Update: Taskforce Internationalisering

De komende weken zal de Universitaire Studentenraad terugkoppelen hoe de verschillende taskforces functioneren, gefunctioneerd hebben en de laatste maanden nog zullen functioneren. Vandaag is het de beurt aan de Taskforce Internationalisering.

De taskforce internationalisering was opgericht met het doel internationalisering dit jaar een boost te geven. En dat is gelukt! Het begon allemaal rond november met een enquête onder alle opleidingscommissies (OLC’s) en facultaire studentenraden (FSR-en), waar werd gevraagd naar de huidige stand van zaken van internationalisering bij hun opleiding respectievelijk faculteit. De volgende aspecten kwamen daarbij aan bod: wat is er allemaal mogelijk, wat loopt er goed, maar zeker ook, wat kan er (nog) niet, welke mogelijkheden worden (nog) niet benut en wat is daar de reden van.

Naar aanleiding van deze enquête heeft de taskforce een notitie geschreven met daarin aanbevelingen richting het College van Bestuur. Het grootste aandachtspunt blijkt communicatie. Denk hierbij aan communicatie van de mogelijkheden, maar ook van de meerwaarde van een buitenlandverblijf en de financiële aspecten. Verder is sterk de vraag naar betere inbedding van een buitenlandverblijf in het curriculum. Te meer nu vertraging door allerlei overheidsmaatregelen streng wordt afgestraft.

Inbedding kan door:
– de opname van een buitenlandverblijf in het curriculum;
– het één op één inwisselen van vakken(programma’s) hier met vakken(programma’s) in het buitenland;
– geclusterde vrije ruimtes die met een studie, stage of scriptie in het buitenland kunnen worden ingevuld. Hierbij ligt een belangrijke rol voor de faculteiten en meer specifiek de docenten en de OLC’s, die op zoek zouden moeten gaan naar een inhoudelijk goede invulling van een buitenlandverblijf.

Per faculteit verschilt de situatie sterk. Daarom kwam de vraag vanuit het college van decanen, waar deze notitie tevens is besproken, om een toespitsing per faculteit. De taskforce internationalisering is daarop weer aan de slag gegaan en ondertussen zijn ook deze verslagen, gespecificeerd per faculteit, naar de desbetreffende faculteiten gestuurd. Bovendien heeft de taskforce reeds een toelichting gegeven op de faculteit der Letteren en daar een mooie discussie op gang gebracht. We zijn in afwachting van meer!