De kandidaten voor de FSR Managementwetenschappen

Verkiezingen FSR Managementwetenschappen

Van 18-21 mei 2015 kun je de nieuwe Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Managementwetenschappen kiezen. Laat je stem dus horen! Hieronder stellen de kandidaten zich graag aan je voor:

 

 

  1. 1.-DennisDennis Walraven, Bestuurskunde

Beste medestudenten. Mijn naam is Dennis Walraven, ik ben 23 jaar en derdejaars student Bestuurskunde. De afgelopen jaren heb ik bestuursjaren  gedaan bij Studievereniging BOW en bij het Landelijk Congres der Bestuurskunde en het lijkt mij geweldig om volgend jaar deel uit te maken van de FSR! Studeren doe je aan de Faculteit en student zijn doe je aan de Faculteit en daarbuiten. De FSR is hét orgaan dat de belangen van de studenten op de Faculteit vertegenwoordigd.  Ik studeer sinds drie jaar aan deze Faculteit en ben ik al enkele jaren langer student. Daarom wil ik er aankomend jaar voor zorgen dat de jullie gehoord en vertegenwoordigd worden! Willen jullie mij aan mijn woord houden en door mij gehoord en vertegenwoordigd worden? Stem dan tijdens de verkiezingen voor de FSR op mij, Dennis Walraven!

  1. 2.-DanielDaniël Wilms van Kersbergen, Bestuurskunde

medestudenten. De meesten van jullie zullen mij niet kennen. Daarom stel ik mij graag even kort aan jullie voor! Mijn naam is Daniël Wilms van Kersbergen. Ik studeer sinds dit jaar met veel plezier Bestuurskunde aan de Faculteit der Managementwetenschappen. Naast mijn studie ben ik trots lid van de N.S.R.V. Phocas waar ik graag in mijn vrije tijd roei en stuur. Als kandidaat voor de Facultaire Studentenraad wil ik mij komend jaar gaan inzetten om de Faculteit der Managementwetenschappen verder te verbeteren. Daarbij vind ik het vooral belangrijk dat de FSR in het komend jaar een orgaan wordt dat voor alle studenten bekend en bereikbaar is. Als ik gekozen word, wil ik mij dan ook inzetten om jullie bij alle relevante zaken te raadplegen. Daarnaast wil ik jullie ook op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en standpunten daarover. Uiteindelijk draait het namelijk niet om de belangen van een kleine groep geïnteresseerde studenten, maar om die van jullie allemaal! De FSR is hét orgaan bij uitstek om veranderingen door te voeren en ik wil dat graag het komende jaar namens jullie doen! Bij verder vragen mag je mij altijd mailen op: d.wilmsvankersbergen@student.ru.nl.

 

  1. 3.-HaikoHaiko Vink, Bestuurskunde

Voordat ik begin met een korte introductie van mezelf, wil ik jullie eerst  allemaal van  harte begroeten en bedanken dat jullie de moeite hebben genomen om deze stukjes te lezen. Ik ben een Achterhoeker die zijn weg in Nijmegen inmiddels wel weet te vinden en ook nog eens derdejaars student Bestuurskunde. Volgend jaar, tijdens een vierde jaar bachelor, neem ik een kijkje in de keuken bij economie en zou ik mij daarnaast met alle liefde inzetten binnen de FSR. De afgelopen jaren ben ik druk geweest met het terug knokken na niet ernstige, maar wel zware gezondheidsproblematiek en daarnaast heb ik mij actief ingezet bij Studievereniging BOW. Door deze twee zaken heb ik de universiteit goed leren kennen en weet ik zowel de letterlijke, als de figuurlijke weg. Participatie verandert, dat behoeft een andere gedachtegang bij zowel de universiteit, maar vooral bij de medezeggenschapsorganen zelf. Dat mensen naar een kamer toekomen om hun mening te geven over zaken waar zij waarschijnlijk geen tijd of interesse voor hebben is een redelijk ouderwets concept. Hoewel ik graag  bij het oude principe blijf, kan en moet dat anders. Een fris en fruitig medezeggenschapsorgaan, dichtbij  alle ‘’soorten’’ studenten, dus niet uitsluitend bij de verenigingsbestuurders, moet en gaat er komen. Hoe? Stem en  wacht rustig af. Als je in de tussentijd toch stiekem al benieuwd bent, kun je uiteraard gerust op mij afstappen. Je hoort nog van ons!

