USR: onvoldoende aandacht Engelse taalvaardigheid docenten

De universitaire studentenraad (USR) heeft het college van bestuur (CvB) in een brief (.pdf) opgeroepen meer aandacht te besteden aan de Engelse taalvaardigheid van docenten. Niet alleen uit verhalen van medestudenten, maar ook uit het rapport “Taalbeleid Engels aan de Radboud Universiteit Nijmegen” blijkt dat er nog onvoldoende aandacht wordt besteed aan de Engelse taalvaardigheid van docenten. Als colleges in het Engels worden gegeven, staat en valt de kwaliteit van het onderwijs met de taalbeheersing van de docent.

In 2011 is er een rapport van Radboud In’to Languages verschenen, waarbij de eerste fase van het taalbeleid Engels wordt geëvalueerd. De eerste fase liep van 2008 tot 2011. Uit dit rapport blijkt dat de algemene taalvaardigheid van medewerkers is verbeterd, maar dat we er tegelijkertijd nog niet zijn. Nog niet iedereen heeft het eindniveau gehaald en bovendien zegt het rapport dat een goede beheersing van het Engels een continu en langdurig proces is. Daarom beveelt het rapport aan een tweede fase in te stellen waarbij er meer aandacht komt voor Engelse taalvaardigheid van docenten. Deze tweede fase is echter nog niet van de grond gekomen en de commissie Taalbeleid Engels is niet op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van taalbeleid Engels. Laat staan dat de commissie zicht heeft op de huidige stand van zaken.

Nu niet aan de slag gaan met de Engelse taalvaardigheid zal ten koste gaan van de kwaliteit van onderwijs. Na alle aandacht en middelen die in de eerste fase van de uitvoering van het taalbeleid zijn geïnvesteerd, zou de universiteit zichzelf tekort doen als de tweede fase geen concrete invulling krijgt op korte termijn. De USR pleit dan ook voor het uitvoeren van een tweede fase, waarin aandacht uitgaat naar continuering en onderhoud van de taalbeheersing van docenten, zoals ook de commissie heeft voorgesteld. Daarnaast acht de USR het wenselijk dat het college inventariseert wat de huidige stand van zaken is op het gebied van Taalbeleid Engels, aangezien deze voor de commissie zelfs niet geheel duidelijk is.