USR opent discussie met College van Bestuur over gevolgen studievoorschot

Middels een brief die de USR recentelijk naar het College van Bestuur heeft verstuurd, opent zij de discussie over de gevolgen van het studievoorschot en de manier waarop de universiteit hier mee om zou moeten gaan. Zo ziet de USR onder andere problemen voor alle studenten in de regie die zij over hun studieloopbaan hebben en de mate waarin zij hun studie moeten kunnen blijven combineren met hun werk, maar ook voor actieve studenten en aankomende studenten.

Door deze brief wil de USR het College van Bestuur ervan te kunnen overtuigen dat het belangrijk is om nu het studievoorschot is ingevoerd nog eens goed te kijken naar de manier waarop we op deze universiteit om willen gaan met onderwerpen zoals rendementsmaatregelen. De USR hoopt zo op een kritische maar constructieve manier bij te kunnen dragen aan een universiteit waar studenten de ruimte hebben om zichzelf echt te ontwikkelen.