De kandidaten voor de FSR Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Van 18-21 mei 2015 kun je de nieuwe Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica kiezen. Laat je stem dus horen! Hieronder stellen de kandidaten zich graag aan je voor.

  1. Katarina Radisavljevic

Mijn naam is Katarina Radisavljevic. Ik ben 23 jaar oud en studeer biologie. Het afgelopen jaar heb ik
al zitting genomen in de FSR, ik heb besloten mij nogmaals verkiesbaar te stellen. Hopelijk kan ik er
op die manier voor zorgen dat de lijn die dit jaar is in gezet, wordt doorgetrokken. Zo wil ik graag
lopende punten zoals de problemen omtrent examencommissies blijven monitoren. Daarnaast wil ik
mij inzetten om te zorgen dat álle studenten vertegenwoordigd worden. Denk hierbij aan de actieve
studentbestuurders, maar ook aan mensen met een functiebeperking, topsporters of mensen die op
een andere manier wel wat anders aan hun hoofd hebben. Ook zal mijn focus liggen bij het op de
juiste manier invoeren van een tweetalige of Engelstalige faculteit.
Ik hoop dat iedereen gaat stemmen voor de medezeggenschap!

 

  1. Jan Harm Westerdiep

Ik ben Jan Harm Westerdiep, negentien jaar en een tweedejaars student Scheikunde. Momenteel ben ik bovendien bestuurder binnen V.C.M.W. Sigma (Studievereniging MW). Komend jaar zou ik graag de contacten met studenten en de ervaringen binnen de faculteit die ik in mijn functie heb opgedaan inzetten om het FNWI een nog fijnere plek te maken. Daarom sta ik ook op deze kandidatenlijst. Ik wil eraan werken om de universiteit en de studie overzichtelijker te maken voor studenten, zodat zij zelf de controle hebben over hun studieverloop. Om te zorgen dat studenten alles uit hun studie kunnen halen zijn natuurlijk ook goede (studie)faciliteiten belangrijk. Ten slotte is het nodig om mogelijkheden te hebben om je te onderscheiden, door bijvoorbeeld een buitenlandstage of –minor, een studie is namelijk meer dan verplichte vakken! Als ik als FSR-lid wordt verkozen zijn dit onderwerpen waar ik me in het bijzonder in zou willen verdiepen.

  1. Kitty Rang

Veel mensen brengen zoveel tijd door in het Huygensgebouw, dat het een soort tweede thuis is geworden. Dit heb ik afgelopen jaar maar al te goed gemerkt tijdens mijn bestuursjaar voor Wiskunde Studievereniging Desda. Naast alle uurtjes die ik in collegezalen en in de Library of Science doorbreng voor mijn studies Wiskunde en Natuurkunde, ben ik ook voor veel activiteiten ergens in het gebouw te vinden. Het is prachtig om te zien dat de faculteit zo leeft onder de studenten en ik hoop dat dat de komende jaren zo blijft. Vanuit mijn achtergrond als dubbele bachelor en studentbestuurder hoop ik veel verschillende studenten te kunnen vertegenwoordigen in de FSR, zodat de faculteit voor hun blijft aanvoelen als een tweede thuis.

  1. Jade Heister

Ik ben Jade Heister, vierdejaars student moleculaire levenswetenschappen. Ik ben nu mijn bachelor aan het afronden en daarnaast ben ik Chef de Mission van Radboud Sports (19 juni, allemaal meedoen!). De twee jaar daarvoor was ik algemeen bestuurslid en voorzitter van het Sigma-bestuur. In mijn bestuursjaren heb ik veel studenten gesproken en diverse instanties van onze faculteit in meer of mindere mate leren kennen. Deze kennis kan ik in de FSR goed gebruiken en ik kijk er naar uit mijn kennis uit te breiden en mee te denken over de gang van zaken op de FNWI. Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer is op de faculteit, dat informatie makkelijk toegankelijk is en dat ieder zijn eigen studie zo in kan richten dat hij er het meeste plezier uit haalt.