  1. 4.-JolijnJolijn van de Steeg, Bestuurskunde

Beste medestudenten. Mijn naam is Jolijn van de Steeg, ik ben 22 jaar oud en studente Bestuurskunde. Ik wil mijzelf het volgende studiejaar graag inzetten voor de Facultaire Studentenraad. Tijdens mijn tweede en derde studiejaar was ik lid van de OLC bestuuskunde. Het gaf mij voldoening ervoor te zorgen dat verbeterpunten aangepakt werden en ik voelde me goed in de rol van studentenvertegenwoordiger. Ik praat graag met mede-studenten over het wel en wee van de studie, de faculteit en de universiteit en over waar kansen liggen voor verbetering. Het lijkt me een leuke uitdaging om de vertaalslag van deze discussies en gesprekken naar concrete input voor de medezeggenschap nu ook op het facultaire niveau te maken. Ik hoop van harte de kans te krijgen mijzelf in het nieuwe collegejaar als jullie vertegenwoordiger te  mogen inzetten. Ik ben van mening dat mijn ervaring in de OLC Bestuurskunde en mijn inzet en motivatie bij zullen dragen aan een goede uitvoering van deze taak.

 

  1. 5.-SterreSterre Colenbrander, Politicologie

Beste mede-studenten. Mijn naam is Sterre Colenbrander. Ik ben 22 en vierdejaars student politicologie. Volgend studiejaar zou ik me graag in willen zetten voor de Facultaire Studentenraad. In de loop van mijn studie heb ik gezien hoe fijn het is dat studenten ook gehoord worden in het besluitvormingsproces binnen onze faculteit. Studenten zelf weten natuurlijk het beste wat in hun belang is.  Met de steeds dichterbij komende verhuizing van de faculteit, zien we een voorbeeld van een besluit dat grote directe invloed kan hebben op studenten. Ik vind het belangrijk dat
studenten zo min mogelijk lijden onder dergelijke veranderingen en zal me onder andere inzetten voor voldoende (schone) werkplekken en moderne voorzieningen. Ben ik volgend jaar jouw aanspreekpunt en vertegenwoordig ik jouw stem binnen de faculteit? Op mijn inzet kun je rekenen, maar dan heb ik wel jouw stem nodig!

 

  1. 6.-HansHans Krommenhoek, Economie en Bedrijfseconomie

Beste medestudenten. Graag zou ik mezelf even willen voorstellen, ik ben Hans Krommenhoek. Ik ben een tweedejaars economie student op de faculteit en ben 21 jaar oud, voor het studeren heb ik mijn middelbare schooltijd vertoefd in Zutphen en mijn basisschooltijd in het prachtige Schiedam. Wellicht dat sommige van jullie al posters hebben zien hangen met mij erop, daarvoor excuses. Sinds het begin van mijn studententijd ben ik actief bezig binnen mijn studieverenging de ESV. Dit actieve lidmaatschap heeft er zelfs voor gezorgd dat ik in mijn tweede jaar al een bestuursjaar heb mogen mee maken. Tijdens dit bestuursjaar is voor mij de interesse ontstaan voor de Facultaire Studenten Raad. Zo snap ik nu beter wat de verantwoordelijkheden zijn van de Facultaire Studenten Raad. Als een economie student hoop ik op een iets andere manier te kunnen kijken naar uitdagingen die bij de faculteit liggen, en op deze manier mijn meerwaarde te kunnen aantonen voor de FSR. Naast deze andere invalshoek die ik hoop te kunnen brengen ben ik ook iemand die makkelijk aanspreekbaar is, en hoop ik via deze eigenschap er snel achter te komen waar problemen liggen binnen de faculteit. Het is ook daarom dat ik mij graag kandideer voor de Facultaire Studenten Raad. Want via deze manier hoop ik bij te kunnen dragen aan een nog mooiere en nog betere faculteit. Dus het is daarom ook dat ik jullie wil vragen om op mij te stemmen!

