Regeling Bescherming Persoonsgegevens

Afgelopen maandag 30 september was de eerste Gemeenschappelijke Vergadering (GV), waarbij wij als Universitaire Studentenraad met de Ondernemingsraad (medezeggenschap van medewerkers) en het College van Bestuur bijeenkwamen. Een aantal stukken is daar besproken. De nieuwe Regeling Bescherming Persoonsgegevens is daarbij het stuk met de meeste impact voor de studenten.

De nieuwe Regeling Bescherming Persoonsgegevens vervangt een ouder reglement. Deze nieuwe regeling geeft concreter weer hoe er op basis van nieuwe wet- en regelgeving binnen de Radboud Universiteit met persoonsgegevens wordt omgegaan. Vaststelling van de nieuwe Regeling is bovendien nodig om de samenhang en verhouding met de nadere nieuwe stukken en de rolverdeling op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens te verduidelijken.

Als USR hebben we kritisch naar het stuk gekeken en ingezet om hier ook de belangen van studenten in terug te laten komen. Door onze vragen is het volgende door de universiteit toegezegd:

  • er komt een zelfleermodule over privacy die ook toegankelijk voor studenten wordt;
  • het wordt duidelijker gemaakt bij wie je terecht kunt met vragen over privacy en jouw rechten;
  • bij de registratie wordt gekeken of de opties “zeg ik liever niet” en “overig” ook mogelijk worden naast de opties “man” en “vrouw”. 

Geschil over BSA!

Gisteren met de voorbereidende gezamenlijke vergadering heeft de Ondernemingsraad ingestemd met het voorstel van de USR om de legitimiteit van de bindende richtlijn over BSA voor te leggen aan een geschillencommissie. Ondanks de vele overleggen tussen het College en de OR/USR worden we het niet eens met elkaar. Het is de hoop van de USR dat de uitspraak van de geschillencommissie duidelijkheid schept over de situatiee. Er is namelijk op dit moment veel verwarring over of de richtlijn wel op deze manier uitgevaardigd had mogen worden.
De geschillencommissie zal bestaan uit 3 leden: de OR/USR, het College en het Stichtingsbestuur mogen elk een lid voordragen, de leden mogen geen banden met de RU hebben.
Dit is de eerste keer dat er sprake is van een formeel geschil aan de RU, daarom kunnen wij ook (nog) niks zeggen over bijvoorbeeld het tijdspad.
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen! Voor vragen kun je ons altijd mailen: usr@student.ru.nl
Voor het overzicht nog een korte samenvatting van de situatie. Begin dit jaar heeft het College van Bestuur het BSA verhoogd van 39-42 ECTS naar 42-25 ECTS. Dit hebben zij gedaan door middel van een bindende richtlijn: een regel die voor alle faculteiten geldt en waar de facultaire medezeggenschap niks over te zeggen had (vandaar het ‘bindend’ gedeelte). Op centraal niveau was er ook geen medezeggenschap. Dit vonden wij een rare situatie, vandaar dat we dit gaan voorleggen aan de geschillencommissie.

Nationale Studenten Enquête 2016 – Laat je horen!

Wie kan er beter oordelen over jouw opleiding dan jijzelf? Help ons om de kwaliteit van het onderwijs en de voorzieningen te verbeteren! Laat je stem horen en vul de Nationale Studenten Enquête in!

Doe mee en win!
Als je meedoet, maak je ook nog kans op leuke prijzen, waaronder een half jaar collegegeld! Als Radboudstudent maak je ook nog éxtra kans op een leuke prijs, zoals een jaar lang gratis sporten en andere leuke Radboudprijzen!

Houd je mail in de gaten!

Meedoen kan eenvoudig door te klikken op de link in de e-mail die je op je studentmail ontvangt (week 2/3). Of ga naar www.nse.nl, vul je e-mailadres in en je ontvangt je persoonlijke inlogcode.

De medezeggenschap bespreekt de uitkomsten van de NSE ieder jaar op de faculteiten en universiteitsbreed, jouw input is dus erg belangrijk!

Ophoging BSa

Het College van Bestuur heeft door middel van een brief met notitie laten weten het BSa te willen ophogen naar 42-45 ect. De USR is van mening dat het leenstelsel studenten genoeg zal stimuleren om snel hun studiepunten te halen. Het is dus niet nodig om het BSa op te hogen als extra stimulans. De USR zal ook met andere medezeggenschapsgremia dit onderwerp bespreken. Tijdens de GV van 5 oktober ligt het stuk ter vergadering en zal de USR dit bespreken met de Ondernemingsraad en het College van Bestuur.