Nieuwsbrief FSR-managementwetenschappen februari

Nieuwsbrief nr 2

In deze nieuwsbrief willen wij jullie, de studenten, informeren over waar wij op het moment mee bezig zijn, en wat voor de rest van het jaar belangrijke punten zullen zijn op onze faculteit. Daarnaast is het alweer tijd om te gaan denken over onze eigen opvolging en de opvolging van de assessor van onze faculteit.

Nieuweassessor Als assessor vertegenwoordig je de belangen van studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen. Hiervoor vergader je wekelijks met het faculteitsbestuur, maar je doet daarnaast nog veel meer. Zo is er wekelijks overleg met de FSR van onze faculteit, vergader je met de Opleidingscommissies in het koepeloverleg en is er regelmatig een lunch met de rector magnificus. Als assessor is het belangrijk dat je goed een mening kunt vormen over verschillende zaken. Wat het assessorschap uniek maakt, is dat je balanceert tussen zeggenschap en medezeggenschap. Dit maakt het geheel erg leerzaam en daarnaast ook heel erg leuk! Als je geïnteresseerd bent in het assessorschap van de Faculteit der Managementwetenschappen, of als je meer wilt weten, bijvoorbeeld over de tijdsbesteding, neem dan contact op met Ivan Hagenbeek (assessor@fm.ru.nl)  .

Nieuwe leden Facultaire Studentenraad De Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen is opzoek naar enthousiaste studenten die komend collegejaar de belangen van studenten willen behartigen op onze faculteit! Je hebt inspraak in allerlei zaken op facultair niveau: van de gordijnen in het studielandschap tot de inhoud van vakken. Ben jij assertief, leergierig, communicatief en bereid je volledig in te zetten voor de studenten? Stel je dan nu kandidaat voor de FSR FdM 2013-2014! Stuur voor dan uiterlijk 7 april 2013 jouw CV en motivatie naar studentenraad@fm.ru.nl .

In de komende weken organiseert de FSR samen met de assessor twee informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomsten leggen we uit wat onze werkzaamheden zijn en waarom jij dit volgend jaar moet gaan doen. Uiteraard kan je zelf ook alle vragen stellen die je hebt!

De informatiebijeenkomsten zijn op de volgende data:

  • 6 maart 2013 van 12.30 uur tot 13.30 uur
  • 27 maart 2013 van 12.30 uur tot 13.30 uur

Wil jij je een jaar lang inzetten voor alle studenten op onze faculteit en een extreem uitdagend jaar tegemoet gaan? Meld je dan snel aan voor de informatiebijeenkomsten.

Enquête studenten met een functiebeperking.

In de tentamenronde van januari houdt de FSR een enquête onder studenten aan onze faculteit die een functiebeperking (doofheid, dyslexie, autisme, et cetera) hebben die hun studie bemoeilijkt. Omdat er een hoop nieuwe rendementsmaatregelen op studenten zijn losgelaten en er nog meer volgen – het BSA, de onderwijsintensivering, de strenge knip – wil de FSR graag peilen hoe deze kwetsbare groep het doet. Aangezien de RU landelijk goed scoort wat betreft voorzieningen voor studenten met een beperking is er niet direct reden tot zorg, maar gezien de oplopende studiedruk wil de FSR toch graag nagaan hoe zij deze maatregelen ondervinden. Het enquête zal bij tentamens met extra tijd worden uitgedeeld naast de reguliere onderwijsevaluaties.

Boekverkoop Faculteit der Managementwetenschappen.

In week 43, op dinsdag 13 november, woensdag 14 november en donderdag 15 november heeft er een boekverkoop in de Logg-Inn plaatsgevonden. Hier werden studieboeken verkocht voor 1 euro per stuk. Wij zijn verheugd om te melden dat wij met de boekverkoop 1179 euro hebben opgehaald. Dit geld is ten goede gekomen aan de Ragweek, die ieder jaar plaatsvindt aan de Radboud Universiteit. Dit jaar gaat het geld van de Ragweek naar Stichting Metakids en de Beatrice Foundation. Wij willen iedereen bedanken die deze dagen boeken heeft gekocht en zo deze goede doelen heeft gesteund!

Harde Knip Net als vorig jaar gaan we ons weer bezighouden met de ‘Harde knip’. We raden jullie aan je goed in te lezen in de ontwikkelingen die zich voordoen en je goed voor te bereiden op de maatregelen m.b.t. de toelating tot de master. We houden jullie hiervan zeker op de hoogte.

Logg-inn en Studielandschap Om aan de groeiende vraag naar goede werkplekken voor laptops te voldoen, zijn er sinds kort laptopstandaards te verkrijgen in de Logg-Inn. Daarnaast zijn hier ook extra tafels geplaatst, waardoor iedereen met een gerust hart aan de slag kan. De openingstijden van het studielandschap zijn sinds enige tijd ook weer verruimd, waardoor je tot 8 uur ‘s avonds hier kunt werken.