 

  1. 7.-MarleenMarleen van Vark, Bedrijfskunde

Beste medestudenten. Mijn naam is Marleen van Vark, ik ben 22 jaar oud en vierdejaars bachelorstudent Bedrijfskunde. Daarnaast doe ik momenteel ook de pre-master van Politicologie. Ik woon al mijn hele studententijd in Nijmegen en ik vind het altijd leuk om iets naast mijn studie te doen, zo heb ik de afgelopen jaren verschillende commissies gedaan bij de studievereniging en ben ik nu bestuur van mijn dispuut. Volgend jaar leek het me weer tijd voor een nieuwe uitdaging en daarom zou ik graag de FSR in willen. Ik heb altijd al ideeën gehad over dingen die naar mijn mening beter kunnen op de faculteit en hier wil ik me dan ook graag hard voor maken komend jaar.  Ik vind medezeggenschap van studenten erg belangrijk, aangezien wij soms heel anders naar bepaalde problemen kijken dan medewerkers van de faculteit. In het debat hierover zou ik jullie graag willen representeren. Verder wil ik me inzetten voor meer faciliteiten en betere communicatie, zodat de mening van de studenten beter gehoord wordt. Ik hoop op jouw stem!

RU verkort de verkiezingen

Op verzoek van de USR heeft de Radboud Universiteit besloten de verkiezingen voor OLC’s, FSR’en en de USR terug te brengen naar vier dagen. Deze keuze is gemaakt om de veel gehoorde ‘verkiezingsmoeheid’ tegen te gaan. Dit jaar kun je als student je stem uitbrengen van maandag 18 mei tot en met donderdag 21 mei. Op vrijdag 22 mei volgt om 16:00 de uitslag in het CultuurCafé.

Facultaire studentenraden bereiken akkoord voor uniforme judiciaregeling

De Facultaire studentenraden (FSRen) zijn tot een gezamenlijk akkoord gekomen over een alternatieve judiciaregeling. Dit als reactie op de door het College van Bestuur (CvB) gemaakte regeling. Een van de veel gehoorde argumenten was dat er op decentraal niveau nooit overeenstemming is geweest over hoe z’n regeling ingericht zou moeten zijn. De FSRen hebben hiermee laten zien dat dit dit jaar dus wel mogelijk is.

Mike Eijbersen vice-voorzitter FSR FNWI: “Wij zijn enorm tevreden over de uitkomst van het judiciaoverleg tussen de FSRen van de verschillende faculteiten. De manier van samenwerken was heel prettig wat snel leidde tot consensus.”

De door de FSRen voorgestelde regeling kent een tweetal judicia, cum laude en summa cum laude. Hiermee verdwijnt het judicium bene meritum, omdat het in Nederland en daarbuiten te weinig erkenning heeft. Het CvB stelde voor om alleen cum laude te behouden. Daarnaast stellen de FSRen voor dat een maximum van 10% van de te behalen EC van een examenprogramma herkanst mag worden om de regeling eerlijker te maken dan die van het CvB. Daar werd een grens van 1 examenonderdeel gehanteerd, wat voor ongelijkheid zou zorgen tussen faculteiten.

Ook de Universitaire Studentenraad (USR) is blij met het resultaat dat de FSR’en hebben geboekt: “Wij zijn blij dat de FSRen hebben laten zien dat studenten wel degelijk eensgezind zijn wat de judicia betreft en ik ben ook van mening dat het een betere regeling is dan waar het College van Bestuur mee is gekomen.” aldus Mark Vlek de Coningh, voorzitter USR.

Naast deze alternatieve judiciaregeling pleiten de FSRen en de USR ook voor het opstellen van een overgangsregeling. In deze regeling moet onder andere vastgelegd worden dat huidige studenten nog wel recht blijven houden op de af te schaffen judicia. “Het zou natuurlijk onacceptabel zijn als studenten die onder de oude regeling cum laude zouden afstuderen dit met de nieuwe regeling plots niet meer zouden kunnen omdat ze net een aantal EC te veel herkanst hebben.” aldus Vlek de Coningh.

