Koppeling vak- aan tentameninschrijving weer een stap dichterbij

Naar aanleiding van de brief die de Universitaire Studentenraad (USR) op 27 november jongstleden heeft verstuurd, is er antwoord gekomen vanuit het college van bestuur. Zie hier Brief over de koppeling
In de Gezamenlijke Vergadering van afgelopen maandag, gaf het college aan dat het huidige inschrijvingsbeleid inderdaad te versnipperd is. De schriftelijke reactie volgde vandaag.

In haar reactie geeft het college aan sympathiek te staan tegenover een automatische koppeling. Deze automatische koppeling zal direct bijdragen aan de gewenste uniformisering van het inschrijvingsbeleid.
Vorig jaar sprak het college zich al positief uit over het voorstel van de USR voor deze koppeling, echter waren de technische mogelijkheden van OSIRIS toen ontoereikend. Vanaf volgend collegejaar zal het programma hier wel in kunnen voorzien. Het college zal daarom met de decanen in gesprek gaan over de implementatie, zodat de koppeling daadwerkelijk zal worden ingevoerd op elke faculteit.

De koppeling zal het volgende met zich meebrengen:
– De automatische inschrijving zal alleen gelden voor de eerste gelegenheid.
– Als een student niet kan deelnemen aan het tentamen moet de student zichzelf tijdig uitschrijven anders wordt een tentamenkans verspild.
– Bij een herkansing moet de student zichzelf inschrijven, uiterlijk zeven dagen voor het hertentamen. Indien dit niet wordt gedaan zal er een boete betaald moeten worden. Het college acht het wenselijk om hier een uniform bedrag van te maken.
– Voor studenten blijft het mogelijk om uit interesse een vak te volgen maar hier geen tentamen over af te leggen, de student is dan zelf verantwoordelijk om zich uit te schrijven.

De USR is zeer tevreden met deze reactie en hoopt dat volgend collegejaar alle studenten op dezelfde wijze toegang krijgen tot een tentamen.