De regenachtige en drukke novembermaand van FSRL-secretaris Nina den Elzen!

November. Een regenachtige, maar vooral drukke maand. Zeker als secretaris van de FSRL. De laatste constitutieborrels werden bezocht en een bezoek aan het Landelijk Overleg Facultaire Raden Geesteswetenschappen , de tweede Facultaire Gezamenlijke Vergadering en Rector on Tour stonden alweer op het programma.

Met een grote afvaardiging van de FSRL vertrokken we richting Utrecht voor een landelijk overleg. Samen met de facultaire raden geesteswetenschappen van de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Tilburg spraken we over de werkingen van de verschillende raden en de profilering van de universiteiten. Een doel van dit overleg is dat de raden van elkaar kunnen leren. Het werd na een tijdje echter duidelijk dat de overige raden vooral iets van ons konden leren en dat Nijmegen dé aangewezen plek is voor Letterenstudenten.  

Tijdens de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) werd de Risico-inventarisatie & Evaluatie ter advisering voor gelegd. Als FSRL hebben wij hier met z’n allen kritisch naar gekeken om vervolgens een aantal aanbevelingen te doen aan het faculteitsbestuur. Als studenten waren wij bijvoorbeeld benieuwd waar we de voorlichting over RSI konden vinden die in dit rapport beschreven stond.
Ook hebben we het faculteitsbestuur gevraagd om de vorig jaar ingevoerde onderwijsintensivering te evalueren, omdat in de eerste OpCo-FSR vergadering al een aantal knelpunten zoals het overlappen van colleges naar voren kwamen.

Halverwege november kwam de rector magnificus op bezoek bij de faculteiten Geesteswetenschappen. Samen met de FSR van Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en een afgevaardigde uit de USR hebben we een interessante middag georganiseerd. Er werden stellingen over de onderwijsintensivering, het voorbestaan van kleine studies, arbeidsmarktoriëntatie en de prijzen in de Refter voorgelegd aan de rector. Hierover werd met studenten in discussie gegaan. Vervolgens kregen de studenten onder genot van een lunch de mogelijkheid om de rector vragen te stellen. Het was een zeer geslaagde middag.

November was dus een maand waarin de FSRL veel verschillende dingen gedaan heeft, die allemaal erg leerzaam waren. Voor een maand vol feestdagen geef ik het stokje door aan de penningmeester van de FSRL: Nathalie Minten. Nina den Elzen (secretaris FSRL)