Verslag Rector on Tour Faculteiten Letteren en Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Donderdag 6 februari bezocht onze rector Bas Kortmann de faculteiten Geesteswetenschappen bij het Rector on Tour evenement. De Geesteswetenschappen betreffen de Faculteit der Letteren en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, dus waren studenten van beide faculteiten aanwezig. Nadat iedereen koffie of thee en iets lekkers op had, was ook de rector gearriveerd en kon de discussie van start gaan. Juul van Ewijk, vorig jaar assessor van de Faculteit Letteren, leidde het gesprek en legde de rector en de studenten een aantal prikkelende stellingen en vragen voor. Op de Twitter van NU! Medezeggenschap (@NUmedezeggensch) is een verslag in tweets te lezen. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze geslaagde middag!

De eerste vraag die de rector werd gesteld betrof het idee van de magnetronstudent: snel, makkelijk en allemaal hetzelfde. Rendementsmaatregelen zoals bijvoorbeeld het bindend studieadvies kunnen ertoe leiden dat studenten sneller gaan afstuderen en daardoor minder tijd hebben om zich te ontplooien, zowel op als buiten de universiteit. De rector was het echter helemaal niet eens met dit idee en sprak zich uit voor de ontwikkeling die studenten moeten kunnen doormaken tijdens hun studententijd en de ervaringen die ze op kunnen doen. Sommige studenten reageerden hier echter op door te zeggen dat door de aanwezigheidsplicht, en zelfs ‘ophokuren’ in verband met de onderwijsintensivering, veel minder tijd overblijft voor de dingen die de student zelf belangrijk vindt. Op deze manier wordt studenten dus geen ruimte geboden om zich vrij te ontplooien. De rector begreep dit, en noemde de opleidingscommissies als instrument hierin om te zorgen dat de kwaliteit en vorm van het onderwijs goed blijft. Ook zei hij dat je na de universiteit natuurlijk nog niet compleet ontwikkeld bent: vorming vindt juist ook daarna plaats. Verder wordt besproken of het voor geesteswetenschappers belangrijker is om je breed te oriënteren dan op andere faculteiten, maar dit blijkt een lastige discussie.

Het volgende onderwerp is het nut van de Geesteswetenschappen. Er zijn veel bezuinigingen en er wordt vooral veel geld aan bijvoorbeeld topsectoren besteedt. De rector gaf hierop direct aan allergisch te zijn voor te term topsectoren, en dat de Geesteswetenschappen wel degelijk belangrijk zijn. Ook beroepsperspectieven vormen hierbij geen probleem: een van de aanwezigen merkt op dat Geesteswetenschappers niet significant meer problemen hebben met het vinden van werk binnen twee jaar na afstuderen. Hierop volgt ook discussie over het feit dat beroepsperspectieven vaak niet duidelijk zijn voor geesteswetenschappers. Dit is misschien een punt van aandacht, maar volgens de rector men moet zich ook realiseren dat de universiteit geen beroepsopleiding is.

Als laatste werd nog ingegaan op de huisvesting van de geesteswetenschappers. Ze zitten dan wel in het hoogste, maar ook een van de oudere gebouwen op de campus, terwijl bijvoorbeeld de Faculteit Rechten een splinternieuw gebouw krijgt. Is dat terecht? De rector merkte hierbij op dat er wel ook gewerkt wordt aan het Erasmusgebouw: op dit moment vindt op een van de bovenste verdiepingen een pilot plaats voor een meer transparante indeling. Ook is hier wellicht sprake van een ‘Calimero-gevoel’ bij de Geesteswetenschappen. Er werd daarna nog verder gediscussieerd over werkplekken op de campus, waarbij de rector ook de werkgroep ‘Studeren op de campus’ noemde, waar hij ook zelf in zit. Kortom: er wordt aan gewerkt.

Hierop werd de middag afgerond, ook omdat de temperatuur in E2.55 hoog opliep. Wie weet is de zuurstofvoorziening in sommige lokalen een discussieonderwerp voor volgende keer? Het was in ieder geval een zeer boeiende middag waarin studenten veel van zich lieten horen en waar we ook de rector beter hebben leren kennen.

Rector on Tour: Faculteit der Letteren en Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

erasmus

Het is alweer tijd voor de tweede Rector on Tour dit collegejaar! Vier keer per jaar zal de rector een faculteit bezoeken om daar in gesprek te gaan met  studenten over allerlei zaken die ze aangaan. 6 februari van 16:00 tot 17:30 zal hij de Faculteit der Letteren en Faculteit der    Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen gaan bezoeken. Erasmusgebouw: meer dan een magnetron? luidt de titel en er  zullen  verschillende onderwerpen aan worden  gehaald. Een van de onderwerpen is de keuze van de Radboud Universiteit om aan de ene kant te  investeren in een brede universiteit of aan de andere kant te investeren in de zogeheten ‘topsectoren’.

Kom gezellig langs om mee te praten samen met de rector en geniet uiteraard van de gratis taart!
 6 februari 2014
16:00-17:30
 Erasmusgebouw 2.55

 

 

Voor meer informatie:

https://www.facebook.com/events/251955288313901/
http://www.ru.nl/usr/rector_on_tour/actueel/