De Facultaire Studentenraad Medische Wetenschappen stelt zich voor

De Facultaire Studentenraad (FSR) bestaat uit uitsluitend studenten en iedere faculteit heeft verplicht een FSR. De Faculteit Medische Wetenschappen heeft 4 opleidingen Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen, Molecular Mechanisms of Disease en Geneeskunde, welke worden vertegenwoordigt door de FSR Medische Wetenschappen.

Als FSR houden we ons vooral bezig met zaken die breder zijn dan alleen de studie. Een zestal studenten van de FSR heeft ook zitting in de UMC-Raad. De UMC-Raad bestaat uit een groep van 24 mensen die advies geven (gevraagd en ongevraagd) over alles wat betrekking heeft op onderzoek en onderwijs. We bekijken oa. De hooglerarenbenoemingen (geven ze wel genoeg onderwijs?), het onderwijs en examenreglement, maar ook plannen van het UMC op het gebied van internationalisering en ICT (Leuk dat draadloos internet, maar werkt het ook?).

Onze speerpunten dit jaar zullen zijn:

  • De herziening van de curricula van Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen
  • Decentrale selectie: Geneeskunde zal dit jaar 2 soorten decentrale selectie hebben. De invoering hiervan moet zeer zorgvuldig gaan. Daarnaast is het aannemelijk dat loting in de toekomst niet meer mag en ook BMW en THK 100% decentraal moeten gaan selecteren.
  • Het Bindend Studie Advies: zijn de studenten beter gaan studeren door de invoering van het BSA?
  • Digitalisering van het onderwijs: van laptopplan tot weblecture, waar moeten we heen?
  • Handhaving nakijk termijnen: Het komt met regelmaat voor dat een cijfer te laat bekend is. De vorige FSR is hiermee bezig geweest en wij willen hiermee verder aan de slag
  • Daarnaast willen we, als gehele medezeggenschap, dichter bij de studenten komen te staan.

Wil je nog meer weten of heb je op of aanmerkingen dan mag je natuurlijk altijd mailen naar: fsr@iwoo.umcn.nl

Leden
Bryan Aaldering (BMW) Sollicitaties
Niels de Haas (BMW) Sollicitaties
Joyce Hellegering (GNK) Lid Agendacommissie UMC-Raad
Marlijn Hendrick (GNK) Contactpersoon voor de USR
Elsemiek Engwerda (GNK) Secretaris
Lydia Kwekkeboom (GNK) Voorzitter
Thomas van de Winkel (THK) Algemeen Lid
Eline Bruning (THK) Financiën
Michelle van Kleef Afgevaardigde USR
Luc Evers Studentassessor