Update #1

Er zal regelmatig een update verschijnen van onze voorzitter Hans Kunstman over waar wij ons mee bezig houden in de tijden van corona. Lees hieronder verder voor de update van deze week:

In de afgelopen weken is ons dagelijks leven als student volledig veranderd. We hebben allemaal gemerkt dat de corona-crisis ook grote gevolgen heeft voor de Radboud Universiteit. De Universitaire Studentenraad heeft zich de afgelopen weken volop ingezet om het belang van de studenten bij het Crisis Management Team en het college van bestuur naar voren te brengen.

De komende weken zullen we regelmatig een update plaatsen over wat er ten aanzien van corona speelt in de universitaire medezeggenschap. De afgelopen periode hebben we vooral aandacht besteed aan de voortgang van het onderwijs en de tentamens. De overgang van fysiek onderwijs naar online onderwijs lijkt gemiddeld genomen goed te zijn verlopen.

De meeste tentamens zijn ook doorgegaan, soms via een alternatieve vorm. Bij grote vakken zijn de tentamens op sommige faculteiten uitgesteld. Het college van bestuur en de faculteiten werken nu aan een goede methode om ook voor grote vakken tentamens af te kunnen nemen in blok 4. De Universitaire Studentenraad vraagt daarbij nadrukkelijk aandacht voor de privacy van studenten. We moeten de juiste balans zien te vinden tussen studievoortgang en privacy.

In tijden van crisis worden zowel bestuurders als medezeggenschap voor moeilijke keuzes gesteld. We hebben niet altijd de luxe om voor een ‘perfecte’ oplossing te kiezen. Iedereen zal onder ogen moeten zien dat de corona-crisis problemen met zich meebrengt die we niet helemaal kunnen wegnemen. Ook in de universitaire medezeggenschap hebben we met zulke dilemma’s te maken. De enige manier om daarmee om te gaan is door samen met het college van bestuur nauwkeurig af te wegen wat de minst slechte optie is onder deze moeilijke omstandigheden.

Op maandag 20 april vindt de overlegvergadering met de ondernemingsraad en het college van bestuur plaats. We zullen onder andere kritische vragen stellen over de toepassing van ‘proctoring-software’ bij tentamens. Verder zullen we spreken over de situatie bij campusdetachering, studentmedewerkers zitten daar in onzekerheid over hun bijbaan. Een belangrijk onderwerp waarover we eerder al mededeling hebben gedaan zijn de voorzieningen voor studenten met financiële problemen als gevolg van de corona-crisis. Daarvoor zullen we de komende weken naar oplossingen zoeken.

Blijf gezond!

Hans Kunstman, voorzitter Universitaire Studentenraad