Verslag Gendermiddag FNWI

Op 17 april jl. organiseerde de FSR een gendermiddag, waarin werd gesproken over de loopbaan van vrouwelijke studenten binnen de FNWI. Zowel Prof. Dr. Nicole van Dam als Dr. Marijke Haverkorn gaven een inspirerend verhaal over hun loopbaan. Bij de discussie kwamen onder meer de volgende punten naar voren, die zowel vrouwelijke als mannelijke studenten aangaan, die ook aangedragen zullen worden aan het faculteitbestuur:
– Voorlichting voor het volgen van een PhD traject moet duidelijker. Al binnen de bachelor moet bekend zijn hoe dit traject er precies uitziet, zodat je een weloverwogen keuze voor de master kunt maken. Ook moet er meer voorlichting komen over de vervolgmogelijkheden na de PhD, gezien veel studenten vrezen voor de (vaak bestaande uit tijdelijke contracten) post-doc periode.
– Er moet een mentor netwerk opgezet worden, waar je als masterstudent naartoe kunt om eens te praten hoe het is om een PhD te doen. Eventuele onzekerheden kunnen daar besproken worden.
Voor meer informatie, conclusies en aanbevelingen klik je hier -> Verslag Gendermiddag