Collegegeldvrij besturen? Niet op de RU

Recent is in de media gekomen dat de VVD en D66 alsnog een wijziging in de wet langstudeerders willen voorstellen. Deze wijziging zou het mogelijk maken dat studenten zich een jaar kunnen uitschrijven bij de universiteit om in dat jaar een fulltime bestuursfunctie te vervullen. De student ontvangt in dat jaar dan geen studiefinanciering, maar hoeft ook geen collegegeld te betalen en blijft wel recht houden op bestuursbeurzen. Bovendien telt dat jaar niet mee als een extra jaar studievertraging waardoor de kans op de langstudeerboete een stuk kleiner wordt.

Het College van Bestuur heeft al te kennen gegeven niets te zien in deze mogelijkheid van collegegeldvrij besturen. De essentie van de plannen is om studentbestuurders vrij te houden van vertraging en boetes en de USR steunt dit van harte. Daarom vinden we het jammer dat het College hier zo negatief tegenover staat, maar dit komt niet als een verrassing. In de Regeling FOndS die vanaf september 2012 ingaat, staat dat studenten recht kunnen hebben op bestuursbeurzen. Deze zijn er zo op ingericht dat studenten gestimuleerd worden om naast hun bestuursfunctie ook te blijven studeren. Hierbij is rekening gehouden met de urenlast van een bestuursfunctie, maar ook bestuurders die recht hebben op het maximum aantal beurzen zullen studiepunten moeten behalen om al deze beurzen volledig te ontvangen. Het College zal dus niks willen doen met de mogelijkheid die de wet nu biedt.