Nieuwsbrief FSR Managementwetenschappen 12 november 2011

Beste studenten,

Voor jullie ligt de derde nieuwsbrief van de facultaire studentenraad van dit collegejaar. In deze nieuwsbrief wordt er aandacht geschonken aan het nieuwe computersysteem genaamd OSIRIS, de harde knip, het onderzoek van elsevier naar de beste studies van 2011 en het strategisch ontwikkelingsplan 2011-2014 van het faculteitsbestuur.

OSIRIS
OSIRIS is het student informatie systeem voor het Hoger Onderwijs in Nederland. Vanaf december 2011 gaat ook de Radboud Universiteit van dit syteem gebruik maken. OSIRIS zal het huidige systeem (KISS/TIS) gaan vervangen aangezien het onder andere gebruiksvriendelijker van aard is. In het systeem worden studentgegevens opgeslagen, kunnen cursusgegevens gemakkelijk worden bekeken, is het mogelijk om studieresultaten op te vragen en studenten kunnen zich eenvoudig inschrijven voor cursussen, werkgroepen en tentamens. Studenten zullen per post en e-mail informatie ontvangen omtrent OSIRIS.

Harde knip
Middels een facultaire reactie op een universitaire beleidsbrief geeft het faculteitsbestuur te kennen voorstander te zijn van invoering van een materiële harde knip. Dit betekent dat studenten pas aan een master mogen beginnen wanneer alle vakken uit de bachelor zijn behaald. Op dit moment geldt nog de zogenaamde ‘stenge knip’, waarin aan de master mag worden begonnen met 12 EC (niet de bachelorthesis) aan openstaande vakken. De eerste mogelijkheid voor invoering van de materiële harde knip is per studiejaar 2013-2014. Ter informatie: dit zou dus betekenen dat studenten die in dat collegejaar aan een master willen beginnen, geen openstaande vakken meer mogen hebben uit de bachelorfase. Wanneer dit wel het geval is, moet de desbetreffende student een jaar wachten om aan een master te beginnen. De facultaire studentenraad is tegen invoering van de materiële harde knip en zal er alles aan doen om de maatregel, in deze vorm, niet haar doorgang te laten vinden. Tijdens de afgelopen Facultaire Gemeenschappelijke Vergadering liet het faculteitsbestuur weten dat onderhandeling mogelijk is en dat het openstaat voor ideeën en adviezen.

Onderzoek elsevier
In oktober kwam het blad elsevier met de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar ‘de beste studies van 2011’ naar buiten. Het onderzoek probeert de mening van de Nederlandse studenten over HBO en WO opleidingen te weerspiegelen. De faculteit der Managementwetenschappen komt over het algemeen goed uit de bus. Zo staat politicologie (zowel bachelor als master) op nummer 1. Verder neemt ook de bachelor van bedrijfskunde de 1e plaats in beslag. Tegenvallers zijn de gedeelt laatste plaats van de master van sociale geografie en de 5e plaats van de master van bedrijfskunde. Via de onderstaande link kunnen alle uitslagen geraadpleegd worden:
http://www.elsevier.nl/web/Weekblad-24/De-beste-studies-2011.htm

Strategisch ontwikkelingsplan 2011-2014
Het faculteitsbestuur heeft middels het ‘strategisch ontwikkelingsplan 2011-2014’ de te varen koers voor de komende jaren uitgestippeld. Interessante punten in het plan zijn dat het faculteitsbestuur te kennen geeft dat de huisvesting (Thomas van Aquinostraat) niet meer bij de ambities van de faculteit past. Er wordt daarom ingezet op een meer adequate huisvesting. Een andere punt is het doel van het faculteitsbestuur om alle opleidingen uitstekende mogelijkheden voor een internationale oriëntatie te laten bieden. Tot slot wil het faculteitsbestuur het aantal uren dat studenten gemiddeld moeten investeren om het bachelor- of masterdiploma te halen op een niveau van minstens 35 uur per week brengen.

Behalve verslag uitbrengen naar de studenten, horen wij ook graag van de studenten. Heb je een klacht, een vraag of wil je gewoon graag je mening geven over het reilen en zeilen op de faculteit, schroom dan niet om ons persoonlijk (TvA 5.0.09), via de e-mail (studentenraad@fm.ru.nl) of social media (twitter en facebook) te benaderen.