijk is er ruimte om mee te discussieren en zelf punten van aandacht aan te dragen. Aanmelden is niet nodig, schuif gewoon aan, ook na de start van het programma. Tijdens de discussie is er gezorgd voor eten en drinken.