Nieuwsbrief FSR Rechtsgeleerdheid 7 oktober

De terugkeer naar de collegebanken ging dit jaar minder vloeiend dan voorgaande jaren. Afgelopen zomer heeft de Examencommissie namelijk een verbod ingesteld ten aanzien van markeringen en onderstrepingen in wettenbundels. Zowel de FSR als de OLC hebben vanaf het begin van het collegejaar zich druk bezig gehouden met het verbod. In verschillende vergaderingen hebben we onze bezwaren tegen het verbod kenbaar gemaakt. Daarnaast is er ook een open brief ‘schoonheid der wettenbundels’ met een betoog tegen het verbod verspreid over de gehele faculteit, met vele positieve reacties als gevolg. Tot op heden is er helaas nog geen eenduidig antwoord te geven op de vraag wat er met het verbod gaat gebeuren, maar als medezeggenschap blijven we er bovenop zitten.

Een ander belangrijk punt voor de FSR dit jaar naast het hiervoor besproken verbod is het studeerbaar maken van de masters. Met de komst van de M-in-2-regeling is het belangrijk dat de faculteit genoeg mogelijkheden biedt voor studenten om hun master in één jaar te kunnen halen. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor studenten die in het buitenland willen studeren of willen stage lopen tijdens het collegejaar. Wij hopen binnenkort meer hierover kenbaar te kunnen maken.