FSR FNWI Nieuwsbrief december 2011

Beste studenten,

Het eerste kwartaal van dit jaar zit er inmiddels alweer lang en breed op. Iedereen is bijgekomen van de eerste stroom van tentamens of maakt zich alweer op voor de volgende golf. De ouderejaars zullen wel gemerkt hebben dat er het een en ander is veranderd ten opzichte van voorgaande tentamenweken. In deze nieuwsbrief zullen we dan ook ingaan op de veranderingen die zijn doorgevoerd.

Graag wil ik jullie nog wijzen op de Rector on Tour. Dit jaarlijks terugkerend evenement is voor jou de manier om jou mening te geven over het onderwijs op deze faculteit en de gehele RU. De rector komt op dit jaar op dinsdag 13 december in de pauze langs.

Groeten,
Bart Aarts
Secretaris FSR FNWI 2011-2012

Surveillance

Bij alle bachelortentamens zijn sinds dit jaar surveillanten ingehuurd, waar dit vroeger nog wel eens werd gedaan door studentassistenten en één docent. Door een surveillancebureau in te huren, denkt het faculteitsbestuur dat de opleidingen beter uit de bus zullen komen bij een beoordeling door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO). Na de affaire met InHolland zijn de eisen waaraan een opleiding moet voldoen erg aangescherpt en natuurlijk wil de faculteit geen enkel risico lopen.

Er zijn echter een aantal dingen niet helemaal lekker gelopen tijdens de afgelopen tentamenweek. Zo begonnen tentamens soms te laat, gingen surveillanten met elkaar kletsen of werd er geweigerd de docent te bellen, wanneer een student vragen had. Wij gaan met het faculteitsbestuur om tafel zitten om deze problemen zo goed mogelijk op te lossen. Heb jij klachten over de surveillance bij jouw tentamens, mail deze dan door naar fsr@science.ru.nl. Houd ook je ogen goed open tijdens de komende tentamenperiode. Dan mag je ook verwachten dat een surveillant de docent belt als je een vraag hebt.

Cursusenquêtes

Na ieder tentamen krijg je tegenwoordig een mail met daarin een link naar de digitale cursusenquête. Het is van groot belang dat je deze enquête invult, want bij te weinig respons kan een docent geen veranderingen doorvoeren om het vak beter te maken. Dat leidt tot een achteruitgang van de kwaliteit en dan kan ook op dit punt de opleiding worden opgeheven door de NVAO.  Je bewijst je medestudenten in de OLC’s en jezelf een grote dienst wanneer je de enquêtes invult.

Wat zijn de plannen?

Niet alleen de faculteit heeft veranderingen doorgevoerd, bij het kabinet liggen stapels nieuwe plannen klaar om door te voeren in het Hoger Onderwijs. Veel van deze plannen zijn bij nog veel meer studenten niet of minimaal bekend. Wat zijn de plannen richt zich op informatievoorziening bij studenten. Op www.watzijndeplannen.info vind je informatie over de plannen die de overheid wil doorvoeren onder studenten. Je kunt ook een link vinden op onze site.

Rector on Tour

Op dinsdag 13 december brengt rector magnificus Bas Kortmann een bezoek aan onze faculteit in het kader van de Rector on Tour. Op deze dag zal hij in de pauze klaar staan in de vide (boven de URD kantine) om vragen en klachten van studenten te ontvangen. Dus, heb jij vragen of wil jij eens flink je hart luchten bij de rector, kom dan op dinsdag 13 december in de pauze naar de vide.

Als je vragen of opmerkingen hebt over hoe dingen op de faculteit geregeld zijn, kun je ons altijd bereiken door te mailen naar fsr@science.ru.nl. Voor meer informatie kan je ons volgen op Facebook, of onze site bekijken: www.ru.nl/fnwi/fsr.