Studentenkorting refter blijft!

Vorig collegejaar is naar aanleiding van een notitie van de Universitaire Studentenraad (USR) over het restauratieve bedrijf een maaltijdkorting ingevoerd.
De prijs van een Reftermaaltijd ging hierdoor voor studenten met €0,50 omlaag. Eerder dit jaar drong de USR al aan op het behouden van deze korting. Vandaag bereikte ons het nieuws dat deze korting in ieder geval tot het einde van dit collegejaar gehandhaafd wordt.Vervolgens zal een evaluatie plaatsvinden. Hierbij zal gekeken worden naar deze korting in relatie tot het aantal maaltijden, inkoopprijzen en ontwikkelingen in de markt.
We zijn erg blij dat de korting behouden blijft en zullen blijven aandringen op het behouden van deze studentenprijs, ook na juni 2014.

 

Facilitair Bedrijf komt ook met ontbijtje

Na vele aanpassingen in het assortiment, heeft het Facilitair Bedrijf vandaag bekend gemaakt dat er tijdens de introductie ontbijtjes zullen worden verkocht. Op verschillende locaties op de campus kunnen studenten een ontbijtje kopen voor €2,50 met daarin een broodje kaas en een broodje vlees, fruit en sap. Dit naar aanleiding van aanbevelingen die de USR heeft gedaan in het rapport over de restauratieve voorzieningen. In dat rapport beveelt de USR aan om ook ontbijtjes te verkopen voor een beperkte prijs.

Hoewel het grootste deel van de respondenten (67%) weinig tot nooit ontbijt op de universiteit zijn er redenen om aan te nemen dat hier verbetering op geboekt kan worden. Een standaardontbijt voor een beperkte prijs zou hier een goed voorbeeld van kunnen zijn. Van de mensen die niet op de universiteit ontbijten geeft 24,6% aan dat dit (onder andere) aan de prijs ligt. De openingstijden lijken ruim genoeg en ook het aanbod lijkt voldoende. De overige mensen die niet op de universiteit ontbijten doen dit thuis.Wat betreft de prijs is een opvallende piek te zien bij €2,-. Het zou een goede optie kunnen zijn om een standaardontbijt samen te stellen voor €2,-. Dit kan studenten vroeger naar de campus trekken voor een ontbijt, waarmee de omzet van het Facilitair Bedrijf verhoogd kan worden en er beter gebruik gemaakt kan worden van de vroege openingstijden die het Facilitair Bedrijf, specifiek De Refter, kan bieden.

Eerder al werd het stokbroodje gezond geïntroduceerd en kon je bagels en smoothies krijgen bij de horeca outlets. Halverwege april werd door het College van Bestuur bekend gemaakt dat het ontbijt er zou komen, maar het is nog onduidelijk of dit ontbijtje alleen tijdens de introductie wordt verkocht. De USR hoopt van harte dat ook vanaf het begin van het nieuwe collegejaar ontbeten kan worden op de campus.

Lagere prijzen, herindeling en ontbijt bij De Refter

RefterOp 15 april was de universitaire gezamenlijke vergadering (UGV). De rapportage die de USR geschreven heeft over de restauratieve voorzieningen werd tijdens deze vergadering besproken met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad. De USR is blij met een aantal uitkomsten. Vanaf 1 mei zal voor de rest van 2013 een Reftermaaltijd €4,50 kosten.

Uit de rapportage en de afnamecijfers bleek dat een lagere prijs een grotere afname realiseert, waardoor uiteindelijk een hogere omzet kan worden behaald. De USR pleit voor een prijs van €4,-, maar de proefperiode van komende maanden zal uitwijzen of de rek van de prijselasticiteit groter is.

De USR is ook gevraagd om mee te denken over de herindeling van De Refter. Zo kan De Refter aantrekkelijker worden gemaakt om te verblijven buiten de etenstijden om, bijvoorbeeld om wat te studeren, een kop koffie te drinken of af te spreken met medestudenten. Deze herindeling zou nog voor het nieuwe collegejaar moeten worden gerealiseerd!

Daarnaast is de USR uitgenodigd om een klankbordfunctie te vervullen. Zo kan op gestructureerde basis de mening van studenten worden gehoord. Zes studenten mogen in deze groep plaatsnemen. De klankbordgroep zal in de toekomst wellicht worden gevraagd mee te doen aan een proefsessie.

Ook wordt nagedacht over het verzorgen van een ontbijtje in De Refter. Binnenkort worden het College van Bestuur, de USR en een aantal studenten gevraagd van het eerste ontbijtje te komen genieten. We wachten met spanning af!

Wat is nu blijven liggen? De vrijdagmiddagsluiting. Het College van Bestuur gaf aan de sluiting te willen heroverwegen wanneer blijkt dat meer klanten naar De Refter komen. Aangegeven werd dat het op dit moment niet rendabel is. Mogelijk komen er klanten op vrijdagmiddag als De Refter zijn herindeling heeft gehad. Hoewel de USR liever ziet dat De Refter ook geopend is op vrijdagmiddag is de studentenraad content met de behaalde resultaten van gisteren.  Zien we jou terug in de vernieuwde Refter?