De alternatieve judiciaregeling is aangeboden aan het College van Bestuur en de decanen. De FSRen en de USR roepen de decanen op zich achter deze regeling te scharen.

De Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen stelt zich voor

Foto FSR fdm

De Facultaire Studentenraad (FSR) is een gekozen studentenvertegenwoordiging op facultair niveau. De FSR van de Faculteit der Managementwetenschappen is samengesteld uit zes studenten, die namens alle studenten van de faculteit meepraten en meebeslissen over het beleid dat door het faculteitsbestuur gevoerd wordt. Hierin behartigt zij de belangen van studenten binnen onze faculteit. De FSR vergadert hiervoor ongeveer maandelijks met het decanaat, met docenten en met niet-onderwijzend personeel in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV)

Continue reading “De Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen stelt zich voor”

De kandidaten stellen zich voor [FSR Managementwetenschappen]

Van 21 tot en met 27 mei kunnen alle RU-studenten stemmen voor de Universitaire Studentenraad (USR), de Facultaire Studentenraad (FSR) van hun faculteit en de Opleidingscommissie (OLC) van hun studie. Dit jaar bepaalde het lot de lijstvolgorde voor de FSR Managementwetenschappen. Vandaag stellen de kandidaten zich op volgorde van de lijst aan jullie voor.

1. Wijnand Roëling, Bestuurskunde
Beste medestudenten!
Mijn naam is Wijnand Roëling en ik zit op dit moment in het derde jaar van de Bachelor Bestuurskunde aan onze mooie faculteit.
Via de Opleidingscommissie heb ik mij dit jaar ingezet voor de belangen van studenten van de opleiding Bestuurskunde en volgend jaar wil ik dit doen voor alle studies die aan onze faculteit verbonden zijn. Als lid van de Opleidingscommissie en als student-assistent heb ik de universiteit vanuit een ander perspectief mogen aanschouwen. Het is mij duidelijk geworden dat er veel ontwikkelingen gaande zijn en dat er vaak de bereidheid is tot een open dialoog met studenten hierover.
Ik zou deze dialoog volgend jaar graag namens jullie voeren en inspraak hebben op het beleid van onze faculteit. Zo hoop ik in deze dynamische tijden de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en zal ik strijden voor de mogelijkheden die er zijn om je naast je studie te ontplooien.
Hopelijk heb ik je stem!

2. Maaike Leppink, Bestuurskunde
Hallo allemaal,
Graag wil ik me aan jullie voorstellen als kandidaat voor de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Managementwetenschappen! Ik hoop volgend jaar de studenten te vertegenwoordigen tegenover het bestuur en alle medewerkers van de faculteit. Het lijkt me een interessante en leerzame taak om mee te mogen praten over het beleid en het bestuur, en op deze manier wil ik de studenten een stem te geven. Ik ben erg benieuwd naar wat er onder alle studenten speelt, en waar ruimte is voor verbetering. Het lijkt me een uitdagende taak hier achter te komen en er werk van te maken. Hierbij hoop ik wat ik heb geleerd heb bij mijn studie Bestuurskunde in praktijk te brengen. Hiervoor heb ik jullie stem nodig! Wil jij dat jouw wensen serieus worden genomen? Wil jij jouw belangen worden meegenomen in besluiten? Stem dan vanaf 21 mei via www.ru.nl/verkiezingen op mij!
Met vriendelijke groeten,
Maaike Leppink

