Bring Your Own Device

De verdwijning van computers in het MMS en de Vide is tijdelijk stilgelegd en de aandacht is gevestigd op het aantal computerwerkplekken in het nieuwe Grotiusgebouw. Toch heeft de Universitaire Studentenraad (USR) nog steeds haar bedenkingen bij de manier waarop de Radboud Universiteit (RU) en de faculteiten omgaan met het principe Bring Your Own Device (BYOD).

BYOD houdt in dat studenten en medewerkers hun eigen devices (laptops, tablets, smartphones, etc.) meenemen naar de universiteit. Dit proces is al een aantal jaren geleden begonnen en steeds meer studenten nemen dan ook hun eigen apparaten mee. Dit moet wel betekenen dat de universiteit hierop inspeelt door voor een goede draadloze netwerkverbinding te zorgen, noodzakelijke software aan te bieden en ook genoeg stopcontacten en kluisjes te faciliteren.

De RU en de faculteiten zijn er in de ogen van de USR nog niet klaar voor om computers te verwijderen, ook niet als daar BYOD-werkplekken voor terugkomen. Bij een presentatie, gegeven door de Wageningen University, werd aangegeven dat daar op facilitering van BYOD wordt ingezet, maar de bestaande computerwerkplekken in eerste instantie behouden blijven. Het verwijderen van computerwerkplekken omdat studenten meer eigen laptops meenemen is daar dus niet aan de orde.

De USR hoopt dat deze manier van handelen overgenomen wordt door de RU en de faculteiten alhier, waardoor er zowel goede faciliteiten zijn voor vaste werkplekken als BYOD-werkplekken en dat de overgang geleidelijk gaat.

USR zegt nee tegen ICT-bezuinigingen

De USR heeft een brief gestuurd naar het C0llege van Bestuur over de terugloop van het aantal computerwerkplekken op de campus. Dit beleid wat nu wordt gevoerd is enigszins tegenstrijdig omdat het niet in lijn is met de inspanningen en uitlatingen van het College betreffende het gebruik van ICT. De USR vindt het dan ook vreemd dat er juist minder computerwerkplekken beschikbaar worden gesteld terwijl de nadruk van onderwijs geven verschuift naar het intensiever gebruik van ICT.

Momenteel wordt er ingezet op het zogeheten ‘Bring your own device’. Echter blijkt uit de Algemene Studentenenquête van 2012 dat 41% van de studenten het meebrengen van eigen laptops onhandig vindt en daarbij het werken op een desktop fijner vindt. Ook beschikken de computers van de RU over allerlei programma’s die je anders zou moeten aanschaffen voor op je laptop. Daarnaast zijn er onvoldoende oplaadplekken en kluisjes voor je laptop.

Zowel het Grotiusgebouw, als het MultiMedia Studiecentrum, als de Vide zouden gaan beschikken over minder computers. In plaats hiervan komen er laptopwerkplekken. Aangezien de Faculteit der Letteren 1 miljoen euro moet bezuinigen in 2014 is er besloten de computers weg te halen om zo het onderwijs te ontzien, in de ogen van de USR een wijs besluit. Echter zouden we graag zien dat de financiering voor de computers komt uit de centrale middelen waardoor de computers kunnen blijven en de bezuiniging toch door kan gaan. Het MMS is een werkplek wat gebruikt wordt door meerdere faculteiten vanwege de centrale ligging en vanwege de mogelijkheid om te werken in groepen (wat in veel bibliotheken niet mogelijk is).

De USR pleit ervoor om de financiering uit de financiële middelen te halen en wacht het antwoord van het College af.

In de zomer 500 nieuwe pc’s en Windows 7

Nieuwe PCIn de maanden juli en augustus worden op de Radboud Universiteit 500 werkplekken vervangen. In de UB en in de bibliotheek van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zullen de huidige computers worden vervangen door zogenaamde ‘all-in-one’ pc’s, waarbij de systeemkast en het beeldscherm zijn geïntegreerd. Momenteel staan in de Leeszaal van de UB al vier nieuwe pc’s, waarbij gebruikers meteen problemen kunnen doorgeven bij de Gebruikersdienst ICT. De nieuwe pc’s zullen niet alleen veel sneller zijn, ook zal hier Windows 7 op zijn geïnstalleerd.

