De kandidaten stellen zich voor [FSR Managementwetenschappen]

Van 21 tot en met 27 mei kunnen alle RU-studenten stemmen voor de Universitaire Studentenraad (USR), de Facultaire Studentenraad (FSR) van hun faculteit en de Opleidingscommissie (OLC) van hun studie. Dit jaar bepaalde het lot de lijstvolgorde voor de FSR Managementwetenschappen. Vandaag stellen de kandidaten zich op volgorde van de lijst aan jullie voor.

1. Wijnand Roëling, Bestuurskunde
Beste medestudenten!
Mijn naam is Wijnand Roëling en ik zit op dit moment in het derde jaar van de Bachelor Bestuurskunde aan onze mooie faculteit.
Via de Opleidingscommissie heb ik mij dit jaar ingezet voor de belangen van studenten van de opleiding Bestuurskunde en volgend jaar wil ik dit doen voor alle studies die aan onze faculteit verbonden zijn. Als lid van de Opleidingscommissie en als student-assistent heb ik de universiteit vanuit een ander perspectief mogen aanschouwen. Het is mij duidelijk geworden dat er veel ontwikkelingen gaande zijn en dat er vaak de bereidheid is tot een open dialoog met studenten hierover.
Ik zou deze dialoog volgend jaar graag namens jullie voeren en inspraak hebben op het beleid van onze faculteit. Zo hoop ik in deze dynamische tijden de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en zal ik strijden voor de mogelijkheden die er zijn om je naast je studie te ontplooien.
Hopelijk heb ik je stem!

2. Maaike Leppink, Bestuurskunde
Hallo allemaal,
Graag wil ik me aan jullie voorstellen als kandidaat voor de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Managementwetenschappen! Ik hoop volgend jaar de studenten te vertegenwoordigen tegenover het bestuur en alle medewerkers van de faculteit. Het lijkt me een interessante en leerzame taak om mee te mogen praten over het beleid en het bestuur, en op deze manier wil ik de studenten een stem te geven. Ik ben erg benieuwd naar wat er onder alle studenten speelt, en waar ruimte is voor verbetering. Het lijkt me een uitdagende taak hier achter te komen en er werk van te maken. Hierbij hoop ik wat ik heb geleerd heb bij mijn studie Bestuurskunde in praktijk te brengen. Hiervoor heb ik jullie stem nodig! Wil jij dat jouw wensen serieus worden genomen? Wil jij jouw belangen worden meegenomen in besluiten? Stem dan vanaf 21 mei via www.ru.nl/verkiezingen op mij!
Met vriendelijke groeten,
Maaike Leppink

3. Jeroen Hellebrekers, Politicologie
De FSR knokt voor de belangen van studenten binnen de faculteit. Een belangrijk orgaan, en ik hoop hier volgend jaar namens jullie deel van uit te maken.
Het belangrijkste dat de FSR kan doen, is er voor te zorgen dat er aan de bel getrokken wordt als studenten ergens tegenaan lopen. Hiervoor is het belangrijk dat de FSR gedurende het jaar in contact blijft en input zoekt van studenten. Via inspraakmomenten, social media en overleg met studieverenigingen hoop ik dit te kunnen bereiken.
Als voormalig bestuurder van studievereniging ismus weet ik hoeveel kennis en netwerk er in de studieverenigingen zit, en de hulp die zij kunnen bieden. Vanuit mijn werk binnen Dienst Studentenzaken weet ik hoe de universiteit werkt en ik geloof dat ik met deze ervaring meer kan betekenen binnen de FSR. Als voormalig lid van de OLC heb ik al ervaring met medezeggenschap.
De faculteit draait goed, maar het kan altijd beter. De verhuizing van de faculteit moet goed begeleid worden, en de FSR moet ervoor zorgen dat studenten hier genoeg voorzieningen krijgen. De communicatie van de faculteit kan beter, alsmede de website. Voor deze zaken wil ik volgend jaar strijden, hopelijk met jouw stem.

4. Quintano Codrington, Politicologie
Lidmaatschap van de Facultaire Studentenraad zie ik voor mij als een mooie kans om de universiteit, in al haar facetten, beter te leren kennen.
Het lijkt mij erg boeiend om het Faculteitsbestuur van nabij kritisch te volgen. Daarbij te staan voor goede, redelijke en doordachte beslissingen en aandacht te hebben voor de belangen van studenten.
Ik wil mij graag inzetten voor een betere bekendheid van de FSR. De laatste maanden heb ik in gesprekken met medestudenten vaak gemerkt dat het orgaan veelal niet of slechts amper bekend is. Dit vind ik jammer, want de FSR kan naar mijn idee juist veel voor studenten betekenen.
De faculteit wordt in mijn ogen redelijk goed bestuurd, maar het lijkt mij belangrijk dat men weet waar problemen aan te geven zijn wanneer deze zich voordoen.

5. Jasper Haen, Bestuurskunde
Beste medestudenten,
Mijn naam is Jasper Haen, ik ben 23 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Aankomend academisch jaar wil ik me graag inzetten voor de Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen. In mijn ogen kan medezeggenschap een belangrijke rol vervullen binnen de faculteit en is het belangrijk de stem van de student een plek te geven.
Ik loop inmiddels drie jaar rond op de Universiteit, heb met veel plezier een bestuursjaar gedraaid, ben sportief actief en ben geboren en getogen Nijmegenaar. In de afgelopen drie jaar ben ik als student actief geweest en heb ik ervaren dat studeren niet slechts studie behelst. Ik vind het belangrijk dat de faciliteiten het studeren en het student zijn stimuleren.
Medezeggenschap is voor mij een nieuwe ervaring maar ik ben enorm gedreven en enthousiast me in te zetten voor jullie belangen. Als je wilt dat een toekomstgerichte aanpak binnen de faculteit mogelijk wordt en er voor een aanpak wordt gekozen waarbij wordt ingesprongen op veranderende omstandigheden, maak gebruik van je stemrecht en laat je stem gelden tijdens de verkiezingsperiode.

