Nieuwsbrief FSR-managementwetenschappen

Even voorstellen…

In deze nieuwsbrief willen wij jullie, de studenten, informeren over waar wij op het moment mee bezig zijn, en wat voor de rest van het jaar belangrijke punten zullen zijn op onze faculteit. De Facultaire Studentenraad bestaat dit jaar uit voorzitter Daan van den Boogaard (economie), vice-voorzitter Lisa van Neerbos (bedrijfskunde) en algemene leden Yurre Wieken (politicologie), Thomas Hooijman (economie), Martrude Janssen (bedrijfskunde) en Emma Rethans (politicologie). Wij hopen er een vruchtbaar jaar van te maken voor alle studenten, en mocht je vragen of klachten hebben, neem dan vooral contact met ons op!

Arbeidsmarktoriëntatie
Sommige studenten zijn net begonnen, anderen naderen alweer de laatste fase van de studie. De hoogste tijd voor arbeidsmarktoriëntatie. De Radboud Universiteit scoort landelijk laag in de rankings als het dit punt betreft. In september vond de Radboud Career Services Conferentie plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende sprekers aan het woord geweest over arbeidsmarktoriëntatie, waaronder werknemers van de Rijksuniversiteit Groningen en Universität Münster. Beide universiteiten hebben verteld over de gang van zaken in hun stad. In de namiddag vonden workshops en brainstormsessies plaats over hoe we dit in Nijmegen kunnen aanpakken. Veel opleidingen bieden de oriëntatie in gastcolleges of bedrijfsbezoeken. Daarnaast organiseren de studieverenigingen op onze faculteit veel activiteiten die je helpen met het voorbereiden op de arbeidsmarkt. Wat veel studenten niet weten is dat Dienst Studentenzaken ook trainingen aanbiedt en advies geeft. Kijk hier dus ook eens naar! De FSR en de Assessor proberen dit jaar te bekijken hoe we dit op onze faculteit kunnen verbeteren en integreren.

Onderwijsintensivering De FSR gaat zich dit jaar ook inzetten voor een goede invulling van de onderwijsintensivering. De nieuwe regeling waarbij iedere bachelor student minstens 15 contacturen per week moet hebben kan voor veel onnodige ophok-uren zorgen en dat vinden wij zonde. Er moet juist een zinvolle invulling van die extra uren komen.  In goed overleg met de opleidingscommissies willen wij daarom een faculteitsbreed beeld presenteren van klachten, problemen en goede oplossingen. Hiervoor is het ontzettend belangrijk dat wij weten wat er speelt onder de studenten, dus als je klachten hebt over de onderwijsintensivering laat het ons weten.

Harde knip

Dit collegejaar is de harde knip landelijk ingevoerd. De definitieve invulling op onze faculteit moet nog bepaald worden, maar het zal er waarschijnlijk op neerkomen dat met ingang van het collegejaar 2013-2014 niet meer mogelijk is om met openstaande bachelorvakken aan de master te beginnen. Voor de nieuwe lichting masterstudenten van dit collegejaar geldt een overgangsregeling. De FSR streeft ernaar dat studenten op deze faculteit zo goed mogelijk tegen de gevolgen van de harde knip – een zinloos jaar studievertraging – worden beschermd. Concreet betekent dit dat wij inzetten op het invoeren van extra herkansingsmogelijkheden in het derde jaar, zodat studenten zo goed mogelijk in de gelegenheid worden gesteld om hun bachelor op tijd af te ronden.

Internationalisering

Een van de speerpunten van de Faculteit der Managementwetenschappen is internationalisering. Er worden verschillende internationale projecten georganiseerd, in de loop der jaren zijn er partnercontracten gesloten met universiteiten in uiteenlopende landen om het voor studenten makkelijker te maken om naar het buitenland te gaan. Ook de Wil Weg Week begin oktober was weer een groot succes. Deze week geeft studenten een extra mogelijkheid zich te oriënteren op alle mogelijkheden die er zijn op internationaal gebied. Voor meer informatie over studeren in het buitenland kun je terecht bij het International Mobility Office.

Dit jaar is er ook gestart met de nieuwe Engelstalige bacheloropleidingen International Economics & Business en International Business Administration. Op deze manier kunnen studenten die vanaf het begin van hun studie weten dat ze later internationaal aan de slag willen alvast een goede eerste stap zetten.

Boeken voor 1 euro! Steun de Ragweek!

In week 43, op dinsdag 13 november, woensdag 14 november en donderdag 15 november komt er een boekenverkoop.  Alle dubbele boeken uit de collectie van de Faculteit Management Wetenschappen worden verkocht voor 1 Euro per stuk.  De boeken zullen van 12.30-14.00u worden verkocht in de Logg-Inn op Thomas van Aquinostraat1.
De opbrengst van de boekenverkoop komt ten goede aan de Ragweek. De Ragweek is de Goede doelen week die ieder jaar plaatsvindt op de Radboud Universiteit (en een aantal andere universiteiten in Nederland). Dit jaar gaat het geld van de Ragweek naar Stichting Metakids en de Beatrice Foundation. Op nijmegen.ragweek.nl vind je meer informatie.

Behalve verslag uitbrengen naar de studenten, horen wij ook graag van de studenten. Heb je een klacht, een vraag of wil je gewoon graag je mening geven over het reilen en zeilen op de faculteit, schroom dan niet om ons persoonlijk (TvA 5.0.09), via de e-mail (studentenraad@fm.ru.nl) of social media (twitter en facebook) te benaderen.