De USR heeft dit collegejaar veel overleg gehad met de Gebruikersdienst ICT en heeft vaak aangedrongen op snellere computers en een beter besturingssysteem. In de recente USR-notitie ‘Studeren op de Campus’ wordt ook aangegeven dat de computers nog te traag zijn en dat snelle, goede ondersteuning ontbreekt. Uit de enquête die eerder dit jaar door de USR werd afgenomen bleek dat er bij studenten nog veel onvrede heerst over de huidige ICT voorzieningen. De USR is erg blij dat de signalen zijn opgepikt en dat er met de klachten aan de slag is gegaan.

Wanneer de pc’s precies worden vervangen is nog onbekend, maar dit zal in ieder geval voor de start van het nieuwe collegejaar gebeuren. Momenteel zijn er redelijk wat pc’s in de UB te vinden die defect zijn, deze zullen voor de vervanging niet meer gerepareerd worden.

USR schrijft notitie over studeren op de campus

De Universitaire Studentenraad heeft afgelopen tijd hard gewerkt aan een notitie over studeren op de campus en deze is vanochtend aangeboden aan het college van bestuur. In deze notitie beschrijft de USR de ideale campus, waar studenten de hele dag met plezier kunnen studeren. In meerdere lunchoverleggen is de notitie besproken met o.a. onderwijsdirecteuren, docenten en het universitair vastgoed bedrijf, waarbij erg enthousiast werd gereageerd. De visie van de USR wordt verwoord in drie pijlers.

Werkplekken
Er zijn te weinig werkplekken en de faciliteiten zijn ook nog niet goed genoeg. De universiteit zou moeten voorzien in vlotte computers met de juiste software en snelle, goede ondersteuning. Daarnaast verschilt het werk dat studenten doen, waardoor er behoefte is aan groepswerkplekken, maar ook aan stiltewerkplekken en lunchwerkplekken. Communicatie over deze werkplekken is erg belangrijk: voor studenten moet duidelijk zijn waar er nog ruimte is en waar de verschillende werkplekken te vinden zijn. Ook kunnen ruimtes nu gevarieerder worden ingezet, waarbij bijvoorbeeld valt te denken aan de Refter. Buiten de lunchpauze kan deze heel goed worden gebruikt als studieplek.

Ontmoeting en ontspanning
Bij het studeren is het ook van belang om voldoende te ontspannen, waarbij nog veel valt te winnen voor de Radboud Universiteit. De USR ziet graag meer ontmoetingsplekken op de campus, waarbij de kantines in het Huygensgebouw en de Lounge in de UB goede voorbeelden zijn. De nieuwe ruimtes kunnen worden beheerd in samenwerking met studieverenigingen.

Voorzieningen
Er zijn goede voorzieningen nodig om studenten op de campus te houden of ze er juist naartoe te krijgen. Niet alleen een betaalbare maaltijd is daarbij van belang, ook ruime openingstijden van bibliotheken spelen hier een grote rol in. Maar er zijn ook kleinere dingen die kunnen verbeteren, zoals de aanwezigheid van kluisjes met eventueel een oplaadpunt voor laptops, en de magnetrons in de Refter terugplaatsen.

De hele notitie is hier te lezen.

 

Meer werkplekken in de UB

Vanuit studenten blijkt duidelijk een behoefte aan meer werkplekken, daarbij gaat het om extra studieplekken maar ook om meer verschillende soorten werkplekken. Vanuit de Universitaire Studentenraad is de taskforce UB samen met de Universiteitsbibliotheek bezig met het verbeteren van de werkplekken. De USR wordt ook betrokken bij het toekomstplan van de UB en is erg blij met de constructieve houding en de vele ideeën die vanuit de UB worden aangedragen. Zo kunnen boeken en tijdschriften die nauwelijks worden uitgeleend worden verplaatst naar het archief. De ruimte die vrijkomt kan gebruikt worden voor extra studieplekken. De UB bekijkt nu samen met het Universitair Vastgoedbedrijf welke mogelijkheden er zijn en hoopt in 2013 al een kleine uitbreiding van het aantal werkplekken te kunnen realiseren. Helaas is het nog niet zeker of dit lukt, maar dat op termijn het aantal studieplekken uitgebreid zal worden is wel zeker.