Eindelijk duidelijkheid omtrent judiciumregeling

De Facultaire Studentenraden hebben een aantal maanden geleden een gezamenlijk voorstel voor een judiciumrichtlijn ingediend als alternatief voor het voorstel van het college van bestuur. Na maanden van discussies is de Universitaire Studentenraad er in geslaagd de wensen van de faculteiten er grotendeels bij het college door heen te krijgen.

De vanmiddag afgesproken regeling heeft naast cum laude ook summa cum laude en er mag door studenten een maximum van 10% van het aantal ECTS eenmalig herkanst worden. Examencommissies kunnen enkel in het voordeel van de student van deze richtlijn afwijken. Daarnaast is er een overgangsregeling opgenomen waardoor alleen toekomstige bachelor- en masterstudenten onder de nieuwe regeling zullen vallen.