Verslag Overlegvergadering maandag 9 december 2013

Afgelopen maandag vond de 89e vergadering tussen de UGV/USR/OR en het college van bestuur plaats in de senaatszaal van de aula. Onderwerpen die op de agenda stonden waren de Meerjaren Investeringsprognose (MIP), het reorganisatieplan clusters en de stand van zaken van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

De vergadering werd door voorzitter Peter van Griensven geopend met het welkom heten van de nieuwste aanwinst van het college van bestuur: Wilma de Koning. Als eerste vrouwelijke lid van het college in de geschiedenis van de RU beleefde ze haar debuut in de Overleg GV.

De ingekomen stukken werden relatief snel afgehandeld, met nog enkele puntjes van aandacht die door de USR aangekaart werden. Zo werd er nog toelichting gevraagd op de Wet kwaliteit in verscheidenheid en werden er suggesties gedaan voor een nieuwe website pagina over integriteit en gedrag van onze universiteit. Hierna volgde de behandeling van de MIP.

Enkele beleidsvragen waren opgesteld ter opheldering van nog enkele onduidelijkheden, zoals een gat in de begroting van €10 miljoen tussen 2016 en 2021. Na enkele kritische vragen wist het college de UGV gerust te stellen door uit te leggen hoe de structurele bezuinigingen van de afgelopen en komende jaren genoeg ruimte hebben gelaten om dit gat op te vangen. Ook werd er meermaals verwezen naar de werkgroep Studeren op de Campus die zich meer zal focussen op de inrichting en de leefbaarheid op de campus.

Het reorganisatieplan clusters werd vooral door de OR nog extra belicht. De UB gaat van het beheer van het cluster facilitair naar het cluster ondersteuning. De medewerkersgeleding was daarop enigszins bezorgd over de positie van de werknemers van de UB. Zou hun functie beschermd blijven of is er kans dat er toch ontslagen vallen? De conclusie was dat in een organisatie dit nou eenmaal nooit zeker is, maar dat men ervan uit mag gaan dat ontslagen ten alle tijden zo veel mogelijk voorkomen willen worden.

De stand van zaken rond de Basiskwalificatie Onderwijs werd niet erg inhoudelijk besproken. Het stuk was een uiteenzetting van de huidige situatie en wat de doelen zijn voor de komende periode. De USR greep dit punt wel nog aan om te melden dat hij graag de komende tijd nog ingaat op de taalbeheersing van Engels van docenten en de omgang met studenten met een functiebeperking. De rector garandeerde dat dit de komende tijd nog ter sprake zal komen.

 

In de zomer 500 nieuwe pc’s en Windows 7

Nieuwe PCIn de maanden juli en augustus worden op de Radboud Universiteit 500 werkplekken vervangen. In de UB en in de bibliotheek van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zullen de huidige computers worden vervangen door zogenaamde ‘all-in-one’ pc’s, waarbij de systeemkast en het beeldscherm zijn geïntegreerd. Momenteel staan in de Leeszaal van de UB al vier nieuwe pc’s, waarbij gebruikers meteen problemen kunnen doorgeven bij de Gebruikersdienst ICT. De nieuwe pc’s zullen niet alleen veel sneller zijn, ook zal hier Windows 7 op zijn geïnstalleerd.

De USR heeft dit collegejaar veel overleg gehad met de Gebruikersdienst ICT en heeft vaak aangedrongen op snellere computers en een beter besturingssysteem. In de recente USR-notitie ‘Studeren op de Campus’ wordt ook aangegeven dat de computers nog te traag zijn en dat snelle, goede ondersteuning ontbreekt. Uit de enquête die eerder dit jaar door de USR werd afgenomen bleek dat er bij studenten nog veel onvrede heerst over de huidige ICT voorzieningen. De USR is erg blij dat de signalen zijn opgepikt en dat er met de klachten aan de slag is gegaan.

Wanneer de pc’s precies worden vervangen is nog onbekend, maar dit zal in ieder geval voor de start van het nieuwe collegejaar gebeuren. Momenteel zijn er redelijk wat pc’s in de UB te vinden die defect zijn, deze zullen voor de vervanging niet meer gerepareerd worden.

Openingstijden UB verruimd!

UBVanmiddag werd bij de overlegvergadering met het College van Bestuur bekend dat de openingstijden van de Universiteitsbibliotheek worden verruimd. Aanleiding voor deze verruiming was het voorstel dat de Universitaire Studentenraad deed na de Nacht van de UB. Het voorstel van de USR is nu overgenomen door het CvB: in de twintig tentamenweken per jaar gaat de UB doordeweeks tot middernacht open. Daarnaast gaat de UB structureel in de weekenden open tot 20:00 uur.