6. Sanne Lagendijk, Bedrijfskunde
Beste medestudenten,
Mijn naam is Sanne Lagendijk, ik ben 21 jaar oud en ga volgend jaar aan mijn Master Bedrijfskunde beginnen. Woon met veel plezier mijn gehele studententijd al in Nijmegen. Ik ga graag een nieuwe uitdaging aan en wil mij aankomend collegejaar volledig inzetten om jouw belangen te kunnen behartigen in de FSR.
Als student heb ik gemerkt dat er op de faculteit dingen beter kunnen én beter moeten. Hierom heb ik als doel om studenten te bewegen daadwerkelijk iets te doen met zaken waar ze tegenaan lopen, zodat de FSR er echt iets aan kan gaan doen. Ik wil mij graag inzetten voor een FSR die er voor de studenten is en die aansluit bij jullie wensen.
Ik vind het belangrijk dat studenten aan de faculteit goed worden vertegenwoordigd. Dus maak gebruik van je stemrecht om de raadsleden te kiezen die jouw aankomend studiejaar op faculteitsniveau gaan vertegenwoordigen. EN ik hoop op jouw stem natuurlijk!

7. Pol Muffels, Politicologie
Beste medestudenten,
Mijn naam is Pol Muffels, ben 21 jaar en ik ben derdejaars student Politicologie. Geboren in Nijmegen, maar getogen in Brabant en sinds anderhalf jaar weer inwoner van Nijmegen. In de afgelopen jaren is er aardig wat veranderd in de faculteit.
De onderwijsintensivering is in gang gezet en de aankomende verhuizing van onze faculteit begint steeds meer nabij te komen. Het is belangrijk om de faculteit te blijven herinneren aan het belang van de studenten in deze doorgaande veranderingen. Beleid dat landelijk, of door de universiteitsbestuur wordt besloten vindt zijn uitwerking op faculteitsniveau. Het is daar dat zaken zoals onze OER uitvoerig besproken worden. Het is daar dus ook dat we als studenten kunnen nadenken over zaken die ons allemaal aangaan, faculteitsbreed.
Ik hoop me voor dat belang in te kunnen zetten in het aankomende jaar. Roepen vanaf de zijlijn dat iets niet goed is helpt natuurlijk niet. Om tafel met ons bestuur helpt wel.
Ik hoop mezelf dan ook verder te kunnen verdiepen in de organisatie van de faculteit. Dat om hiermee aankomend jaar zo veel mogelijk een gezonde bijdrage te kunnen leveren aan de nieuwe vraagstukken die op ons pad komen.

8. Maud Gorissen, Politicologie
Als betrokken derdejaars student heb ik vaak gehoord dat dingen beter kunnen op onze faculteit. Docenten houden zich bijvoorbeeld soms niet aan de vastgestelde nakijktijd. Daarom moet er gezocht worden naar opties om studenten in ieder geval meer duidelijkheid te geven in zulke situaties. Tevens wil ik bespreken of het mogelijk is om studenten automatisch in te schrijven voor tentamens wanneer zij zich inschrijven voor een vak. Ik heb gezien dat dit bij de Faculteit der Letteren goed verloopt. Ik wil mij inzetten om gehoor te geven aan klachten. Een belangrijk doel van mij is om een open visie te presenteren vanuit de FSR, die studenten aanmoedigt om mee te denken over verbeteringen.
Verder wil ik zorgen dat de verhuizing van de faculteit de komende jaren in goede banen zal verlopen, waarbij vooral niets verloren mag gaan aan de bereikbaarheid van de studieverenigingen. Er kan nu overlegd worden over de inrichting van de vervanging van het doolhof dat de Thomas van Aquinostraat heet – een bar voor de verenigingen in het Gymnasion zou een mooie realisatie zijn! Ik hoop dat jullie, studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen, vertrouwen op mijn inzet voor een mooie toekomst van onze studies en alles daaromheen.

9. Ruud Penders, Politicologie
Beste student,
Mijn naam is Ruud Penders en ik ben tweedejaarsstudent politicologie. Ik heb me zelf verkiesbaar gesteld voor de Facultaire Studentenraad (FSR) om de studenten goed te vertegenwoordigen binnen onze faculteit. Momenteel ben ik voorzitter van studievereniging ismus, voor studenten politicologie. Ik heb in deze functie onder andere veel te maken gehad met de faculteit en faculteitsbesluiten. Zeker met de grote verhuizing van onze faculteit in het zicht is het van belang dat de stem van de studenten goed gehoord wordt. Ik zou graag volgend jaar zien dat de FSR bekender wordt onder de studenten, zodat zij met hun ideeën en klachten sneller naar de FSR toe zullen gaan. Verder wil ik samen met de andere FSR-leden kritisch blijven kijken naar de invulling van de onderwijsintensivering.
Ik zou heel graag deze nieuwe uitdaging aan willen gaan om jullie te vertegenwoordigen binnen de faculteit en zal me dan ook voor de volle 100% inzetten. Dus ik hoop op jouw stem!

10. Sjoerd van der Vaart, Politicologie