3. Jeroen Hellebrekers, Politicologie
De FSR knokt voor de belangen van studenten binnen de faculteit. Een belangrijk orgaan, en ik hoop hier volgend jaar namens jullie deel van uit te maken.
Het belangrijkste dat de FSR kan doen, is er voor te zorgen dat er aan de bel getrokken wordt als studenten ergens tegenaan lopen. Hiervoor is het belangrijk dat de FSR gedurende het jaar in contact blijft en input zoekt van studenten. Via inspraakmomenten, social media en overleg met studieverenigingen hoop ik dit te kunnen bereiken.
Als voormalig bestuurder van studievereniging ismus weet ik hoeveel kennis en netwerk er in de studieverenigingen zit, en de hulp die zij kunnen bieden. Vanuit mijn werk binnen Dienst Studentenzaken weet ik hoe de universiteit werkt en ik geloof dat ik met deze ervaring meer kan betekenen binnen de FSR. Als voormalig lid van de OLC heb ik al ervaring met medezeggenschap.
De faculteit draait goed, maar het kan altijd beter. De verhuizing van de faculteit moet goed begeleid worden, en de FSR moet ervoor zorgen dat studenten hier genoeg voorzieningen krijgen. De communicatie van de faculteit kan beter, alsmede de website. Voor deze zaken wil ik volgend jaar strijden, hopelijk met jouw stem.

4. Quintano Codrington, Politicologie
Lidmaatschap van de Facultaire Studentenraad zie ik voor mij als een mooie kans om de universiteit, in al haar facetten, beter te leren kennen.
Het lijkt mij erg boeiend om het Faculteitsbestuur van nabij kritisch te volgen. Daarbij te staan voor goede, redelijke en doordachte beslissingen en aandacht te hebben voor de belangen van studenten.
Ik wil mij graag inzetten voor een betere bekendheid van de FSR. De laatste maanden heb ik in gesprekken met medestudenten vaak gemerkt dat het orgaan veelal niet of slechts amper bekend is. Dit vind ik jammer, want de FSR kan naar mijn idee juist veel voor studenten betekenen.
De faculteit wordt in mijn ogen redelijk goed bestuurd, maar het lijkt mij belangrijk dat men weet waar problemen aan te geven zijn wanneer deze zich voordoen.

5. Jasper Haen, Bestuurskunde
Beste medestudenten,
Mijn naam is Jasper Haen, ik ben 23 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Aankomend academisch jaar wil ik me graag inzetten voor de Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen. In mijn ogen kan medezeggenschap een belangrijke rol vervullen binnen de faculteit en is het belangrijk de stem van de student een plek te geven.
Ik loop inmiddels drie jaar rond op de Universiteit, heb met veel plezier een bestuursjaar gedraaid, ben sportief actief en ben geboren en getogen Nijmegenaar. In de afgelopen drie jaar ben ik als student actief geweest en heb ik ervaren dat studeren niet slechts studie behelst. Ik vind het belangrijk dat de faciliteiten het studeren en het student zijn stimuleren.
Medezeggenschap is voor mij een nieuwe ervaring maar ik ben enorm gedreven en enthousiast me in te zetten voor jullie belangen. Als je wilt dat een toekomstgerichte aanpak binnen de faculteit mogelijk wordt en er voor een aanpak wordt gekozen waarbij wordt ingesprongen op veranderende omstandigheden, maak gebruik van je stemrecht en laat je stem gelden tijdens de verkiezingsperiode.

6. Sanne Lagendijk, Bedrijfskunde
Beste medestudenten,
Mijn naam is Sanne Lagendijk, ik ben 21 jaar oud en ga volgend jaar aan mijn Master Bedrijfskunde beginnen. Woon met veel plezier mijn gehele studententijd al in Nijmegen. Ik ga graag een nieuwe uitdaging aan en wil mij aankomend collegejaar volledig inzetten om jouw belangen te kunnen behartigen in de FSR.
Als student heb ik gemerkt dat er op de faculteit dingen beter kunnen én beter moeten. Hierom heb ik als doel om studenten te bewegen daadwerkelijk iets te doen met zaken waar ze tegenaan lopen, zodat de FSR er echt iets aan kan gaan doen. Ik wil mij graag inzetten voor een FSR die er voor de studenten is en die aansluit bij jullie wensen.
Ik vind het belangrijk dat studenten aan de faculteit goed worden vertegenwoordigd. Dus maak gebruik van je stemrecht om de raadsleden te kiezen die jouw aankomend studiejaar op faculteitsniveau gaan vertegenwoordigen. EN ik hoop op jouw stem natuurlijk!