Studenten hebben een wisselend ritme wat studeren betreft. Waar sommigen het liefst ‘s ochtends vroeg beginnen, studeren anderen liever tot laat door. Ook in weekenden wordt er volop gestudeerd. Vooral rond tentamenperiodes vervaagt het onderscheid tussen reguliere studietijd en vrije tijd. Wanneer een tentamen nadert zullen veel studenten de dagen daarvoor immers optimaal willen gebruiken voor de studie, ongeacht welke dagen en tijden dit precies betreft. Dit heeft de USR doen besluiten het CvB te vragen om de openingstijden te verruimen. Hier is de USR als vanzelfsprekend erg blij mee!

De vernieuwde openingstijden zullen ingaan vanaf half mei voor een periode van 2 jaar. Na deze periode zullen de openingstijden worden geëvalueerd met de USR. Dit is al de tweede verruiming van de openingstijden, in oktober werd bekend dat de UB op vier feestdagen extra open zal zijn.

De openingstijden tijdens de komende feestdagen zullen zijn:
Open op 30 april en 5 mei van 10.00 tot 17.00 uur.
Open op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 10 mei van 10.00 tot 17.00 uur.
Open op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Gesloten op Eerste Pinksterdag zondag 19 mei.

Nacht van de UB groot succes, USR stuurt brief over verruiming openingstijden

Nacht van de UBVannacht vond in de Universitaire Bibliotheek de ‘Nacht van de UB’ plaats, waarbij de UB de hele nacht open bleef om te kunnen studeren. Maar er waren ook rondleidingen achter de schermen, een college over de geschiedenis van de Radboud Universiteit, een silent disco en een hoop andere activiteiten. De Nacht was zeer geslaagd, alleen al vanwege de hoge opkomst. Rond 23:30 uur zaten er nog bijna 200 studenten in de UB en een groep van circa 40 studenten is de hele Nacht aanwezig geweest. Bij de opening van de Nacht noemde collegevoorzitter Gerard Meijer het al een ‘geweldig initiatief’.

Vannacht is gebleken wat de Universitaire Studentenraad al een lange tijd vermoedde: studenten hebben behoefte aan ruimere openingstijden van de UB. Dit heeft de USR doen besluiten het College van Bestuur een brief te sturen met het verzoek de openingstijden te verruimen. Studenten hebben een wisselend ritme wat studeren betreft. Waar sommigen het liefst ‘s ochtends vroeg beginnen, studeren anderen liever tot laat door. Ook in weekenden wordt er volop gestudeerd. Vooral rond tentamenperiodes vervaagt het onderscheid tussen reguliere studietijd en vrije tijd. Wanneer een tentamen nadert zullen veel studenten de dagen daarvoor immers optimaal willen gebruiken voor de studie, ongeacht welke dagen en tijden dit precies betreft.

De USR stelt in de brief voor om de openingstijden van de UB structureel in de weekenden te verruimen tot 20:00 uur en tijdens de tentamenperiodes (20 weken per jaar) doordeweeks te verruimen tot 24:00 uur. De kosten voor deze verruiming bedragen op jaarbasis €85.000. De verruiming zou in eerste instantie voor een periode van twee jaar kunnen gelden, waarna een evaluatie plaatsvindt.

De hele brief is hier te lezen.

Nacht van de UB komt eraan!

Nacht van de UBMorgennacht is het zover: de Universitaire Bibliotheek zal van 26 op 27 maart voor het eerst een hele nacht open blijven. In die nacht kan er uiteraard gewoon gestudeerd worden, maar er vinden ook veel speciale activiteiten plaats. Zo kun je tot 03:00 terecht bij het Academisch Schrijfcentrum voor al je schrijfproblemen, is er een voordracht van de campusdichter en vindt er een college over de geschiedenis van de RU plaats. Verder kun je om 01:00 meegaan met een rondleiding achter de schermen, is er om 03:00 een optreden van literair gezelschap ‘Op Ruwe Planken’ en vindt er in de vroege ochtenduurtjes een silent disco plaats.

De Universitaire Studentenraad heeft in samenwerking met de UB deze nacht georganiseerd. Iedere student is van 22:00 tot 08:00 welkom in de Universitaire Bibliotheek! Op de website van de UB is het hele programma te vinden.