Update: Taskforce Restauratieve voorzieningen

De komende weken zal de Universitaire Studentenraad terugkoppelen hoe de verschillende taskforces functioneren, gefunctioneerd hebben en de laatste maanden nog zullen functioneren. Vandaag is het de beurt aan de Taskforce Restauratieve voorzieningen.

Nadat de prijzen in de Refter afgelopen januari opnieuw zijn verhoogd en de studentenkorting definitief is verdwenen, is er buiten de USR ophef ontstaan over de hoge prijzen die gehanteerd worden. Ook binnen de USR worden hierbij vraagtekens geplaatst. Na vergelijking met andere faculteiten en een uitgebreide discussie over uitbesteding van de restauratieve voorzieningen, heeft een drietal USR-leden de handen ineen geslagen en heeft de USR een taskforce Restauratieve voorzieningen ingesteld. Deze taskforce is pas kort actief en heeft derhalve nog niets bereikt, maar heeft als doel om de restauratieve voorzieningen op de Radboud Universiteit onder de loep te nemen en structureel te verbeteren. Bij meer voortgang worden de studenten natuurlijk via deze website op de hoogte gesteld!