Refter gaat allergenen vermelden

De Refter gaat, na een verzoek van de Universitaire Studentenraad, expliciet bij maaltijden de allergenen vermelden. Nu worden slechts de ingrediënten vermeld, waardoor gasten van het universiteitsrestaurant lang niet altijd weten of zij de maaltijd wel mogen hebben. Uit de enquête over restauratieve voorzieningen bleek dit ook al een nadrukkelijke wens te zijn van veel studenten. De USR vindt het belangrijk dat iedereen, ook studenten en medewerkers met een voedselallergie, terecht kunnen bij de Refter én duidelijk is wat er in de maaltijden zit.

Over de Refter en het Facilitair Bedrijf gesproken: volgende week maandag wordt het rapport over de restauratieve voorzieningen met het College van Bestuur besproken. De USR is zéér benieuwd naar de reactie van het CvB op de aanbevelingen die worden gedaan. Uiteraard is er na de overlegvergadering met het College van Bestuur op deze website een verslag te vinden van die vergadering. Daarin zal uitgebreid stil worden gestaan bij de restauratieve voorzieningen.

USR presenteert rapport restauratieve voorzieningen

Afgelopen tijd heeft de Universitaire Studentenraad (USR) hard gewerkt aan een uitgebreid rapport over de restauratieve voorzieningen. De USR is in gesprek getreden met medewerkers, outletmanagers en de directie. Daarnaast zijn studenten en medewerkers bevraagd in een goed ingevulde enquête die was uitgezet door de USR. Vanochtend is het rapport uitgereikt aan het College van Bestuur (CvB) en het rapport zal op 15 april besproken worden in de overleg-GV.

Huidige situatie zorgwekkend
In het rapport wordt eerst de huidige situatie geanalyseerd. Die blijkt zorgwekkend in de ogen van de USR. De ingezette koers leidt tot een onhoudbare situatie op lange termijn, waardoor catering in eigen beheer financieel onhoudbaar kan worden. In het verleden zijn de prijzen vaak gestegen, maar inmiddels is een grens overschreden. De prijsverhogingen hebben niet geleid tot een stijging van de omzet, maar juist tot een omzetdaling. Verder kan het Facilitair Bedrijf op sommige onderdelen omschreven worden als ‘vastgeroest’. Er is onvoldoende ondernemersgeest.  Het assortiment sluit niet aan op de wensen van de consument en tot nu toe werd weinig actie ondernomen om op de behoeften van consumenten in te spelen.

Aanbevelingen
In het rapport worden veel concrete aanbevelingen aan het CvB gedaan om de restauratieve voorzieningen te verbeteren. Één van de aanbevelingen is het aanbieden van een warme maaltijd voor maximaal €4,-. Daarnaast kan het Facilitair Bedrijf beter en vaker worden ingezet als cateraar. Nu zijn er nog te veel organisatieonderdelen van de RU die gebruik maken van externe cateraars.

Ook is gebleken dat outletmanagers onvoldoende vrijheid hebben om te experimenteren met nieuwe producten, terwijl outletmanagers goed weten wat  speelt op de werkvloer en wat de wensen van de consument zijn. Daarnaast zet de USR vraagtekens bij de wenselijkheid van de situatie waarin het Facilitair Bedrijf middels zijn huur bijdraagt aan de betaalbaarheid van andere locaties. Normaal gesproken vindt een herverdeling plaats binnen de verschillende onderdelen van de universiteit. In het geval van het Facilitair Bedrijf  betaalt uiteindelijk vooral de consument bij een aankoop  voor bijvoorbeeld de huur van het USC en  laboratoria.

Verder constateert de USR dat de CAO van universiteiten meer kosten oplevert dan de CAO contractcatering. Door een gezonde balans te houden tussen vaste medewerkers en flexwerkers/studenten kunnen de meerkosten binnen de perken blijven en opwegen tegen de voordelen die het in eigen beheer houden van de restauratieve dienst kan bieden.

Eerder al heeft de USR bij het Facilitair Bedrijf aangedrongen op een beter aanbod in het ‘middensegment’. Naar aanleiding hiervan is sinds kort het USR-broodje verkrijgbaar en dit broodje wordt erg goed verkocht! In een week tijd zijn er meer dan 2.600 van deze broodjes over de toonbank gegaan. Daarnaast is het Facilitair Bedrijf  een  tweede broodje voor minder dan €2,- aan het ontwikkelen. Komende weken wordt duidelijk wat voor broodje dat precies wordt. Naar aanleiding van aanbevelingen van de USR worden studenten al meer betrokken door het Facilitair Bedrijf. Zo is er afgelopen vrijdag een proefmiddag georganiseerd, waarbij studenten konden  de smaak, hoeveelheid en uitstraling van nieuwe gerechten konden beoordelen.

In het rapport worden nog veel meer aanbevelingen gedaan. Het volledige rapport is hier te lezen.