FSR Rechtsgeleerdheid

  • ┬á

De computervoorzieningen, de examenregelingen, de onderwijs- en tentamenroosters, de bibliotheek. Zaken waar je als student bijna dagelijks mee te maken krijgt. Het is dan ook niet vreemd dat je hier een klacht over kunt hebben. De Facultaire Studentenraad (FSR) staat dan met haar vier gekozen leden beschikbaar voor jou. Zij praten en beslissen mee in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV), die eens in de zes weken plaatsvindt. Hierin zitten de onderdeelcommissie, bestaande uit wetenschappelijk en ondersteunend personeel, de FSR en het bestuur van de faculteit. Aan de FGV worden de besluiten van het faculteitsbestuur voorgelegd.

Waar de nadruk in de opleidingscommissie ligt op het onderwijs, komen in de FGV ook zaken aan de orde die de organisatie van de faculteit betreffen. De FGV is voor iedereen toegankelijk, dus ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Kom dan eens langs bij de FSR of bezoek een FGV. Enkele voorbeelden van zaken waar de studentenraad de afgelopen jaren voor heeft gezorgd, een belangrijke rol in heeft gespeeld en/of zich nog steeds voor inzet: computervoorzieningen; de studeerplekken en overlegruimten; de benoeming van professoren; de goedkeuring van de faculteitsbegroting en goede tentamenlocaties. Voor vragen of opmerkingen kun je de studentenraad bereiken op inspraak@jur.ru.nl. Natuurlijk kun je ons ook persoonlijk in de wandelgangen aanspreken.

De Facultaire Studentenraad bestaat dit jaar uit:

  • Isabelle Kik
  • Naomi ter Braake
  • Koen van Lierop
  • Mo Qobadian


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *