[Update: juli 2017]
Beste geïnteresseerde, helaas is door het tegenvallende aantal aanmeldingen gekozen om de pilot met de bestuursminor volgend jaar niet te laten starten. Volgend jaar gaat de Universitaire Studentenraad i.s.m. de Radboud Universiteit en meer specifiek de Honours Academy de minor vanaf het begin van het jaar promoten en zal gewerkt worden om de minor inhoudelijk te perfectioneren. We verwachten dan in 2018-2019 de pilot met een grote en gemotiveerde groep te kunnen starten!
Voor vragen n.a.v. dit bericht kunt u een mail sturen naar bestuursminor@ru.nl

 


Achtergrond
Het studentenleven op en rond onze universiteit wordt draaiende gehouden door studentbestuurders. De Radboud Universiteit heeft als regel dat je altijd moet studeren naast bestuurs- en medezeggenschapswerk, maar het is voor veel studenten lastig om hun bestuur goed te combineren met een regulier studieprogramma. Bij veel opleidingen zijn colleges op tijden dat je druk bent met bestuurswerk en worden dan ook nog eens niet opgenomen. De Universitaire Studentenraad (USR) merkte dit probleem op en is toen samen met de universiteit gaan kijken hoe we studenten hier zo goed mogelijk in kunnen steunen.

We hebben gewerkt vanuit het idee om een programma aan te bieden voor studentbestuurders, waarbij ze interactief onderwijs kunnen volgen dat optimaal gecombineerd kan worden met een bestuursjaar: aan de hand van academische onderwijs ontvangt de student praktische handvatten om bestuurswerk beter te kunnen verrichten en meer kunnen leren over het zijn van een bestuurder, op een voor bestuurders gunstig moment in de week.

Uitkomst
Aankomend collegejaar (2017-2018) wordt het voor studentbestuurders voor het eerst mogelijk om mee te doen aan de Radboud bestuursminor. Studenten die volgend jaar recht hebben op 6 bestuursbeurzen, die assessor zijn of een plek vervullen in de centrale medezeggenschap, kunnen solliciteren voor een plek. De minor (24 EC) bestaat uit vier thematische blokken van ieder 6 EC en biedt vanuit verschillende disciplines kennis en vaardigheden aan. Je volgt hoorcolleges, werkgroepbijeenkomsten en gastcolleges van beroepsbestuurders. Ieder blok sluit je af met een tentamen en reflectieverslag. Gedurende het bestuursjaar werk je aan jouw project.

Solliciteren
Het maximum aantal beschikbare plaatsen voor de minor is twintig. Via het sollicitatieformulier kun je tot en met 25 juni 2017 solliciteren. Bij het formulier lever je de volgende documenten in:
– Sollicitatiebrief;
– CV;
– Een projectvoorstel waarin projectdoelen worden beschreven die je als aankomend bestuurder het komend studiejaar wilt uitwerken/behalen, waarbij de volgende vragen worden behandeld (max. 1 A4): ‘Hoe zie je je eigen rol als bestuurder? Welke speerpunten heb je voor het beleid van je vereniging? Wat is het project dat je in het kader van dat beleid wilt gaan uitvoeren het komend collegejaar?’

Meer informatie
Meer informatie over de bestuursminor vind je op de website van de minor. Heb je vragen over deze minor? Neem dan contact met ons op via bestuursminor@ru.nl. Heb je specifieke vragen aan de USR over de minor of het proces? Stuur dan een mailtje naar usr@ru.nl.