CvB gaat investeren in weblectures

Zojuist heeft de USR een brief ontvangen (.pdf) van het college van bestuur, waarin wordt aangegeven dat is begonnen met het ontwikkelen van weblectures. Komende tijd zal er verder in worden geïnvesteerd. In november 2011 is met het college van bestuur al gesproken over weblectures, naar aanleiding van een notitie van de USR. Na deze overleg-GV is een werkgroep ingesteld, die heeft onderzocht of en hoe weblectures geïmplementeerd kunnen worden in het onderwijs.

De USR is groot voorstander van opgenomen en digitaal beschikbaar gestelde hoorcolleges en is van mening dat dit een grote toevoeging is op het onderwijs. De USR ziet de weblectures vooral als ondersteuning, versterking en herhaling van de reguliere hoorcolleges. Ze hebben een positief effect op leermotivatie en op de tegenwoordig zo belangrijke studierendementen.

Ook dit jaar heeft de USR meerdere malen gevraagd naar de stand van zaken, omdat hier heel erg lang onduidelijkheid over bestond. De USR heeft aangedrongen op deze weblectures en op meer duidelijkheid. Die duidelijkheid is er nu: “Het college van bestuur heeft met de decanen gesproken over het faciliteren van weblectures. Daarbij zijn wij tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is om een aantal collegezalen uit te rusten met faciliteiten voor het maken van opnamen van colleges.” Zo zullen in een aantal grotere collegezalen vaste opstellingen komen om de colleges op te nemen. Ook worden er tien mobiele installaties aangeschaft, die gebruikt kunnen worden voor de kleinere colleges. Momenteel wordt onderzocht hoe de weblectures daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden. Het is de bedoeling om in oktober te beginnen met het klaarmaken van de collegezalen.

De weblectures zullen niet op Blackboard worden geplaatst, zoals nu al eens gebeurd met opgenomen videocolleges. Er zal een ‘functioneel rijkere en schaalbaarder’ voorziening worden aangeschaft. Wanneer de eerste weblectures op internet verschijnen is nog onbekend, de USR hoopt hier binnenkort meer duidelijkheid over te hebben.