Update: Taskforce Communicatie Maatregelen

De komende weken zal de Universitaire Studentenraad terugkoppelen hoe de verschillende taskforces functioneren, gefunctioneerd hebben en de laatste maanden nog zullen functioneren. Vandaag is het de beurt aan de Taskforce Communicatie Maatregelen.

De taskforce Communicatie Maatregelen wilde er dit jaar voor zorgen dat studenten aan de RU goed op de hoogte zouden zijn van maatregelen die vanuit de overheid en de universiteit op hen afkwamen. De communicatie omtrent regels als de langstudeerboete, de masterstudiefinanciering, de B-in-5 et cetera schoot namelijk nog vaak tekort. Als USR hebben we hierin onze verantwoordelijkheid genomen en samen met tal van andere Nijmeegse organisaties het initiatief Wat Zijn de Plannen opgestart. Dit initiatief bestond uit een informatiesite (www.watzijndeplannen.info) en een twee weken durend informatietraject in de maand december. In dit informatietraject werden studenten via de website, flyeracties en collegepraatjes op de hoogte gesteld van de maatregelen die op hen af komen. De actie is zeer positief ontvangen, en nog steeds wordt de website met regelmaat bezocht. Op dit moment is de taskforce met name bezig met het tijdig updaten van de informatie op de website. Ook worden leden van de taskforce nog regelmatig uitgenodigd om facultaire voorlichtingen te verzorgen en zitting te nemen in panels voor debatten. We proberen op zoveel mogelijk van deze uitnodigingen in te gaan, om zo veel mogelijk studenten bewust te maken van wat hen te wachten staat!