RU oriënteert zich op alternatieven Blackboard

Het college van bestuur heeft de Universitaire Studentenraad (USR) in een brief (.pdf) laten weten dat de RU zich aan het oriënteren is op alternatieven voor Blackboard. Eerder dit jaar heeft de USR opgeroepen om de alternatieven voor Blackboard te onderzoeken, omdat de software duur en onveilig is. Daarnaast vindt lang niet iedereen de software prettig werken. De komende tijd zal het cvb de alternatieven voor Blackboard bekijken, waarbij ook wordt gedacht aan open source alternatieven. De USR zal betrokken worden in het onderzoeken van alternatieven, ‘om inbreng van deze belangrijke gebruikersgroep te krijgen’. De huidige licentie voor Blackboard loopt in 2015 af en er zal dus over niet al te lange tijd een besluit moeten worden genomen ten aanzien van een elektronische leeromgeving.

Het college van bestuur heeft inmiddels al wel bij de leverancier aangegeven dat de problemen omtrent veiligheid en beperkte functionaliteit van Blackboard opgelost dienen te worden. Het cvb geeft in de brief aan dat de leverancier er inmiddels meer ‘fundamentele aandacht’ voor heeft gekregen.