  1. Stijn Janssen

 

Ik ben Stijn Janssen, tweedejaars Natuur- en Sterrenkunde student. De afgelopen anderhalf jaar heb ik in het bestuur van het Nijmeegs Studentenorkest CMC gezeten als voorzitter en secretaris. Ik heb enorme liefde voor muziek en een zeker zo grote liefde voor natuurkunde en exacte wetenschap. Als lid van de FSR kan ik me inzetten voor iedereen die deze laatste passie deelt!
Studeren is de belangrijkste bezigheid van je studententijd. Daarom is het noodzaak dat je studie goed geregeld is en je je thuis voelt op de universiteit. Hiertoe is goede medezeggenschap erg belangrijk. In het komende jaar wil ik me daarom inzetten voor de bètastudent, zodat onze belangen op een goede manier worden vertegenwoordigd!
Goede communicatie, goed onderwijs en een prettige werksfeer, dat is belangrijk. Zo kan elke individuele student zich thuis voelen op de faculteit.

Een faculteit waar iedereen zich thuis voelt, daar wil ik me hard voor maken!

 

  1. Stijn Peeters

Dit is je kans om je stem te laten gelden en invloed te hebben op het beleid van de universiteit. Ieder jaar is er weer keuze uit een aantal enthousiaste medestudenten die zich graag inzetten voor de faculteit via de facultaire studentenraad (FSR). De FSR is dus, zoals de naam al doet vermoeden, door studenten voor studenten. Ik ben één van de kandidaten, een derdejaars student biologie. Ik heb me verkiesbaar gesteld voor de FSR onder andere omdat ik vind dat:

1. Bij de mastervoorlichting is verbetering mogelijk.

2. Er meer awareness moet komen voor het mobility window onder studenten.

Grijp je kans op medezeggenschap, en stem!

 

  1. Rick Erkens

Mijn naam is Rick Erkens, ik ben 21 jaar oud en ik ben volgend jaar (hopelijk) masterstudent informatica. Na twee jaar actief te zijn geweest op opleidingsniveau (studievereniging Thalia, opleidingscommissie), was ik heel benieuwd naar de facultaire medezeggenschap. Het is namelijk heel mooi om te zien dat de universiteit op ieder niveau waarde hecht aan de inspraak van studenten ter verbetering van de kwaliteit. Iedere student profiteert hier uiteindelijk van en ik hoop hier ook aan bij te kunnen dragen volgend jaar als FSR-lid, want alles kan ontzettend goed gaan als we allemaal meedenken! Neem bijvoorbeeld de juli-augustusregeling waardoor velen nog een jaar kunnen genieten van studiefinanciering (waaronder ook ik, hopelijk). Mede door de goede communicatie naar de studenten was dit mogelijk en zo zie ik dat graag.

8. Stijn van Uffelen

Ik ben bezig met mijn propedeuse als Natuur- en Wiskundestudent, en de eerste helft van het jaar heb ik me eigenlijk niet zo gemoeid met medenzeggenschap.  Het is heel makkelijk om de mogelijkheden die je krijgt om de universiteit naar jou idee te verbeteren links te laten liggen, en deze verkiezingen kun je ook heel makkelijk langs je heen te laten gaan. Het is ook heel erg zonde om je mening niet te laten horen, want op de Radboud Universiteit wordt er wél naar studenten geluisterd.

Jij bent ook student met een stem die minstens zo belangrijk is als de mijne.  Daarom wil ik me in de FSR graag inzetten om beter naar jou te luisteren. Door meer onderzoek te doen naar wat studenten precies willen kunnen de medenzeggenschapsorganen beter doen waar ze voor zijn bedoeld: jou vertegenwoordigen.

RU verkort de verkiezingen

Op verzoek van de USR heeft de Radboud Universiteit besloten de verkiezingen voor OLC’s, FSR’en en de USR terug te brengen naar vier dagen. Deze keuze is gemaakt om de veel gehoorde ‘verkiezingsmoeheid’ tegen te gaan. Dit jaar kun je als student je stem uitbrengen van maandag 18 mei tot en met donderdag 21 mei. Op vrijdag 22 mei volgt om 16:00 de uitslag in het CultuurCafé.

