De Facultaire Studentenraad Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica stelt zich voor

DSC_0008

De Facultaire Studenten Raad van het FNWI wil zich graag aan jullie voorstellen. De FSR houdt zich bezig met veel uiteenlopende zaken. Dit kan betrekking hebben op het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook op de voorzieningen in het studielandschap. Wij kunnen als FSR op veel verschillende manieren invloed uitoefenen, zo kunnen we altijd het faculteitsbestuur adviseren, hebben we een stem tijdens gezamenlijke vergaderingen en kunnen we zaken die we belangrijk vinden op de agenda zetten.

Komend jaar zullen de volgende personen zitting nemen:

Jamie Lustermans – Voorzitter
Mike Eijbersen – Vicevoorzitter
Katarina Radisavljevic – Secretaris
Bas van Zadelhoff – Penningmeester
Femke Bangma – Algemeen lid
Sandra van Dijk – Algemeen lid

Daarnaast zal Jeroen van de Wiel de taak van assessor op zich nemen.

Een aantal van onze speerpunten voor dit jaar zijn:
– De kwaliteit van het Engelse onderwijs. Er is al veel gebeurd om de kwaliteit van de Engelse spreekvaardigheid te verhogen, dit kan echter nog beter. Hier gaan wij ons voor inzetten.
– Aanvraagprocedure examens. Op dit moment heerst er veel onduidelijkheid over de aanvraagprocedures omtrent examens. Het is vaak niet duidelijk wanneer of waar je je aanvraag in kan dienen. Hier hopen wij wat duidelijkheid in te geven.
– Master tracks. Wie weet er precies welke masters je aan onze faculteit kan volgen? Hier blijkt ook veel onduidelijkheid over te zijn. Dit willen we graag ophelderen.

Je kan ons bereiken via fsr@science.ru.nl, via Facebook en je kan ons natuurlijk altijd aanspreken!

Daarnaast zijn onze OLC’s via de volgende emailadressen te bereiken:

Institute for Science and Innovation Studies, olc.isis@science.ru.nl;
Wiskunde, olc.wiskunde@student.ru.nl;
Biologie, olc.biologie@student.ru.nl;
Moleculaire Levenswetenschappen, olc.mlw@student.ru.nl;
Natuur- en Sterrenkunde olc.natuursterrenkunde@student.ru.nl;
Informatica en Informatiekunde, olc.niii@student.ru.nl;
Science, olc.nw@student.ru.nl;
Scheikunde, olc.scheikunde@student.ru.nl.