Update: Taskforce Actief Studentenleven

De komende weken zal de Universitaire Studentenraad terugkoppelen hoe de verschillende taskforces functioneren, gefunctioneerd hebben en de laatste maanden nog zullen functioneren. Vandaag is het de beurt aan de Taskforce Actief Studentenleven.

Aan het begin van het jaar wilde iedereen in de USR een taskforce, die het actieve studentenleven in Nijmegen zou moeten stimuleren. Samen met SNUF besloot de USR om de Week van het Studentenbestuur, die vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd, opnieuw te organiseren. Deze week was niet alleen bedoeld om de studentenbesturen in het zonnetje zetten, maar juist alle studenten op de campus te bereiken met de boodschap dat een jaar studentenbestuur ontzettend leerzaam is en bovendien goed mogelijk naast je studie. Bovendien was het doel om te onderstrepen dat actieve studenten hard nodig zijn om het studentenleven draaiende te houden, wat essentieel is voor een studentenstad als Nijmegen. Daarom is ook dit jaar de campus weer opgefleurd met windmolentjes: dit positieve beeld voor een positieve boodschap! De bedoeling is dat de windmolentjes hét symbool worden van het studentenbestuur in Nijmegen, dat door alle studenten samen draaiende moet worden gehouden.

Heel veel verenigingen hebben in de Week van het Studentenbestuur meegeholpen met het verspreiden van de brochures en er was zelfs een heus draaiorgel voor een vrolijke noot. De informatiebijeenkomst werd met ruim 50 mensen goed bezocht. Hopelijk zijn bij veel studenten de twijfels om in een bestuur te gaan weggenomen.

Met de taskforce gaan we de week nu nog evalueren en willen we gaan kijken naar hoe het zit met de mogelijkheden voor verenigingen om op de campus promotie te maken. Verder is de USR, en deze taskforce in het bijzonder, altijd bezig om te proberen problemen op te lossen waar verenigingen en actieve studenten tegen aan lopen. We horen dus graag van jullie waar ruimte voor verbetering is en waarmee we jullie van dienst kunnen zijn. Zo blijft het actieve studentenleven in Nijmegen nog jarenlang floreren!