Facultaire studentenraden bereiken akkoord voor uniforme judiciaregeling

De Facultaire studentenraden (FSRen) zijn tot een gezamenlijk akkoord gekomen over een alternatieve judiciaregeling. Dit als reactie op de door het College van Bestuur (CvB) gemaakte regeling. Een van de veel gehoorde argumenten was dat er op decentraal niveau nooit overeenstemming is geweest over hoe z’n regeling ingericht zou moeten zijn. De FSRen hebben hiermee laten zien dat dit dit jaar dus wel mogelijk is.

Mike Eijbersen vice-voorzitter FSR FNWI: “Wij zijn enorm tevreden over de uitkomst van het judiciaoverleg tussen de FSRen van de verschillende faculteiten. De manier van samenwerken was heel prettig wat snel leidde tot consensus.”

De door de FSRen voorgestelde regeling kent een tweetal judicia, cum laude en summa cum laude. Hiermee verdwijnt het judicium bene meritum, omdat het in Nederland en daarbuiten te weinig erkenning heeft. Het CvB stelde voor om alleen cum laude te behouden. Daarnaast stellen de FSRen voor dat een maximum van 10% van de te behalen EC van een examenprogramma herkanst mag worden om de regeling eerlijker te maken dan die van het CvB. Daar werd een grens van 1 examenonderdeel gehanteerd, wat voor ongelijkheid zou zorgen tussen faculteiten.

Ook de Universitaire Studentenraad (USR) is blij met het resultaat dat de FSR’en hebben geboekt: “Wij zijn blij dat de FSRen hebben laten zien dat studenten wel degelijk eensgezind zijn wat de judicia betreft en ik ben ook van mening dat het een betere regeling is dan waar het College van Bestuur mee is gekomen.” aldus Mark Vlek de Coningh, voorzitter USR.

Naast deze alternatieve judiciaregeling pleiten de FSRen en de USR ook voor het opstellen van een overgangsregeling. In deze regeling moet onder andere vastgelegd worden dat huidige studenten nog wel recht blijven houden op de af te schaffen judicia. “Het zou natuurlijk onacceptabel zijn als studenten die onder de oude regeling cum laude zouden afstuderen dit met de nieuwe regeling plots niet meer zouden kunnen omdat ze net een aantal EC te veel herkanst hebben.” aldus Vlek de Coningh.

De alternatieve judiciaregeling is aangeboden aan het College van Bestuur en de decanen. De FSRen en de USR roepen de decanen op zich achter deze regeling te scharen.

De Facultaire Studentenraad Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica stelt zich voor

DSC_0008

De Facultaire Studenten Raad van het FNWI wil zich graag aan jullie voorstellen. De FSR houdt zich bezig met veel uiteenlopende zaken. Dit kan betrekking hebben op het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook op de voorzieningen in het studielandschap. Wij kunnen als FSR op veel verschillende manieren invloed uitoefenen, zo kunnen we altijd het faculteitsbestuur adviseren, hebben we een stem tijdens gezamenlijke vergaderingen en kunnen we zaken die we belangrijk vinden op de agenda zetten.

Continue reading “De Facultaire Studentenraad Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica stelt zich voor”

Verslag Gendermiddag FNWI

Op 17 april jl. organiseerde de FSR een gendermiddag, waarin werd gesproken over de loopbaan van vrouwelijke studenten binnen de FNWI. Zowel Prof. Dr. Nicole van Dam als Dr. Marijke Haverkorn gaven een inspirerend verhaal over hun loopbaan. Bij de discussie kwamen onder meer de volgende punten naar voren, die zowel vrouwelijke als mannelijke studenten aangaan, die ook aangedragen zullen worden aan het faculteitbestuur:
– Voorlichting voor het volgen van een PhD traject moet duidelijker. Al binnen de bachelor moet bekend zijn hoe dit traject er precies uitziet, zodat je een weloverwogen keuze voor de master kunt maken. Ook moet er meer voorlichting komen over de vervolgmogelijkheden na de PhD, gezien veel studenten vrezen voor de (vaak bestaande uit tijdelijke contracten) post-doc periode.
– Er moet een mentor netwerk opgezet worden, waar je als masterstudent naartoe kunt om eens te praten hoe het is om een PhD te doen. Eventuele onzekerheden kunnen daar besproken worden.
Voor meer informatie, conclusies en aanbevelingen klik je hier -> Verslag Gendermiddag