7. Pol Muffels, Politicologie
Beste medestudenten,
Mijn naam is Pol Muffels, ben 21 jaar en ik ben derdejaars student Politicologie. Geboren in Nijmegen, maar getogen in Brabant en sinds anderhalf jaar weer inwoner van Nijmegen. In de afgelopen jaren is er aardig wat veranderd in de faculteit.
De onderwijsintensivering is in gang gezet en de aankomende verhuizing van onze faculteit begint steeds meer nabij te komen. Het is belangrijk om de faculteit te blijven herinneren aan het belang van de studenten in deze doorgaande veranderingen. Beleid dat landelijk, of door de universiteitsbestuur wordt besloten vindt zijn uitwerking op faculteitsniveau. Het is daar dat zaken zoals onze OER uitvoerig besproken worden. Het is daar dus ook dat we als studenten kunnen nadenken over zaken die ons allemaal aangaan, faculteitsbreed.
Ik hoop me voor dat belang in te kunnen zetten in het aankomende jaar. Roepen vanaf de zijlijn dat iets niet goed is helpt natuurlijk niet. Om tafel met ons bestuur helpt wel.
Ik hoop mezelf dan ook verder te kunnen verdiepen in de organisatie van de faculteit. Dat om hiermee aankomend jaar zo veel mogelijk een gezonde bijdrage te kunnen leveren aan de nieuwe vraagstukken die op ons pad komen.

8. Maud Gorissen, Politicologie
Als betrokken derdejaars student heb ik vaak gehoord dat dingen beter kunnen op onze faculteit. Docenten houden zich bijvoorbeeld soms niet aan de vastgestelde nakijktijd. Daarom moet er gezocht worden naar opties om studenten in ieder geval meer duidelijkheid te geven in zulke situaties. Tevens wil ik bespreken of het mogelijk is om studenten automatisch in te schrijven voor tentamens wanneer zij zich inschrijven voor een vak. Ik heb gezien dat dit bij de Faculteit der Letteren goed verloopt. Ik wil mij inzetten om gehoor te geven aan klachten. Een belangrijk doel van mij is om een open visie te presenteren vanuit de FSR, die studenten aanmoedigt om mee te denken over verbeteringen.
Verder wil ik zorgen dat de verhuizing van de faculteit de komende jaren in goede banen zal verlopen, waarbij vooral niets verloren mag gaan aan de bereikbaarheid van de studieverenigingen. Er kan nu overlegd worden over de inrichting van de vervanging van het doolhof dat de Thomas van Aquinostraat heet – een bar voor de verenigingen in het Gymnasion zou een mooie realisatie zijn! Ik hoop dat jullie, studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen, vertrouwen op mijn inzet voor een mooie toekomst van onze studies en alles daaromheen.

9. Ruud Penders, Politicologie
Beste student,
Mijn naam is Ruud Penders en ik ben tweedejaarsstudent politicologie. Ik heb me zelf verkiesbaar gesteld voor de Facultaire Studentenraad (FSR) om de studenten goed te vertegenwoordigen binnen onze faculteit. Momenteel ben ik voorzitter van studievereniging ismus, voor studenten politicologie. Ik heb in deze functie onder andere veel te maken gehad met de faculteit en faculteitsbesluiten. Zeker met de grote verhuizing van onze faculteit in het zicht is het van belang dat de stem van de studenten goed gehoord wordt. Ik zou graag volgend jaar zien dat de FSR bekender wordt onder de studenten, zodat zij met hun ideeën en klachten sneller naar de FSR toe zullen gaan. Verder wil ik samen met de andere FSR-leden kritisch blijven kijken naar de invulling van de onderwijsintensivering.
Ik zou heel graag deze nieuwe uitdaging aan willen gaan om jullie te vertegenwoordigen binnen de faculteit en zal me dan ook voor de volle 100% inzetten. Dus ik hoop op jouw stem!

10. Sjoerd van der Vaart, Politicologie