De Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid stelt zich voor

FSR FDR

In mei 2014 zijn wij gekozen voor de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Vanaf september zijn wij dan ook vol goede moed en enthousiasme van start gegaan. De Facultaire Studentenraad (FSR) is een gekozen studentenvertegenwoordiging op facultair niveau. De FSR is betrokken bij het facultaire beleid op het gebied van onderwijs- en studentenvoorzieningen. In al ons handelen streven we er zoveel mogelijk naar om de belangen van de rechtenstudent zo goed mogelijk te behartigen.

Juist omdat de FSR een studentenvertegenwoordiging is, vinden wij het zeer belangrijk dat wij ook input krijgen vanuit de studenten. Heb je een klacht of wil je gewoon graag een mening geven over het huidige beleid van de faculteit? Stuur dan een e-mail naar inspraak@jur.ru.nl.

De FSR der Rechtsgeleerdheid 2014-2015 wordt gevormd door:
Guus Harden (voorzitter)
Nelleke Jans (secretaris)
Ben Beune
Freek Wijman

Op de foto van links naar rechts
Guus Harden, Ben Beune, Nelleke Jans en Freek Wijman

Wil je meer weten over de FSR? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!