De nieuwe FSR Letteren stelt zich voor!

Het nieuwe collegejaar is al een aantal weken bezig en ook de nieuwe FSRL is alweer hard aan het werk! Dit jaar zullen de grootste doelen van de FSRL zijn:

  • Het verbeteren van de communicatie met de achterban, door middel van deze Facebook-pagina en enkele publiciteitscampagnes;
  • Het monitoren van de invoering van het bindend studieadvies (BSA), dat op 40 ECTS staat voor eerstejaars. Wij willen voorkomen dat dit hoger wordt;
  • De onderwijsintensivering (minimaal 15 uur college per week) en de invoering het nieuwe minorenstelsel (15 ECTS i.p.v. 20 ECTS);
  • In de gaten houden van de aanwezigheidsplicht (bij minder dan 80% aanwezigheid vervallen van tweede tentamenmogelijkheid, bij minder dan 50% aanwezigheid vak overdoen);
  • Het core curriculum en het verplicht buitenlandverblijf.

Maar wie zijn dan die enthousiaste nieuwelingen die dit jaar de Letteren-studenten zullen vertegenwoordigen in de FSRL? Hieronder stellen ze zich voor! Binnenkort volgen de foto’s.

Wouter Mrofcynski (voorzitter)

Hallo allemaal! Mijn naam is Wouter Mrofcynski en in het studiejaar 2012-2013 zal ik voorzitter zijn van de Facultaire Studentenraad der Letteren (FSRL). Ik ben negentien jaar en dit jaar ben ik begonnen aan het tweede jaar van mijn Geschiedenisbachelor hier in Nijmegen.
Voordat ik begon met deze supertoffe universitaire opleiding, heb ik mij op mijn middelbare school beziggehouden met medezeggenschap. Ik vind het namelijk erg belangrijk dat juist studenten worden gehoord bij de besluitvorming over elke vorm van onderwijs.
Dit is dan ook de reden dat ik me dit jaar beschikbaar heb gesteld voor de FSR. In samenwerking met andere studenten, docenten, medewerkers en het faculteitsbestuur wil ik ervoor zorgen dat het onderwijs aan onze faculteit kwalitatief goed en plezierig om te volgen blijft.

Nina den Elzen (secretaris)

Hallo, ik ben Nina den Elzen, 20 jaar jong en derdejaars studente Taal- en Cultuurstudies. Dit jaar zal ik de Letterenstudenten vertegenwoordigen in de Facultaire Studentenraad als secretaris.
Als FSRL-lid kun je veel betekenen voor studenten.  Zo heeft de afgelopen FSRL er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er geen 100% aanwezigheidsplicht, maar de huidige regeling van 80-100% aanwezigheidsplicht tot stand gekomen is.
Ik vond het mooi om te zien dat je als student-medezegenschapper zo veel kan meedenken. In deze tijd met veel politieke maatregelen en onzekerheden lijkt het me dan ook heel belangrijk dat studenten ook nog een zegje kunnen doen. Ik hoop daarom dat wij met deze FSR dit jaar heel veel studenten kunnen bereiken, op de hoogte stellen, kritisch kunnen laten kijken naar hun eigen studie en enthousiast kunnen maken om ook mee te komen denken!

Nathalie Minten (penningmeester)

Hallo! Ik ben Nathalie Minten, 21 jaar oud en student Griekse en Latijnse Taal & Cultuur. Het aankomende jaar zal ik de functie van penningmeester vervullen. Daarnaast ben ik ook lid van de commissie Internationalisering.
De FSRL staat voor mij symbool voor de invloed die studenten hebben op hun faculteit, en het is daarom dat ik vind dat deze niet verwaarloosd mag worden. Ikzelf ben ontzettend enthousiast en heb er heel veel zin in het komende jaar te zorgen dat de studenten gehoord en serieus genomen worden. Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de manier waarop de Faculteit der Letteren, of jouw opleiding in het algemeen, te werk gaat, schroom dan niet om ermee naar ons toe te komen!

Erik Persoon (algemeen lid, vice-voorzitter)

Hallo, lieve vrienden van de Faculteit der Letteren. Mijn naam is Erik Persoon, ik ben 20 jaar oud en derdejaars Taal- en cultuurstudies, maar eigenlijk studeer ik vooral Bedrijfscommunicatie (CIW).
 Ik ga jullie dit jaar vertegenwoordigen in de FSRL als vice-voorzitter, maar zal me het meeste bezig  gaan houden met de PR van de FSR en de communicatie met de achterban. Daarnaast richt ik me op het samenwerkingsoverleg van Letterenverenigingen (SOLve), een platform waar alle studieverenigingen van de faculteit met elkaar kunnen overleggen. 
Het is belangrijk dat ook de mening van de studenten gehoord wordt in zaken die te maken hebben met onderwijs. Alleen wij zijn diegenen die de kwaliteit van het onderwijs namelijk letterlijk ervaren. De FSRL heeft de afgelopen jaren al veel voor elkaar gekregen en ik hoop dat wij ook onze stempel kunnen drukken op dit collegejaar. Wij gaan in ieder geval onze best doen!  

Lauren Lauret (algemeen lid)

Mijn naam is Lauren Lauret en ik ben 21 jaar. Dit collegejaar ben ik begonnen aan de Research Master Historical Studies. Als lid van de FSRL ben ik dit jaar verantwoordelijk voor de commissies ‘Centrale Bibliotheek’, ‘Docent/student-verkiezingen’ en ‘Honours Academy’. Ik heb mij voor de FSRL verkiesbaar gesteld omdat ik mij wil inzetten voor de belangen van de Letterenstudenten. Daarnaast levert een jaar medezeggenschap een schat aan ervaring op.
Ik hoop te bereiken dat de studenten van de Faculteit der Letteren met een vertrouwd gevoel weten dat ze bij de FSRL terecht kunnen met eventuele problemen en dat de FSRL deze vervolgens zo goed mogelijk probeert aan te kaarten. Persoonlijk zou ik verder nog graag een rondreis doorde Verenigde Staten maken en een thuisbibliotheek met een ladder hebben.

Juul van Ewijk (faculteitsassessor)

Mijn naam is Juul van Ewijk en ik ben vierdejaars geschiedenisstudent. Dit collegejaar vervul ik de functie van student-assessor binnen de faculteit der Letteren maar voor ik het over deze functie heb, wil ik eerst iets meer over mezelf vertellen. Ik heb inmiddels drie jaar geschiedenis gestudeerd in Nijmegen en ben in deze tijd vrij actief geweest binnen het studentenleven. Bij de studievereniging heb ik in verschillende commissies gezeten en vorig jaar ben ik secretaris geweest binnen het bestuur. Daarnaast heb ik gelukkig ook nog tijd gehouden om veel te lezen, te wandelen en stedentrips te maken.
In ben inmiddels twee weken officieel student-assessor en in die tijd zijn al heel wat zaken op mijn pad gekomen. Als assessor ben ik de vertegenwoordiger van de studenten binnen het faculteitsbestuur en woon in allerlei vergaderingen bij. Vanuit alle contacten die ik binnen de faculteit en universiteit onderhoud, krijg ik veel informatie. De afgelopen tijd heb ik al gemerkt dat hoe meer de studentenvertegenwoordiging weet, hoe meer we voor de studenten kunnen bereiken. In deze onrustige tijden rondom het onderwijs zal ik me samen met de opleidingscommissies, FSRL en de USR blijven inzetten om de belangen van de (letteren)studenten zo goed mogelijk te behartigen.